محمود شفق

 محمود شفق معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

محمود شفق

Mahmoud Shafagh

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.