سیدصفدر حسینی

 سیدصفدر حسینی استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

سیدصفدر حسینی

Seyed Safdar Hosseini

استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تجمیع کالاهای خوراکی پروتیینی در مناطق شهری ایران: مقایسه آزمون های مختلف کالای مرکب تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
2 اثر رفاهی خروج مهاجران خارجی بر سیاست نان ارزان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
3 اثر سیاست حذف یارانه حامل های انرژی بر الگوی کشت زراعی؛کاربرد برنامه ریزی ریاضی مثبت PMP مطالعه موردی: حوضه آبریز مهارلو بختگان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
4 ارزیابی اثر سیاست حمایت از خدمات عمومی دولت بربهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
5 ارزیابی برآورد حمایت از مصرف کنندگان نان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
6 ارزیابی پیش از اجرای تحقیقات کشاورزی در شرایط خطر در پهنه های دشت ساحلی خزری، مرکزی خشک و شمال غربی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
7 ارزیابی توانمندی استان های تولید کننده دانه های روغنی و واحدهای استحصال روغن خام و تصفیه آن در زنجیره تامین روغن نباتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
8 ارزیابی سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان شیر درایران:1368-87 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
9 ارزیابی سیاست های حمایتی دولت در بازار گندم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
10 الگوی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
11 بررسی آثار توزیعی سیاست های حمایتی دولت ازتولیدکنندگان گندم در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
12 بررسی آثار حذف یارانه ی کودهای شیمیایی و اعمال سیاست پرداخت مستقیم بر الگوی کشت و مصرف نهاده ها (مطالعه ی موردی: زیربخش زراعت شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
13 بررسی اثر سیاست های ارزی بر شاخص های حمایت اززیربخش های کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
14 بررسی اثر سیاست های حمایتی بر تغییرات بهره وری بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
15 بررسی انتقال قیمت با استفاده از الگوی سنتی و نوین در بازار شیر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
16 بررسی توان پیش بینی الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی تورم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
17 بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
18 بررسی یکپارچگی مکانی بازار ماهیان استخوانی دریای شمال؛ کاربردی از رهیافت همگرایی فصلی داده های ماهیانه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
19 بیمهی در آمد راهکاری برای کاهش ریسک تولید و نوسانات قیمت در صنعت طیور کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
20 تحلیل پیامدهای اقتصادی- زیست محیطی بالابردن دیوارسد اکباتان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
21 نقش آزادسازی تجاری بخش صنعت در تغییرات فرسایش خاک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
22 نقش تعاونی های روستایی در کاهش هزینه های مبادله ی دریافت تسهیلات (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
23 وجود عادات مصرفی و تحلیل تجربی تقاضا: مطالعه موردی تقاضای محصولات لبنی خانوارهای شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار برنامه حمایتی قیمت تضمینی دولت روی عکس العمل سطوح زیر کشت محصولات گندم،ذرت و جو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
2 ارزیابی سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
3 اقتصاد فرسایش خاک : تئوری و روشها (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
4 انتقال قیمت خرمای ایران در بازارهای جهانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
5 اندازه گیری اثر شوک قیمتی انرژی(نفت) بر نرخ تورم در ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
6 برآورد کشش تقاضای مشتق شده در سطح مزرعه در فرایند بازاریابی گوشت قرمز ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
7 بررسی اثر افزایش آب بها ناشی از حذف یارانه حاملهای انرژی برقیمت تمام شده محصول گندم شهرستان گرگان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
8 بررسی اثر حذف یارانه حامل انرژی سوخت حمل و نقل برقیمت کود شیمیایی و سموم و اثرات آن بر پایداری خاک استان گلستان مطالعه موردی: گندم (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
9 بررسی اثر مولف ههای سیاست حمایت از تولیدکننده، بر ریسک درآمدی (مطالعه موردی گوشت قرمز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
10 بررسی اثر مولفه های شاخص PSE (حمایت از تولیدکننده) بر ریسک درآمدی (مطالعه ی موردی: پسته) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
11 بررسی اثرهزینه های مبادله بر مشارکت بازاری تولیدکنند گان بخش کشاورزی ( مطالعه موردی : تولیدکنندگان برنج ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
12 بررسی رابطه بلند مدت قیمت تولید مصرف شیر با استفاده از الگوی غیر خطی مارکف سوییچینگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
13 بررسی عوامل موثر برحاشیهء بازاریابی برنج پرمحصول و بومی در استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
14 تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیۀ بازاریابی در صنعت شیر ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
15 سنجش اثرپذیری اشتغال بخش کشاورزی از تسهیلات پرداختی و یارانه کالاهای اساسی (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴