دکتر احمدعلی پوربابائی

دکتر احمدعلی پوربابائی

دکتر احمدعلی پوربابائی

Dr. Ahmadali Pourbabaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ترکیبات محیط کشت بر تولید آنزیم هیالورونیداز توسط جدایه باسیلوس (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 5، شماره: 5
2 اثر ورمی واش روی کنه ی تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae Koch (Acari, (Tetranychidae و تاثیر آن بر میزان کلروفیل برگ و کارایی سیستم نوری II در لوبیا (Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 2
3 استرهای فتالیک اسید به عنوان آلاینده های نوظهور فراگیر در محیط زیست و نقش آن ها در تهدید امنیت غذایی و سلامت انسان: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 8
4 افزایش کارائی زیستی نیتروژن گیاه سویا با جهش در باکتری بردی ریزوبیوم ژاپنیکوم همزیست آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 3
5 Biodegradation of glyphosate herbicide by Salinicoccus spp isolated from Qom Hoze-soltan lake, Iran (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
6 بررسی اثر القاکننده‌های تولید گره بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و خصوصیات گره‌زایی یونجه (Medicago sativa L.) در شرایط شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 1
7 بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات طلا بیوسنتز شده توسط آکتینوباکتری جدا شده از معدن منگنز ونارچ قم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 3
8 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا ایزوله شده از مراکز درمانی شهر اراک (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 7، شماره: 4
9 بررسی پتانسیل کاربرد نانو ذره نانوپروسیل-۱((lus-۱ به عنوان حامل باکتری حل کننده فسفات در فرایند تولید زادمایه نانوبیولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی تاثیر باکتری های مولد آنزیم ACC دآمیناز و شوری خاک بر شاخص های رشدی و تغذیه‎ای گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 9، شماره: 1
11 بررسی تاثیر پوسته های زیستی بر برخی از خصوصیات زیستی خاک(مطالعه موردی، مراتع قره قیر استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
12 بررسی خصوصیات محرک رشد گیاه میکروفلور جداسازی شده از پریفایتون در برخی از شالیزارهای استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
13 بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
14 بررسی نقش انواعی از پریفایتون در آزادسازی و جذب فسفر نامحلول در یک آزمایش درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 6
15 بررسی وضعیت انتشار محیطی ویبریوکلرا و ارتباط آن با مبتلایان در مناطق مختلف شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 2
16 بسته بندی کاغذی جدید پوشش دهی شده با پوشش ممانعتی پایدار شده بر پایه موم پلی اتیلن برای استفاده در بسته بندی های مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 11، شماره: 1
17 بهینه سازی تولیدآنزیم لیپازدر سویه بومی هالوارکئا نمک دوست جدا شده از خاک جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 4، شماره: 13
18 پاسخ آنزیم‌های دهیدروژناز و اوره آز به دو علف‌کش تری بنورون- متیل و بروموکسینیل در خاک تحت کشت گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 3، شماره: 1
19 تاثیر باکتریهای محرک رشد و پیری بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 2
20 تعیین تنوع باکتر یهای همزیست جدا شده از گرهک ریشه گیاه یونجه در منطقه یزد. (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 4، شماره: 15
21 تولید زغال زیستی از پوسته شلتوک برنج و تاثیر آن بر زیست توده عدس و گندم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 2
22 جدا سازی تعدادی از باکتری‌های سلولولیتیک بومی و بررسی سیستم آنزیم سلولازی آنها برای تجزیه ضایعات لیگنو سلولزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 2
23 جداسازی و شناسایی باکتری های تشکیل دهنده بیوفیلم دستگاه بیوراکتور غشایی (MBR) و حذف آنها به وسیله نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 5
24 جداسازی و شناسایی باکتریهای اکسیدکننده گوگرد در خاک کشاورزی و بررسی عملکرد اکسایش گوگرد (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 22
25 جداسازی و شناسایی باکتری‏های تجزیه کننده پسماند نفت از مخزن بهره‏برداری شماره 9 مسجد سلیمان (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 3، شماره: 10
26 رنگبری از پساب کارخانه‌های نساجی به‌وسیله‌ کنسرسیوم باکتری‌های ترموفیل (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 7، شماره: 28
27 شناسایی و تعیین هویت مولکولی ایزوله های کوکسی گرم مثبت عامل استرپتوکوکوزیس جدا شده از ماهیان قزل آلای رنگین کمان در استان مرکزی (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 5، شماره: 18
28 غنی سازی ورمی کمپوست با برخی باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 3
29 فراوانی جدایه های کلی فرم مقاوم به آنتی بیوتیک در فاضلاب شهری قم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 10
30 کاربرد باکتریهای محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
31 کنترل بیولوژیک قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی سفید خیار توسط اکتینوباکتری های ریزوسفری (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 1
32 مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن (شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شبدر (alexandrinum Trifolium (در کشت مخلوط با ریحان (basilicum Ocimum ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
33 مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن بر عملکرد علوفه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) در کشت مخلوط افزایشی با ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط اقلیمی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
34 مطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره‌زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتری‌های ریزوبیوم جداسازی شده از گره‌های یونجه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 1، شماره: 1
35 مکانیسم جذب زیستی فلز نیکل از پسابهای آلوده به وسیله باکتری Bacillus sp. Strain MGL-75 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 86
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر حشره کش ارگانوفسفره دیازینون بر جمعیت میکروارگانیسم های خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
2 اثرانواع کودنیتروژن شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی برعملکرد علوفه شبدربررسیم درکشت مخلوط افزایشی باریحان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثرانواع کودنیتروژن شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی برکیفیت علوفه شبدربررسیم وزیست توده علفهای هرزدرکشت مخلوط افزایشی باریحان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی توانایی انحلال پتاسیم توسط جدایه های باکتری جداسازی شده ریزوسفر برنج از شالیزارهای استان گیلان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
5 ارزیابی شاخص های غنای گونه ای باکتری ها در خاک منطقه سرچشمه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 ارزیابی کارایی اپی فایتون های شالیزارهای استان گیلان در رهاسازی پتاسیم از کانیهای سیلیکاتی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
7 استفاده از مایه تلقیح باکتری حل کننده فسفر بر پایه ورمی کمپوست در افزایش عملکرد و جذب عناصر غذایی گیاه گندم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 استفاده از میکروارگانیسم های هالوفیل و هالوتولرنت در پاکسازی زیستی پساب کارخانجات نساجی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
9 اصلاح زیستی خاک‌های آلوده به آنتراسن توسط قارچ مولد آنزیم لاکاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
10 بررسی اثر نانوذره سیلیس در ترکیب با ورمی کمپوست در تولید زادمایه باکتری حل کننده فسفر (سودوموناس فلورنسن ) و افزایش شاخص های رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
11 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های باکتریهای اشرشیا کولی و سیتروباکتر در فاضلاب شهری قم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
12 بررسی پتانسیل رنگبری رنگ های آزو توسط سودوموناس پوتیدا از پساب کارخانجات نساجی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
13 بررسی پتانسیل کاربرد حامل های مختلف آلی و معدنی در فرایند تولید زاد مایه باکتری حل کننده فسفات های نا محلول (Pseudomonas fluorescens) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
14 بررسی تاثیر آروماتیک بر روی میزان فسفر خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
15 بررسی تاثیر آلودگی های نفتی بز روی میزان فسفرخاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
16 بررسی تاثیرپوستههای زیستی برترسیب کربن آلی خاک درمراتع قره قیراستان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
17 بررسی تأثیر باکتریهای محرک رشد بر بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد بذور پیر شده لوبیاچیتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
18 بررسی توانایی تثبیت نیتروژن در برخی از سویه های سیانوباکتری جداسازی شده ازمزرعه ذرت مطالعه موردی گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
19 بررسی خصوصیات محرک رشد گیاهی باکتری تجزیه کننده دیازینون جدا شده از ریزوسفر برنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
20 بررسی خواص محرک رشدی باکتری های بومی فراریشه و درونرست گیاه گندم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی روند تجزیه زیستی ترکیبات پلی آروماتیک در خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
22 بررسی شرایط محیطی بهینه در تولید هورمون اکسین در باکتری درون رست سودوموناس (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
23 بررسی فراوانی باکتریهای د نیتریفیان (احیاکننده نیترات) در آب چاه های استان قم با دو روش کشت وPCR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
24 بررسی فعالیت آنزیم انورتاز درمخمرهای جداشده ازخاکهای شورمناطق کویری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
25 بررسی فعالیت آنزیم اوره آز در خاک آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس
26 بررسی فعالیت آنزیم دهیدروژناز در یک خاک آهکی تیمار شده با دو نوع علف کشمزارع گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
27 بررسی فنوتیپی و مولکولی ژن های blaOXA-10, blaOXA-1 و blaPSE در سویه های پسودوموناس آئروژنیوزای جدا شده از بیماران بستری مراکز درمانی شهر اراک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 بررسی کارایی حلالها در استخراج هیدروکربن های پلی آروماتیک در یک خاک لوم شنی آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
29 بررسی نقش باکتری های مولد سیدروفور در میزان آهن محلول خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
30 تاثیر انواع باکتری های خاکزی حل کننده فسفات بر خصوصیات ظاهری گیاه آفتابگردان در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
31 تاثیر تنش های محیطی در انحلال فسفات توسط باکتری های جداسازی شده از خاک های ریزوسفری و تعیین فعالیت های مختلف تحریک کنندگی رشد گیاه توسط آنها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
32 تاثیر زغال زیستی بر ویژگی های زیستی یک خاک قلیایی و تولید زیست توده هوایی عدس گندم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 تاثیرپوسته های زیستی برهدایت هیدرولیکی خاک به جهت تامین منابع اب درمناطق خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
34 تأثیر پوسته های زیستی بر هدایت هیدرولیکی خاک جهت افزایش انتقال آب در خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
35 تعیین شرایط بهینه تولید هورمون اکسین در باکتری باسیلوس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 تغییرات تىفس میکریبی خاک در انکوباسیون با غلف کش نیکوسولفورون و بررسی تاثیر تلقیح باکتری جدا شده بر آن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
37 تنوع جوامع میکربی خاک در سیستم های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
38 جداسازی باکتریهای سلولولیتیک از موریانه ها و تعیین فعالیت آنزیم سلولازی به منظور افزایش سرعت تجزیه بقایای لیگنوسلولزی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39 جداسازی قارچ های تجزیه کننده نشاسته از خاک زمینهای کشاورزی کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
40 جداسازی و شناسایی باکتری های فراریشه‎ای و درون‎رست گیاه گندم و بررسی خصوصیات محرک رشدی آنها به عنوان بسته کود زیستی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
41 جداسازی و شناساییPSM روشی برای کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی از کودهای فسفات (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
42 خام بررسی روند تغییرات پتاسیم در خاکهای زراعی آلوده به نفت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
43 رنگبری از پساب کارخانجات نساجی بوسیله ی کنسرسیومی از باکتری های ترموفیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
44 روش های افزایش راندمان مصرف کودهای فسفات جهت کاهش آلودگی زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
45 زمان بهینه تجزیه علف کش بوتاکلر در محیط مایع توسط سویه جدیدی از سودوموناس جداسازی شده ازمزارع برنج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
46 سم زدایی علف کش نیکوسولفورون به شیوه زیست سنجی در پتری دیش و با استفاده از باکتری جدا شده از خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
47 شناسایی سویه هایی از Firmicutes در معدن مس (مطالعه موردی در معدن مس سرچشمه ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
48 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- ارزیابی قابلیت امولسیون کنندگی و رشد باکتری های جدا شده از خاک های آلوده به نفت در محیط کشت معدنی حاوی گازوئیل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی پتانسیل کاربرد باکتری های ریزوسفری و اندوفیتی محرک رشد گیاه گندم به عنوان یک بسته کود کمپلکس (زیستی شیمیایی) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
50 مطالعه تاثیر علفکش بوتاکلر روی صفات زیستی خاک زراعی برنج (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
51 مطالعهی توانایی باکتریهای ریزوسفری دو گیاه اسپارگانیوم و لویی در رنگبری رنگ آزوی Cibacron Brilliant Red EB (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
52 مقایسه توانایی دو جدایه استافیلوکوکوس و سودوموناس ساکن مخزن در حذف آلودگی های نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
53 نقش باکتری های نمک دوست مولد پلیمر در پایداری خاکدانه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
54 نقش پوسته های بیولوژیک خاک به عنوان یک عامل زیستی بر ترسیب کربن آلی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست