سید موسی خادمی

 سید موسی خادمی استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد

سید موسی خادمی

Seyedmosa Khademi

استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.