دکتر تقی زوار

دکتر تقی زوار

دکتر تقی زوار

Dr. Taghi Zavvar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی ترسیم نقشه های مفهومی گروهی بر حیطه های یادگیری دانش-آموزان در درس شیمی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 3، شماره: 10
2 اثربخشی ترسیم نقشه های مفهومی گروهی بر شاخص های شناختی- عاطفی درس شیمی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 41
3 پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان SEQ-C (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 1
4 پیش بینی رویکردهای یادگیری بر اساس باورهای خودکارآمدی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 19
5 پیش بینی عملکرد شغلی معلمان بر اساس توانمندسازی روان شناختی و سبک رهبری مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 1
6 رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 2
7 رابطه فرسودگی تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 11
8 مقایسه ی هوش هیجانی و ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیر منضبط (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 4
9 نقش اخلاق حرفه ای و هویت سازمانی اعضای هیات علمی بر میزان پاسخگویی فردی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 3
10 نقش جهت گیری هدف پیشرفت و باورهای خودکارآمدی در رویکردهای یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 13، شماره: 1
11 نقش مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 13
12 نقش ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی بر استرس و رضایت شغلی: سهم خودکارآمدی شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 44
13 نیمرخ های دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه براساس مشکلات خواندن و نوشتن (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مقایسه ای ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیر منضبط (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
2 پیش بینی رشد هویت قومی چندگانه دانش آموزان راهنمایی بر اساس هوش هیجانی (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
3 تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
4 تعیین رابطه میان مولفه های فراموشی سازمانی هدفمند مدیران با چگونگی اجرای مدیریت کیفیت فراگیردر مدارس شهرستان چایپاره (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
5 تمایز دانش آموزان منضبط و غیر منضبط بر اساس ذهن خوانی و هوش هیجانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
6 درآمدی بر تحقیقات کیفی در آموزش از راه دور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
7 رابطه بین باورهای دنیای عادلانه و هوش معنوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
8 رابطه ی مدیریت استعداد و اثربخشی مدیران در مدارس شهرستان بانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
9 ضرورت توجه به هوش اخلاقی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
10 مدیریت زمان در سازمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
11 موانع و راهبردهای آموزشی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
12 نقش بکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی مدیران در ارتقای سطح پاسخگویی فردی معلمان (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
13 نقش جهتگیری هدف پیشرفت در رویکردهای یادگیری دانشآموزان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
14 نقش دینداری اسلامی در رشد هویت قومی چندگانهی معلمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
15 نقش دینداری اسلامی در رفتار شهروندی سازمانی معلمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
16 نقش رشد هویت قومی چندگانه در رفتار شهروندی سازمانی معلمان (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
17 نقش همسالان در رفتارهای کلاسی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
18 نگاهی به رویکردهای عقلانی تربیت درقرآن و روایات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر