دکتر محمد بارانی

دکتر محمد بارانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمد بارانی

Dr. Mohammad Barani

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استعاره شناختی عشق در کاش حرفی بزنی از مصطفی رحماندوست ) بر اساس نظریه جورج لیکاف و مارک جانسون( (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 34
2 بر رسی تطبیقی ساختار روایی خویش کاری ها در دو نبرد بزرگ دریای اسمار و شاهنامه بر اساس نظریه ی روایتی پراپ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 32
3 بررسی جناس در غزل های فروغی بسطامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 12، شماره: 22
4 بررسی ساختار روایی خورشید و مهپاره براساس دیدگاه پراپ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 25
5 تجربه عرفانی در وکروم اروشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 16، شماره: 31
6 تحلیل ساختار داستان های پهلوانی- حماسی ایران بر اساس نظریه اسطوره های تقویمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 7، شماره: 11
7 شگردهای هنری کتاب نیستان ادیب قاسمی کرمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 17، شماره: 33
8 عشق هدایتگر و ماورایی در رمان عاشقانه های یونس در شکم ماهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 35
9 علل و عوامل فرار دختران از منزل(مطالعه موردی شهر آمل) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 13، شماره: 48
10 کاربرد استعاره مفهومی در قصاید ناصرخسرو (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 15، شماره: 28
11 مسئلة دیوِ گاوپای و دانای دینیِ مرزبان‌نامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 53، شماره: 2
12 معرفی و تحلیل ساختی اختتام مثنوی، اثر مفتی الهی بخش کاندهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 33
13 مقایسه توازن موسیقایی و معنایی ردیف در غزلیات سعدی و عماد فقیه (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 2، شماره: 1
14 مقایسه ساختار مرزبان نامه و کلیله ودمنه (با تکیه بر نمود اندیشه هند و ایران باستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 12، شماره: 38
15 نقد ساختارگرایانۀ رمان «دشتبان» بر پایۀ نظریۀ کلود برمون (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادبیات پایداری افغانستان در شعر سید علی صالحی (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
2 بررسی مقایسه ای موسیقی بیرونی دیوان فرخی سیستانی و قاآنی شیرازی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
3 تحلیل استعاری مقوله فرنگ در کلیات اقبال (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقبال و دنیای ما