نیکو دیالمه

 نیکو دیالمه استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

نیکو دیالمه

Nikoo Dialameh

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتماد در سازمان های آموزشی از پنداره تا واقعیت؛ بر اساس رهنمودهای اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 4، شماره: 7
2 پیشایندهای بستر آفرین رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 3، شماره: 4
3 تبیین اهداف برنامه درسی مدرسه شاد براساس آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 6، شماره: 10
4 رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 7، شماره: 16
5 شناسایی عوامل اعتمادسازی در سازمان با تاکید بر آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 2
6 شناسایی عوامل سازمانی موثر بر توانمندسازی معلمان از منظر اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 1، شماره: 1
7 مؤلفه های آموزشی منجر به توسعه انسانی بر اساس آموزه های اسلام (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 4
8 مرور سیستماتیک عوامل موثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان با تاکید بر نقش مدرسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 7، شماره: 13
9 مروری سیستماتیک بر رهبری حکمت محور: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
10 مروری سیستماتیک بر رهبری حکمت محور: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
11 مفهوم شناسی سنت توفیق و اسباب تحقق آن از منظر وحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 1، شماره: 4
12 مولفه های گفتگوی صحیح، مبتنی بر گفتگوهای قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء شادکامی در مدارس با تکیه بر برنامه درسی مدرسه شاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
2 الزامات و اثرات سازنده مسئولیت پذیری بر زندگی انسان از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 بررسی شادکامی و عوامل موثر بر آن در مدارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 مؤلفههای آموزشی منجر به توسعه انسانی بر اساس آموزههای اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
5 مفهوم شناسی صلح جهانی از منظر قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی