دکتر عباسعلی تسنیمی

دکتر عباسعلی تسنیمی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عباسعلی تسنیمی

Dr. Abbasali Tasnimi

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصلاح مدل بزرگ مقیاس رانکین هیل و الگوریتم حل آن برای تحلیل غیر خطی دیوراهای آجری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
2 Effect of Shear Wall's Eccentricity on the Seismic Performance of RC Dual Structural System (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 15، شماره: 1
3 Seismic Behavior of Studded Steel Coupling Beam Linked to RC Shear Wall (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 20، شماره: 1
4 بررسی روشهای تعیین سطوح عملکرد سازه های دوگانه بتن مسلح با استفاده از تحلیلهای غیرخطی لرزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 4
5 تاثیر سطح عملکرد قاب خمشی بتن مسلح ویژه بر رفتار غیر خطی لرزه یی اتصالات تیر ستون میانی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 2
6 تحلیل عددی غیرخطی دیوار برشی بتن مسلح ترکیبی با سیستم مرکز گرا تحت بار یک نوا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 1
7 رفتار اتصالات کناری تیر عریض ستون بتن مسلح با خروج از مرکزیت محور تیر نسبت به محور ستون (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
8 شبیه سازی سازوکار انتقال برش در روسازیهای بتنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
9 شبیه سازی سازوکار انتقال برش در روسازیهای بتنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 4
10 طراحی بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 28، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر خوردگی میلگرد بر مقاومت خمشی تیرهای بتن مسلح تحت اثر نیروهای قائم تناوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
2 اثر کاربرد مصالح حافظه دار شکلی در تیر پیوند دیوار برشی بر ضریب رفتار دیوار همراه با بازشو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
3 ارزیابی خسارت لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح در طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از تحیل بار افزون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 ارزیابی روش طیف ظرفیت برای تخمین تغییر مکان هدف در قابهای خمشی بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
5 ارزیابی سطوح عملکرد قاب های خمشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط با استفاده از روش های مختلف مقاوم سازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 ارزیابی شاخص خسارت پارك- انگ در سطوح عملکرد قابهای خمشی بتن مسلح (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 اصلاح شاخص خسارت پاول مبتنی بر انرژی مستهلک شده به روش تحلیل چرخه ای و استاتیکی غیر خطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
8 IMPROVED NUM ERICAL INTEGRATION PROCED URE FOR APPLICATION TO SEISMIC HYBRID SIMULATION (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 NEUTRAL AXIS LENGTH VARIATION OF SELF-CENTERED RC SHEAR WALL UNDER LATERAL NONLINEAR STATIC LOAD (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 RC Wide Beam-Column Joints with Continuous and Discontinuous Column under Seismic Loads (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
11 SEISMIC FRAGILITY ESTIMATION UNDER ORTHOGONAL EARTHQUAKE EXCITATIONS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 بررسی اثر پیچش به وجود آمده در المانمرزی در اثر خروج از محوریت دیوار برشی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی اثر جزئیات مختلف تقویت دیوارهای آجری با روکش بتن مسلح بر رفتارلرزه ای آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
14 بررسی اثر کاربرد مصالح حافظه دار شکلی در تیر پیوند دیوار برشی بر رفتار منحنی هیسترزیس و جذب انرژی دیوار با بازشو (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
15 بررسی اثر مشخصات روکش بتن مسلح و میزان نیروی محوری بر رفتار دیوار آجری تقویت شده با روکش بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
16 بررسی تاثیراستفاده از دیوارهای برشی بتن مسلح در ساختمانهای فولادی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی رفتار دیوارهای برشی بتنی همبسته در سطوح عملکردی مختلف (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 بررسی رفتار قاب های بتن مسلح مقاوم شده با باندهای فلزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
19 بررسی عددی اثر تقویت با پوشش بتن مسلح بر عملکرد اتصالات دیوار به دیوار ساختمان آجری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی عملکرد تیر رابط فولادی تعویض پذیر در دیوار برشی بتن مسلح (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 بررسی عملکرد دیوار برشی بتن مسلح با استفاده ازالمان رشتهای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
22 بررسی مشخصات مکانیک بتن سبک سازه ای مسلح به الیاف فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی و حساسیت سنجی طول تیرهمبند فولادی در دیوار های مزدوج بتن مسلح به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
24 پیشنهاد روش تعیین میزان کاهش سختی المان های بتن مسلح در تحلیل های غیرخطی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 تاثیر تغییرات معیارهای پذیرش ستونهای بتن مسلح درسطوح عملکردی سازه های بتنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
26 تاثیر رفتار لرزه ای اتصالات میانی تیر- ستون بر سطوح عملکرد قابهای خمشی بتن مسلح ویژه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
27 تاثیر سطح نسبی بازشوها بر نیاز لرزه ای - غیر خطی ساختمان های مصالح بنایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 تحلیل عددی غیرخطی دیوار برشی بتن مسلح پیش‌ساخته دارای بازشو و سیستم مرکزگرا (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 تحلیل غیرخطی ستون های بتن سبک مسلح با استفاده از پلاستیسیته متمرکز و گسترده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
30 تحلیل غیرخطی قابهای خمشی بتن مسلح باشکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
31 تسهیم برش پایه برای قابهای خمشی و دیوارهای برشی درسیستم های دوگانه بتن مسلح براساس تحلیل های غیرخطی دینامیکی و استاتیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
32 تعیین سطوح عملکرد ساختمان های بتن سبک مسلح (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
33 تعیین سطوح عملکرد سیستم های دوگانه با ترکیبات مختلف شکل پذیری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
34 تعیین سهم دیوار و قاب از برش پایه در سطوح عملکرد مختلف در دیوارهای برشی بتنی همبسته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
35 تعیین ظرفیت غیر خطی-لرزه ای اتصالات تیربه ستون قابهای خمشی بتن مسلح ویژه با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
36 تغییرات طول مدفون تیرهمبند فولادی در دیوارهای مزدوج بتن مسلح به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
37 تغییرمکان نسبی قابهای خمشی بتن مسلح باشکل پذیری متوسط درسطوح عملکردی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 چه وقت می توان به ضرایب رفتار سازه ها اعتماد کرد؟ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
39 خصوصیات مکانیکی بتن سبک دارای نانوسیلیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
40 دامنه اثر مدل سازی دیوار برشی بر روی پاسخ لرزه ای سازه های بتن مسلح در تحلیل های غیرخطی . قسمت اول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
41 دو روش برای مدلسازی اثرمیانقاب مصالح بنایی دارای بازشو بررفتارکلی قاب های بتن مسلح (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
42 رابطه بین شکل پذیری های کلی و موضعی برای قاب های خمشی بتن مسلح (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
43 رفتار استاتیکی غیرخطی سازههای بتن مسلح دارای بتن سبک تحت حوزه نزدیک و دور از گسل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 رفتار خمیری اتصال تیر ستون (کناری) در سازهای بتنی پیش ساخته تحت اثر بارهای جانبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
45 رفتار دیوار برشی بتن مسلح پیش ساخته ترکیبی در مناطق زلزله خیز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
46 روش مناسب مدلسازی رفتار غیر خطی قاب بتن مسلح مبتنی بر اثرات اندرکنشی بتن و میلگرد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
47 ریز مدلسازی رفتار دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار لرزه ای خارج صفحه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 ریز مدلسازی عددی دیوارهای آجری با استفاده از المان های ترکیبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
49 شبیه سازی عمل شاخه ای آرماتور در سطوح ترک خورده بتن مسلح (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 ضریب رفتارقابهای بتن مسلح تقویت شده با بادبندهای کمانش تاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
51 طراحی بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 مدلسازی رفتار غیرخطی المان بنایی تحت تنشهای داخل صفحه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
53 مطالعه عددی رفتار خارج از صفحه میان قابهای آجری در قابهای بتن مسلح (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
54 مقاومت افزون در قابهای خمشی بتن مسلح کوتاه و متوسط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
55 مقایسه عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح متوسط دارای مهاربند کمان شتاب و مهاربند معمولی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
56 نقش جرزها در رفتار لرزه ای ساختمانهای آجری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
57 نقش رفتار و بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای آجری در مدیریت بحران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
58 همگن سازی خطی جهت بررسی عملکرد لرزه ای ساختمانهای آجری تقوت شده با پوشش بتن مسلح (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران