سیامک نوری

 سیامک نوری دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

سیامک نوری

Siyamak Nouri

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه رویکردی نوین برای کنترل آماری پروژه با استفاده از تحلیل ریسک یکپارچه هزینه-زمان بندی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 7، شماره: 2
2 ارائه یک مساله جدید با عنوان مساله مجاورت مصرف کنندگان و روشی ابتکاری برای حل آن ، به همراه تشریح کاربرد مساله برای رتبه بندی ریسک های پروژه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 4
3 به دست آوردن میانگین زمان تکمیل پروژه در شبکه های پرت پویا (سیستم چندپروژه ای) با ظرفیت محدود (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 3
4 مروری بر بهره وری و مدل های اندازه گیری بهره وری (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی فرآیند مدیریت تاخیرات در اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی با رویکردچرخه دمینگ به منظور افزایش بهره وری منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
2 ارائه الگویی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح های عمرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
3 ارائه الگویی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح های عمرانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش در صنعت ساختمان
4 ارائه شاخص های کلیدی فرهنگ نیروی انسانی درچهارچوب مدل EFQM (مطالعه موردی گروه شرکت های پارت لاستیک خراسان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
5 ارائه مبنایی برای مقایسه مدل های تعالی منابع انسانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 ارائه مدل ارزیابی و طراحی کارکردهای استراتژیک برای دستیابی به تولید در کلاس جهانی (W.C.M) در یک بنگاه تولیدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارائه مدلی برای سنجش و بهبود عملکرد در پروژه عمرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
8 ارائه مدلی برای سنجش و بهبود عملکرد در پروژه عمرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
9 ارائه مدلی برای وزن دهی به منظرهای کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد سازمان های مادر تخصصی (مطالعه موردی شرکت پتروشیمی بندر امام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها)
10 ارائه مدلی جهت بهبود مولفه های کارکردی و شغلی براساس شایستگی های ذهنی مدیران از منظر نورلیدرشیپ با استفاده از روش Dematel-ISM (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
11 ارائه یک متدولوژی برای توسعه سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی: صنایع تابع سازمان هوافضا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
12 ارائه یک متدولوژی مهندسی مجدد برای سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
13 ارائه یک مدل ریاضی جهت کنترل و زمانبندی خودکار چراغ‌های راهنمایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
14 ارائه یک مدل کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی شرکت های مادر تخصصی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها)
15 ارایه مدل بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان در راستای یکپارچه زنجیره تامین الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
16 ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه براساس مدل جدید بلوغ پروژه النا :مطالعه موردی (برج صبا) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
17 ارزیابی عملکرد پروژه در سازمان های پروژه محور با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مولفه های مستقل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
18 استانداردسازی فرآیندها و دانش فنی بخش مهندسی مدیریت پروژه های بزرگ به روش EPC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
19 استفاده از قارچ ها در کنترل آفات و بیماریهای گیاهی به منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
20 اعتماد در تجارت الکترونیک و ارائه چارچوبی جهت طبقه بندی مکانیزم های ایجاد آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
21 الگوی مدیریت پروژه برای پروژه های مهندسی معکوس از تئوری تا اجرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
22 امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت عملکرد در حوزه منابع انسانی شرکت ملی انتقال گاز ایرانمطالعه موردی: این پژوهش مورد حمایت مالی شرکت ملی گاز ایران می باشد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
23 انتخاب پیمانکاران عمرانی با در نظر گرفتن فاکتورهای ریسک پروژه با استفاده از تلفیق تکنیک های GREY THEORY & DEMATEL & ANP (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 اندازه گیری و تحلیل بهره وری جزئی و کل عوامل(TFP)صنایع تولیدمنسوجات کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
25 بررسی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و مدیریت دانش در سازمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
26 بررسی امکان ارائه یک راهکار مدیریت پروژه سازمانی مبتنی بر قابلیت های نرمافزار اطلسین جیرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
27 بررسی تاثیر متقابل مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی در سازمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
28 بررسی دلایل تاخیرات پروژه های بزرگ صنعتی با به کارگیری دیمتل (DEMATEL) و تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
29 بررسی روشهای تعامل و همکاری بین دانشگاه و صنایع کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
30 بررسی علل تاخیرات پروژه های عمرانی(مطالعه موردی صنعت سد سازی استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
31 بررسی علل تأخیرات پروژه های عمرانی( مطالعه موردی صنعت سد سازی استان کرمانشاه ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
32 بررسی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب روش های همکاری کارآفرینانه با دانشگاه از سوی صنایع کوچک و متوسط(SMEs ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
33 بررسی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی و ارائه الگویی جهت کاهش زمان تاخیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
34 بررسی عوامل کلیدی موفقیت در توسعه نوآوری فناورانه در صنعت فراساحل مطالعه موردی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریائی ایران IOEC (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
35 بررسی عوامل موثر در آغاز سیستم مدیریت عملکرد در حوزه منابع انسانی صنعت گاز ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
36 بررسی فاکتورهای موفقیت مهندسی مجدد در سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
37 بررسی مقایسه ای روشهای کنترل و پایش ریسک پروژه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
38 بررسی نقش عوامل سوم در ایجاد اعتماد در تراکنش های تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
39 بررسی نقش عوامل سوم در ایجاد اعتماد در تراکنش های تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
40 بررسی نقش عوامل سوم در ایجاد اعتماد در تراکنش های تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک
41 بکارگیری مدیریت ریسک و زنجیره بحرانی جهت مدیریت عدم قطعیتهای پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
42 بهبود برنامه ریزی پروژه با استفاده از مدلسازی عملکرد پروژه توسط روش پویایی های سیستم ( System Dynamics ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
43 بهبود و توسعه الگوی مدیریت ریسک پروژه در طرحهای نیروگاهی(مطالعه موردی؛ شرکت مپنا) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
44 بهینه سازی چندهدفه سبد پروژه با رویکرد برنامه ریزی آرمانی استوار( با مطالعه موردی) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
45 تاثیر بررسی و پذیرش پیشنهادات کارکنان بر مدیریت دانش در سازمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
46 تاثیر متقابل IT بر کارآفرینی و اشتغال (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
47 تبیین شکاف کارآفرینی و تجاری سازی فناوری در همکاری صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
48 تدوین مدل بلوغ مدیریت HSE (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
49 تعمیم الگوی طرح سیستمهای سنجش عملکرد جهت کاربرد در مدیریت پروژههای عمرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
50 تعمیم الگوی طرح سیستمهای سنجش عملکرد عمرانی جهت کاربرد در مدیریت پروژههای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
51 تعیین عوامل مؤثر بر نوآوری مراکز تحقیقاتی کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
52 تعیین عوامل مؤثر بر نوآوری مراکز تحقیقاتی کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
53 توانمنددسازی منابع انسانی ، رویکردی نوین در ارزیابی سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسان ایران
54 توسعه مدل گزارش دهی هزینه ها در سازمان های پروژه محور تحقیقاتی- صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
55 توسعه موثر و مفید ساختار شکست کار(WBS)نیاز مدیریت اثر بخش پروژه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
56 حل مسئله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
57 رشد کارآفرینی از طریق مراکز توسعه کسب و کارهای کوچک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر
58 شناسایی عوامل کلیدی ارتقا دهنده انگیزش کارکنان دانشی در سازمانهای پروژه محور با تأکید بر پروژه های دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
59 شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی یکپارچه در جهت پیاده سازی، اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری (CRM). (سازمان مورد مطالعه بانک ملت). (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
60 شناسایی فرآیندهای کسب و کار در شرکت های پیمانکاری در حوزه خرید و اجرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
61 ضرورت استانداردسازی رویه ها و دانش فنی مدیریت پروژه های بزرگ به روش -EPC ارایه یک مدل پیشنهادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
62 طراحی الگوی مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
63 طرح مدیریت ادعاها در پروژه های عمرانی( مطالعه موردی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
64 کاربرد مدلسازی آماری جهت تخمین هزینه های باقیمانده تا تکمیل پروژه: توسعه ای بر رویکرد ارزش کسب شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
65 گام های بکارگیری مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در سازمان های تولید محور با ساختار ماتریسی: مطالعه موردی در شرکت پارس خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
66 مدل تیم پروژه در سازمان های پروژه محور تحقیقاتی - صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
67 مدل حرفه ای مدیریت پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
68 مدل سازی شیءگرای فرآیندهای مدیریت پروژه های ساخت با استفاده از UML (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
69 مدلهای مختلف اندازه گیری بهره وری ابزارهای استراتژیک مدیریتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
70 مدیریت برون سپاری درپروژه های تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
71 مسئله زمان بندی تک ماشینه به منظور کمینه کردن حداکثر دیرکردها به کمک الگوریتم بازپخت شبیه سازی شده با فرض وجود زوال (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
72 معرفی روش های عینی و ذهنی در رتبه بندی اعتباری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
73 مقایسه روشهای مختلف پیش بینی هزینه و زمان اتمام پروژه با استفاده از شاخص های زمان و ارزش کسب شده و ارائه متدولوژی انتخاب بهترین روش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
74 مهندسی ارزش رویکردی کارا در طرح های خدماتی مطالعه موردی: طراحی و اجرای طرح تفکیک زایدات شهری در مبدا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
75 نقش مدیریت دانش در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
76 نقش مدیریت دانش در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
77 نقش مهندسی ارزش در مدیریت هزینه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله
78 واکاوی شایستگی های ذهنی مدیران حوزه فناوری و نوآوری از منظر نورولیدرشیپ با تکیه بر روش تحلیل محتوا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی