حسین افلاکی فرد

 حسین افلاکی فرد عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

حسین افلاکی فرد

Hosein Aflakifard

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش مهارت حل مسیلهبر اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر میمند (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 8، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش مهارت حل مسیلهبر اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: اساتید دانشکده فنی پسران مرودشت) (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 1، شماره: 7
4 تاثیر روش تدریس حل مساله بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلیدانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر میمند (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 7، شماره: 2
5 تاثیر گذاری فضای آموزشی در شادی و یاد گیری دانش آموزان (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
6 تاثیر مشاوره ی راه حل مداربر پیشرفت تحصیلی و تاب آوری دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی اعتیاد و عوامل اجتماعی موثر بر آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
2 اثربخشی آموزش فلسفه بر تفکر انتقادی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
3 اثربخشی آموزش فلسفه بر مهارت اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
4 اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کاهش بحران هویت در دانش آموزان شهرستان شیراز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
5 اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر اضطراب اجتماعی و کنترل خشم دانش آموزان دختردوم متوسطه شهر قادر آباد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
6 ارزشیابی درسی: دسته بندی ها، مراحل و کارکردهای آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
7 بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر خود کار آمدی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه 4 شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
8 بررسی تاثیر عوامل محیطی بر میزان یادگیری دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
9 بررسی تسهیل کننده های نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
10 بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با استرس و سلامت روان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
11 بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سلامت روان و عزت نفس (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
12 بررسی راه کارهایی برای پیشرفت تحصیلی و پیشگیری از افت تحصیلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
13 بررسی عوامل بازدارنده خلاقیت در دانش آموزان و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
14 بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزشی در مدارس راهنمایی شهرستان شیراز از دیدگاه دبیران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
15 بررسی موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش شهرستان کامفیروز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
16 بررسی نقش نخبگان در ارتقاء آموزش و پرورش (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
17 بررسی هوشمند سازی مدارس و نقش ارتباطات (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
18 برنامه ریزی آموزشی و اثر آن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
19 برنامه ریزی وتدریس (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
20 تأثیر وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
21 تحلیل محتوای کتب درسی دوره متوسطه از نظر توجه به تقویت بنیان خانواده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
22 تربیت شهروندی و رشد اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
23 تربیت شهروندی و مهارتهای اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
24 تفاوت های فردی در برنامه های درسی دوره ی متوسطه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
25 تهاجم فرهنگی یا تبادل فرهنگی وعوامل گرایش نوجوانان وجوانان به فرهنگ بیگانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
26 درونی کردن رفتارهای دینی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
27 روش مطالعه و یادگیری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
28 عملکرد خانواده با شادکامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
29 عملکرد خانواده و عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
30 مطالعه تاثیر آموزه های فرهنگی- دینی و مهارت های زندگی و شادکامی نسل جوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)
31 مطالعه رابطه سبک های یادگیری با عملکرد روانی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گچساران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
32 مقایسه میزان تفاوت رشد خلاقیت دانش آموزان اول ابتدایی شهر شیراز تحت تعلیم معلمان آموزش دیده و ندیده در زمینه خلاقیت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
33 نقش ارزشیابی توصیفی در ارزیابی یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
34 نقش تربیت شهروندی و جهت گیری زندگی با لزوم رویکردتفکرانتقادی دربرنامهدرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
35 نقش تربیتی بانوان در مقابله با آسیبهای فرهنگی و اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
36 نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
37 نقش ویژگی شخصیتی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
38 نقش هدف در برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم