دکتر حسین جناآبادی

دکتر حسین جناآبادی استاد، رئیس دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

دکتر حسین جناآبادی

Dr. Hossein Janabadi

استاد، رئیس دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش روان درمانی مثبت گرا بر کنترل فکر و سازگاری هیجانی دانش آموزان دختر ۱۵-۱۷ ساله بهبود یافته از پاندمیک کرونا (COVID-۱۹) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 5
2 اثر بخشی بخشش درمانی درشادکامی و کیفیت زندگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 44
3 اثر بخشی شیوه های آموزش فراشناختی حل مساله و تنظیم هیجان بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس پرتی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی) (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 7، شماره: 4
4 اثربخشی آموزش خوددلگرم سازی بر سرسختی روانشناختی و سلامت اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 4
5 اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر کمک طلبی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 36
6 اثربخشی آموزش راهبردهای سازماندهی و خودآموزی بر کاهش مشکلات درسی دانش آموزان با اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 19
7 اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد استدلال کمی، دانش و استدلال سیال در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری پایه های اول و دوم ابتدایی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 6
8 اثربخشی آموزش مولفه های آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسلامی (صبر و دعا) در اضطراب امتحان و تاب آوری دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر زاهدان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 32
9 اثربخشی درمان چشم انداز زمان در انسجام روانی و استرس ادراک شده مادران دانش آموزان اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 9، شماره: 1
10 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تاثیر بهزیستی ذهنی بیماران بهبود یافته پاندومیک کرونا (COVID-۱۹) در اوج همه گیری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 3
11 اثربخشی طرحواره درمانی بر پایستگی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 2
12 اثربخشی طرحواره درمانی بر زورگویی سایبری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 1
13 اثربخشی مثبت اندیشی بر خود پنداره تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 41
14 اثربخشی مشاوره زناشویی بر کاهش تعارضات زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی مراجعه کننده به مرکز مشاوره بهزیستی شهر زاهدان در اردیبهشت ماه 1389 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 4
15 اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش خودکارآمدی و بهبود خودپنداره دانش آموزان کم پیشرفت مدارس متوسطه (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 21
16 استفاده از شبکه های اجتماعی و ارتباط آن با سبک های هویتی و گرایش به رفتارهای پرخطر دردانش آموزان دبیرستان های شهرستان سراوان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 2، شماره: 21
17 الگویابی ساختاری تاثیر کیفیت زندگی کاری بر اعتیاد به کار اعضای هیئت علمی دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
18 Effectiveness of Group Training of Reliance Therapy Components on Quality of Life and Resilience of Mothers of Children with Learning Disabilities (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 7، شماره: 1
19 The Relationship Between Spiritual Health and School Burnout With Mediating Role of Social Support (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 8، شماره: 3
20 بررسی اثربخشی مداخله ی ترمیمی مبتنی بر روش داویس بر بهبود نارساخوانی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 2
21 بررسی باورهای غیرمنطقی جوانان مصرف کننده قلیان در چایخانه های سنتی و جوانان مراجعه‎کننده به باشگاه های ورزشی پرورش اندام (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 147
22 بررسی تاثیر روش های بازپروری کپارت و سینا در درمان نارسایی های وی‍ژه ی یادگیری، اختلال خواندن (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 1
23 بررسی مقایسه ای رابطه ی نیازهای بنیادی روان شناختی خود تعیین گری و سازگاری فردی در دانش آموزان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 3
24 پیش بینی اشتیاق تحصیلی براساس هوش معنوی و سرسختی روان شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 6
25 تاثیر آموزش چرتکه بر خلاقیت و خودکارآمدی دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 26
26 تاثیر آموزش مثبت نگری گروهی بر کفایت اجتماعی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
27 تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 5، شماره: 1
28 تاثیر آموزش مهار تهای اجتماعی بر کاهش اختلالات رفتاری دانش آموزان استثنایی پایه پنجم مدرسه مختلط کوثر زاهدان در سال 90-1389 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 2
29 تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس کودکان دارای اختلال یادگیری کلامی و کودکان دارای اختلال یادگیری غیرکلامی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 2
30 تاثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر سلامت روان و تنظیم شناختی هیجان دختران نوجوان (دریافت مقاله) مجله روان شناسی و دین دوره: 15، شماره: 2
31 تاثیر آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر هیجانهای تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و مسئولیت-پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 21، شماره: 53
32 تاثیر تعلیم تفکر انتقادی بر رشد مهارت های اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 2
33 تعیین ارتباط احساس تنهایی و حمایت اجتماعی با اعتیاد به تلفن همراه در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 4
34 رابطه اعتیاد به کار با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 2
35 رابطه اهداف پیشرفت با احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 4
36 رابطه بین تجربه شیفتگی(فلو) و نیروهای انگیزشی در دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 29
37 رابطه بین سبک های تدریس اعضای هیات علمی و سازگاری اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 1
38 رابطه جو دانشگاه با سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 3
39 رابطه دلبستگی به خدا با معناداری زندگی والدین کودکان کم توان ذهنی شهر زاهدان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 2
40 رابطه سبک تدریس معلم با انگیزش و درگیری تحصیلی دانشآموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 15، شماره: 2
41 رابطه سبک های ارتباطی والدین با خودشیفتگی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 3
42 رابطه سبک های فرزندپروری و سازگاری اجتماعی والدین در کودکان با اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 17
43 رابطه سبک های فرزندپروری و سبک های انضباطی با جرات ورزی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 24
44 رابطه سبک های مدیریت آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی با هوش فرهنگی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 6
45 رابطه سرسختی روان شناختی با احساس غربت دانشجویان غیر بومی دانشگاه سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 6
46 رابطه عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی با هوش اجتماعی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 5
47 رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با نقش میانجی باورهای فراشناختی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 67، شماره: 2
48 رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان شهر نیشابور (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 33
49 رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خودراهبر دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 28
50 رابطه ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 12
51 فاصله میان ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات مراکز درمانی شهر زاهدان با استفاده از مدل سروکوال (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 10، شماره: 4
52 مقایسه اثربخشی آموزش مقابله دینی با آموزش شناختی-رفتاری بر سلامت عمومی و مشکلات رفتاری دختران نوجوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 19
53 مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی با رفتاردرمانی شناختی، بر افسردگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 12
54 مقایسه سبک های تفکر و خلاقیت هیجانی در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 3، شماره: 11
55 مقایسه وضع موجود و مطلوب اخلاق حرفه ای تدریس در اعضای هیات علمی؛ دانشگاه سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 5
56 مقایسه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی دانش آموزان تیزهوش و عادی دوره متوسطه زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 16
57 مقایسه ی تعامل روانی- اجتماعی والدین کودکان عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 6
58 نقش آموزش ترغیبی و کمال گرایی در خود نظم جویی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مشاوره مدرسه دوره: 1، شماره: 1
59 نقش انتظارات معلم ادراک شده در پیش بینی درگیری شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 13، شماره: 3
60 نقش سرمایه های رشدی بر امید تحصیلی و مشغولیت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 4
61 نقش فرهنگ مدرسه در پیش بینی احساس تعلق به مدرسه دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 3
62 نقش هویت اخلاقی در پیش بینی سازگاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 20، شماره: 50
63 همبستگی اعتیاد به کار با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر سازمان بهداشت جهانی بر تاب آوری و سلامت معنوی دانش آموزان پسر ششم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
2 اثربخشی مدل بهزیستی مدرسه بر پیوند با مدرسه و خودتنظیمی تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه
3 ارتباط سازگاری تحصیلی و احساس غربت در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زابل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
4 ارتباط سبک های تفکر با احساس غربت در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زابل (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
5 ارتباط سبک های تفکر باسازگاری تحصیلی و احساس غربت در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
6 ارتباط سبک های تفکر و سازگاری تحصیلی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
7 الگوها و درمان های اختلال افسردگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
8 بررسی اثر بخشی درمان راهبردهای فراشناختی را بر اضطراب امتحان و نشخوار فکری دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
9 بررسی ارتباط سرسختی روانشناختی با گرایش نوجوانان به رفتار های پرخطر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
10 بررسی اسنادهای علی و سبک های مقابله ای دردانش آموزان دختر وپسردوره ی اول متوسطه شهرستان زابل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
11 بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری بر خودپنداره نوجوانان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
12 بررسی تأثیر مشاوره شغلی توان مبنا بر خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی دانش آموزان شهرستان خاش (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
13 بررسی رابطه ساختاری متغیرهای شخصیتی (خود ارزشیابی مرکزی، هیجان خواهی و تحمل ابهام) و تکانشوری با رفتارهای پرخطر دانشجویان پسر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
14 بررسی کیفی جایگاه فرهنگ خانواده در اثربخشی بهزیستی روانشناختی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
15 تاثیر ماهواره برسبک زندگی فردی-اجتماعی و ارائه راهکارهایی برای ترویج سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
16 تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد تفکر انتقادی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
17 تأثیرگذاری اسنادهای علی در سلامت روان دانش آموزان دختر وپسر دوره ی اول متوسطه شهرستان زابل (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
18 تأثیرگذاری اسنادهای علی و سبک های مقابله ای در سلامت روان دانش آموزان دختر وپسر دوره ی اول متوسطه شهرستان زابل (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
19 تأثیرگذاری سبک های مقابله ای در سلامت روان دانش آموزان دختر وپسر دوره ی اول متوسطه شهرستان زابل (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
20 رابطه بین راهبردهای یادگیری ، راهبردهای شناختی و فرا شناختی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
21 رابطه سرسختی روانشناختی با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
22 رابطه هوش اجتماعی با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
23 رابطه هیجان تحصیلی دانش آموزان و جو عاطفی خانواده با پیوند با مدرسه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه
24 عوامل موثر بر بزهکاری زنان و راه های پیشگیری آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
25 مقایسه تحریف های شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به درد مزمن حاد و افراد عادی در بیمارستان های عمومی شهر زاهدان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
26 نقش میانجی عملکرد خانواده در رابطه با اعتیاد به بازی های رایانه ای و ویدئویی و پرخاشگری دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
27 نقش نیازهای بنیادین روانشناختی و همدلی در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
28 نقش واسطه ای شیوه های فرزند پروری در رشد خلاقیت دانش آموزانابتدایی دارای اختلال نارساخوانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی