امیر قمرانی

 امیر قمرانی عضو هیأت علمی دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی و رییس کمیته‌ی علوم و فناوری‌های شناختی دانشگاه اصفهان

امیر قمرانی

Amir Ghomrani

عضو هیأت علمی دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی و رییس کمیته‌ی علوم و فناوری‌های شناختی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش فلسفه به شیوه حلقه کندوکاو بر پرسش گری و نگرش به خلاقیت در دانش آموزان نابینا (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 4
2 اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی زوجین بر عملکرد خانواده های دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 17
3 اثربخشی آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان، بر خودپنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری املا (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 4
4 اثربخشی برنامه گروهی فرزنذپروری مثبت برکاهش استرس والذگری مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
5 اثربخشی برنامه ی سه تایی غنی سازی رنزولی بر خلاقیت کودکان تیزهوش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 22
6 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و تحمل ابهام دانش آموزان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 36
7 اثربخشی متداخله ی مبتنی بر داستان زندگی (متن کی هستم ) بر سازگاری عاطفی و ادراک شایستگی نوجوانان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 31
8 بررسی تاثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 30
9 بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 10، شماره: 18
10 بررسی رابطه مشکلات رفتاری و حافظه با انگیزه تسلط در کودکان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 4
11 تاثیر آموزش برنامه ی سال های باورنکردنی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 25
12 تحول هیجانی کودکان درخودمانده بر اساس مدل تحولی تفاوت های فردی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50
13 رهیافت های روان شناختی انواع توجه در آموزش دینی و معنوی کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 28
14 سهم هویت نیازهای بنیادی روان شناختی و متغیرهای جمعیت شناختی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانش آموزان با ناتوانی جسمی-حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 26
15 طراحی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان 1395-1394 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 8، شماره: 2
16 فراتحلیل اثربخشی زوج درمانی بر افزایش رضایت زناشویی (ایران 91-1385) (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 3، شماره: 1
17 مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر مدل دوگانه ای بی سی ایکس و فرزندپروری مبتنی بر مهرورزی بر رابطه مادر –کودک و مشکلات رفتاری کودکان با کم توانی های ذهنی و تحولی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 33
18 مقایسه اثربخشی درمان واقعیت مجازی با نوروفیدبک بر کمبود توجه دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 1
19 مقایسه اثربخشی کیفیت زندگی درمانی و درمان مبتنی بر معنویت اسلامی برتحمل پریشانی، استرس، اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سردرد تنشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 1
20 مقایسه تحمل درماندگی و ترس از مسخره شدن در همشیرهای کودکان با و بدون اختلال طیف درخودماندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 51