وحید یاوری

 وحید یاوری معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی

وحید یاوری

Vahid Yavari

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان وقف) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 12، شماره: 2
2 تأثیر دوره های گرسنگی کوتاه مدت بر روی فاکتورهای خونی فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 4
3 طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر آنزیم های آنتی اکسیدانتی میگوی پاسفیدغربی (Litopenaeus vannamei) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
2 اثرات تغذیه ای عصاره گیاه یونجه (Medicago sativa) بر عملکرد آنزیم های گوارشی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
3 اثرات زیست محیطی ناشی از سوء مدیریت تغذیه در مزارع پرورش میگو چویبده آبادان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
4 اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر برخی از شاخص های رشد و بازماندگی ماهیان انگشت قد بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
5 اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر برخی از شاخص های رشد و بازماندگی ماهیان انگشت قد بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
6 اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر شاخص های تغذیه ای ماهیان انگشت قدبنی (Mesopotamichthys sharpeyi) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
7 اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر مقاومت به تنش دما و شوری در ماهیان جوان بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
8 اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر مقاومت به تنش کمبود اکسیژن در ماهیان انگشت قد بنی Mesopotamichthys sharpeyi (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
9 اثرات هماتولوژیک استفاده از سیر به عنوان مکمل غذایی در ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
10 ارایه الگوی مسجدمحور به منظور یکپارچه سازی و هماهنگی خیریه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
11 Investigation of Stress Distribution Around the Holes In Multi-fastened Joints (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
12 بررسی اثر گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد بر طول و وزن روده ماهی بنی انگشت قد (Mesopotamichthys sharpeyi) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
13 بررسی اثرات برخی غذاهای موجود بر روی رشد پست لارو میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
14 بررسی اثرات سطوح مختلف مانان الیگوساکارید در جیره غذایی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
15 بررسی امکان کاربرد روش امپدانس در تشخیص سریع بار باکتریایی مزوفیل ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) نگهداری شده دریخ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
16 بررسی برخی خصوصیات زیستی گونه های دورریز صید تجاری ترال میگو در صیدگاه لیفه در آب های ساحلی خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
17 بررسی تاثیر اقلام تعهدی بر روی ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
18 بررسی تاثیر بازارگرایی و مسیولیت اجتماعی شرکت بر مزیت رقابتی پایدار و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
19 بررسی تاثیر سیستم پرورشی بایوفلاک بر بیان ژن های بافت عضله میگوی سفید غربی ( Litopenaeus (vannamei با استفاده از راهکار پروتئومیکس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
20 بررسی تغییرات بار باکتریایی ساکروفیل ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus در طی دوره نگهداری در یخ (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
21 بررسی تنش های بین لایه ای در اتصالات مکانیکی د رمواد مرکب لایه ای (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
22 بررسی چگونگی کارآمدسازی پایش و نظارت بر خیریه ها مبتنی بر رویکرد شفافیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
23 بررسی درک ذینفعان از اثرات استخراج معدن و مسیولیت اجتماعی شرکت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
24 بررسی رابطه طول دستگاه گوارش-وزن و طول کل درماهیان جوان صبیتی Sparidentexhasta) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
25 بررسی رابطه وزن کل بدن به وزن اندام های داخلی(امعاء و احشا) ماهیان جوان صبیتی Sparidentex hasta در خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
26 بررسی غلظت فلزات سنگین (Pb,Zn,Cd and Cu ) در رسوبات سطحی سواحل بندر لنگه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
27 بررسی کیفیت پست لاروهای میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) تولیدشده در برخی ازکارگاه های تکثیر در منطقه چوئبده آبادان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
28 بررسی و بهینه سازی پنل ساندویچی دوخته شده با هسته فوم تحت بارگذاری ضربه ای (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 تاثیر سیاست های متفاوت غذادهی روزانه بر نرخ بازماندگی و میزان تولیدات میگوی پاسفید غربی Litopenaeus vannaemi (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
30 تاثیر شدت های نوری مختلف بر شاخص های رشد و بازماندگی میگوی جوان پاسفید غربی ( Litopenaeus (vannamei (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
31 تاثیرات پساب مزارع پرورش آبزیان بر اکوسیستم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
32 تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت عضله ماهی صبور (Tenualosa ilisha) رودخانه کارون در ارتباط با برخی مشخصات زیست سنجی (طول استاندارد و وزن کل) و مقایسه آن با استانداردهای جهانی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
33 تحلیل شکست پیشرونده در اتصالات مکانیکی کامپوزیت های سه بعدی چند راستا (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
34 تعیین محدوده کشندگی اوژنول بر روی ماهی بنی (Barbus sharpie) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
35 تعیین همبستگی بین غلظت فلزات (Pb, Cd, Zn and Cu ) در بافت های مختلف صدف خوراکی صخره ای (Saccostrea cucullata ) و رسوبات سطحی منطقه بین جزرومدی بندرلنگه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
36 تغییر پذیری شاخص های رشد در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) جوان تحت تاثیر میزان کربوهیدرات چربی جیره (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
37 تغییرات ازت فرار کل (TVN) در ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) طی دوره نگهداری دریخ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
38 تغییرات بار باکتریایی مزوفیل ماهی حلوا سفید Pampus argenteus و ارتباط آن با زمان نگهداری در یخ (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
39 تغییرات پارامترهای همولنف میگوی خانواده Penaeidae تحت شوری های متفاوت آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
40 توجیه اقتصادی جایگزینی پودر ماهی با منبع پروتئین گیاهی سویا و مخمر نانوایی درجیره غذایی ماهی جوان بنی Mesopotamichthys sharpeyi (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
41 حسابداری مدیریت به سمت دیجیتال شدن پیش می رود: آیا این جابه جایی و پیشرفت عاقلانه تر می باشد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
42 سنجش کیفیت پست لاروهای میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei تولید شده در برخی کارگاه های تکثیر در منطقه چویبده آبادان با استفاده از تست های شوری و فرمالین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
43 سین بیوتیک ها تحولی در توسعه آبزی پروری پایدار و تولید محصول سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
44 عوامل آلاینده ی استخرهای پرورش آبزیان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
45 کاربردباکتری انتروکوکوس فاسیوم (Enterococcus faecium) به عنوان یک گونه پروبیوتیک در صنعت پرورش آبزیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
46 گزارشگری مسیولیت اجتماعی شرکت ها و تحلیل مقایسه ای بخش های مالی و توریستی کشورهای G8 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
47 مروری براثرات منابع پروتئین گیاهی در جیره غذایی بر شاخص های خونی و ایمنی آبزیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
48 مروری براهمیت پودر ماهی درمقایسه با دیگر منابع پروتئینی درجیره غذایی ماهیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
49 مروری برجایگزینی پودرماهی با منابع پروتئین گیاهی در جیره های غذایی آبزیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
50 مسیولیت اجتماعی شرکت ها و مالیات بندی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
51 مطالعه ساختار هیستولوژیک پناد فیل ماهیان Huso huso پرورشی در آب لب شور (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
52 مطالعه مقایسه ای بار باکتریایی ساکروفیل ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) نگهداری شده در یخ به روش های کشت سطحی امپدانس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
53 مطالعه مورفومتریک اندام های خارجی و داخلی بچه ماهی شوریده بومی منطقه بوسیف ، سواحل خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
54 مقایسه مولکولی میگوی ببری سبز خلیج فارس ( Penaeus semisulcatus ) و زیر گونه آن: تفاوت قابل توجه براساس COI 16 و یکسانی توالی ها بر اساس S rRNA (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
55 مقایسه هیستوشیمی هیستولوژی بافت کبد ماهی شانک زرد باله Acnthopagrus latus تغذیه شده از غذای فرموله طبیعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
56 مقایسه ی فاکتورهای کیفیت آب و بار مواد آلی در استخرهای کپور ماهیان پرورشی در فصل بهار و زمستان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی