دکتر نظر دهمرده قلعه نو

دکتر نظر دهمرده قلعه نو استاد  دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر نظر دهمرده قلعه نو

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل پویای حکمرانی خوب در چارچوب اقتصاد پولی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 14
2 بررسی تاثیر افزایش قیمت ها بر نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 10، شماره: 1
3 بررسی تاثیر بیمه محصولات کشاورزی بر فراوانی و نوع ریسکهای تولید گندم و چغندرقند پژوهش موردی:بخش زرقان شهرستان شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 12، شماره: 43
4 بررسی تاثیر متغیرهای سودآوری ، فرصت های رشد، اندازه، عمر شرکت، ریسک مالی و دارایی های قابل وثیقه بر سرعت تغییرات ساختار سرمایه با استفاده از روش های اقتصاد سنجی پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 2
5 بررسی تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، رشد اقتصادی و کیفیت حکمرانی بر انتشار CO۲ در کشورهای آسیایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 4
6 بررسی نگرش و رضایتمندی کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 11، شماره: 40
7 تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر صادرات غیرنفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 18، شماره: 2
8 تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) بر نتایج سلامت ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 20، شماره: 3
9 رابطه مخارج عمومی با تروریسم و جرم و جنایت در کشورهای منطقه MENA؛ رویکرد خود رگرسیون برداری پانلی (P-VAR) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 4
10 قیمت گذاری اوراق تبعی با استفاده از مدل هستون کسری پرشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 21، شماره: 3
11 کیفیت نهادی، پیچیدگی اقتصاد و نفرین منابع طبیعی؛ شواهدی جدید از کشورهای منا (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 18، شماره: 37
12 مشارکت وازدواج نیروی کار زنان- مورد مطالعه استانهای ایران(۱۳۸۵- ۱۳۹۵) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 9، شماره: 3
13 مقاله پژوهشی:تحلیل روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل زمینه‌ساز در تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 35
14 مکانیزم انتقال قیمت و اثر آن بر حاشیه بازار ماهیان آب های جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 9، شماره: 32
15 نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات نوسانات آزادسازی مالی و تجاری بر آلودگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
2 ارائه مدل پویای حکمرانی خوب در چارچوب اقتصاد پولی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
3 ارزیابی عملکرد و میزان تطبیق مناطق آزاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
4 بررسی تاثیر نرخ ارز و تولیدناخالص داخلی درتوسعه صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان جنوبی طی سال های 1394-1385 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 بررسی عوامل تاثیرگذار در جلب اعتماد از خدمات الکترونیکی و توسعه شهروند الکترونیکیدر شهر زاهدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
6 حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، چالش ها و راهکار ها (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
7 راهبردهای سازمان امور مالیاتی در جلب نظر مشتریان مالیاتی مطالعه موردی مودیان مالیاتی شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات