دکتر غلامحسین پورقنبری مروست

دکتر غلامحسین پورقنبری مروست استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان

دکتر غلامحسین پورقنبری مروست

Dr. Gholam Hossein pourghanbari Marvast

استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.