فاطمه سفید کن

 فاطمه سفید کن استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

فاطمه سفید کن

Fatemeh Sefid Kon

استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس پنج اکسشن مرزه گونه Satureja mutica Fisch. & C.A.Mey. در شرایط زراعی کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
2 تأثیر کاربرد کود زیستی، نیتروژن و آزوکمپوست بر عملکرد اسانس و اجزای اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر نهاده های آلی بر برخی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
2 ارزیابی مقدار اسانس و شناسایی اجزای اسانس بذر گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) توده بومی همدان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 Satureja sahendica Bornm سمیت سلولی، جهشزایی و ضدجهشزایی روغن اسانسی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 بررسی اثرات مالچ های پلاستیکی بر عملکرد گیاه دارویی آویشن (Thymus daenensis) در شرایط دیم (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 بررسی عملکرد کمی و کیفی نمونه های مرزه سهندی Satureja sahendica Bornm در شرایط مرزعه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی عملکرد و ماده موثره زنیان در سیستم های کشاورزی متداول، ارگانیک و تلفیقی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی کاربرد ورمی کمپوست و اسید هومیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
8 تاثیر پاکلوبوترازول بر برخی از صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
9 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن ، فسفر و کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی اسانس بابونه کبیر ( Tanacetum parthenium L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
10 تاثیر شوری آب دریا بر برخی از صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس گساه نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
11 تغییرات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) تحت تاثیر منابع مختلف نیتروژن در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
12 معرفی گونه های ارزشمند جنس مرزه Satureja برای کشت و فراوری در مناطق اکولوژیک مختلف کشور به منظور تولید انبوه (فاز اول: آزمایشات سازگاری) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 مقایسه ترکیب های موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
14 مقایسه مقدار پولگون در اسانس Ziziphora clinopodioides subsp. Rigida (Boi ss.) Rech.f در چند رویشگاه استان همدان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار