سیروس سلمانزاده

 سیروس سلمانزاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

سیروس سلمانزاده

Sirous Salmanzadeh

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات محصولات منتخب کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
2 تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی دهستان شاوور شهرستان شوش) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 4
3 تحلیل راهبردهای اجرای کشاورزی اخلاق مدار در شهرستان سنقر (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
4 تحلیل موانع مشارکت گندم کاران در زمینه تشکیل تشکل آب بران، شبکه آبیاری دز (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 3
5 نقدی بر جهان‌بینی‌های چهارگانه اخلاق کشاورزی بر اساس دیدگاه وندل بری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 4
6 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در ترویج دانش و فناوری های بوم سازگار برای تولیدهای کشاورزی در کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت بنگاه های کوچک و زودبازده بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان دشت آزادگان،استان خوزستان) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
2 تبیین نقش ترویج و آموزش کشاورزی در افزایش مشارکت زنان روستایی درتوسعه پایدار روستایی مطالعه موردی دهستان شاوور شهرستان شوش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
3 تحلیل مدیریت پایدار علف های هرز بین صیفی کارام شهرستان شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
4 روستا و نظام بهره برداری دهقانی متأثر از سیاست های کشاورزی در ایران (با تأکید بر وضعیت روستا و کشاورزی دزفول، شمال خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
5 عوامل متمایز کننده بنگاه های زودبازده کشاورزی موفق و ناموفق:(مطالعه ای در چارچوب روش تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی