مهین شفیعی

 مهین شفیعی استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهین شفیعی

Mahin Shafii

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افزایش بازیابی مس در بیولیچینگ کنسانتره کالکوپیریتی با کنترل الکتروشیمیایی پتانسیل پالپ در حالت پیوسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 7، شماره: 1
2 بررسی سینتیکی جداسازی زیستی مس از محلول سولفات مس به شکل نانوذرات سولفید مس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 4، شماره: 2
3 تاثیر اندازه ذرات و دانسیته پالپ بر سینتیک بیولیچینگ کنسانتره کالکوپیریتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی فرآیند مسدودسازی میکروبی در محیط متخلخل ناهمگن با بهره گیری از میکرومدل Glass bead (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 آشکارسازی تاثیر بیومواد فعال کننده سطحی بر جریان دو فازی (نفت و آب) در محیط های متخلخل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
3 آشکارسازی تاثیر سیستم های پلیمری بر جریان سیالات در محیط های متخلخل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
4 آنالیز اثر نرمالسازی میدان چگالی بر تولید خواص هیدرودینامیکی جریان در محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
5 آنالیز عدم قطعیت بازده تولید با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
6 آنالیز هیدرولیک مته برایتمیزی موثر چاه با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
7 ارائه مدل برای تقسیم بهینه گاز در فرازآوری برای یکی از میادین خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
8 ارز یابی فرآیند سنتز نانوذرات مغناطیسی مگنتیت از محلول پساب معدنی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
9 ارزیابی خاصیت فتوکاتالیزوری و جذب سطحی ایلمنیت تخریب شده با پتاسیم هیدروکسید به منظور حذف رنگ متلین بلو از محلول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
10 ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق امولسیون آب در نفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
11 استحصال ارزش افزوده نانو پودر اکسید مس از کانسنگ های کم عیار کالکوپیریتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
12 استفاده از هیدرات های گازی در ذخیره سازی گازو پیش بینی ظرفیت ذخیره سازی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
13 امکان سنجی ازدیاد برداشت به کمک مواد فعال کننده سطحی در مخازن کربناته شکافدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
14 بررسی آزمایشگاهی تغییرات تر شوندگی سنگ مخزن بر اثر آلودگی سیالات حفاری (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
15 بررسی اثر عمق مشبک کاری بر میزان ازدیاد برداشت در فرآیند تزریق تناوبی آب و گاز با در نظر گرفتن پدیده تغییر ترکیب سیال نسبت به عمق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
16 بررسی تاثیر ابعاد ذرات بر پاشش میانی بیولیچینگ کانسنگ کم عیار سولفیدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
17 بررسی تاثیر شدتجریان الکتریکی و پیریت بر سینتیک رشد باکتریهایترموفیل معتدل اکسیدکننده آهن و گوگرد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
18 بررسی تاثیر متقابل PH و دما بر انحلال مس از کانسنگ به کار رفته در هیپ ۳ مجتمع مس سرچشمه به روش بیولیچینگ (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
19 بررسی تاثیر متقابل یون نقره و PH بر استحصال مس از کانسنگ کم عیار هیپ 3 مجتمع مس سرچشمه به روش بیولیچینگ به کمک باتری اسیدیانوس بریلی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
20 بررسی تاثیر مدول یانگ و نسبت پواسون سیمان برپایداری چاه با استفاده ازآنالیز المان محدود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
21 بررسی تاثیر یون فریک بر مصرف آهن و مورفولوژی پودر مس در سمنتاسیون مس بوسیله آهن (دریافت مقاله) دومین همایش صنایع معدنی
22 بررسی تغییر پروفایل تولید دراثررسوب و ته نشینی آسفالتین دردیواره چاه های تولیدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
23 بررسی تغییرات ترشوندگی در اثر روشهای حرارتی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 بررسی حذف فلزات کروم (VI) وآهن (III) از پساب های صنعتی به روش استخراج با استفاده از آلیکوات 336 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
25 بررسی رفتار حلالیت کنسانتره کالکوپیریتی مس سرچشمه با استفاده از روشهای الکتروشیمایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 بررسی شرایط تشکیل هیدرات های گازی و تخمین ظرفیت ذخیره سازی گازطبیعی در مخازن هیدرات گازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
27 بررسی عملکرد و تحلیل حساسیت فرآیىد استخراج توسط بخار هیدروکربىی در یک میدان نفت سىگین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
28 بررسی و مقایسه بازیافت نفت با استفاده از شبیه سازی تزریق آب و گاز غیر امتزاجی در یکی از مخازن شکافدار ایران (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
29 بررسی وتقسیم بندی عوامل موثربرتوزیع تنشهای واردبردیواره چاه های تولید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
30 بهینه سازی پارامترهای عملیاتی آگلومراسیون به منظور بازیافت زیستی مس از باطله های کم عیار (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
31 بهینه سازی تزریق نیتروژن به منور تثبیت فشار و بررسی افزایش بازده نهایی در یکی از مخازن نفتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
32 بهینهسازی پارامترهای موٌثر بر تولید چاه بااستفاده از الگوریتم هارمونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
33 بیولیچینگ الکتروشیمیایی: مسیری نو در استحصال انتخابی مس از منابع سولفیدی پرعیار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
34 پتانسیل کاربرد میکروارگانیزم های ترموفیل در استحصال مس از خاکهای کم عیار (دریافت مقاله) اولین همایش صنایع معدنی
35 پرعیارسازی کنسانتره ایلمنیت کهنوج با ترکیب روشهای تجزیه قلیایی و فعالسازی مکانیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
36 پیش بینی دمای تشکیل هیدرات گازی دریکی ازمیدانهای گازی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
37 پیش بینی شاخصهای پتروفیزیکی مخزن به کمک شبکه های عصبی با انتخاب ویژگی های مناسب (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
38 پیشبینی افت فشار در اثر تشکیل رسوب سولفات کلسیم در عملیات سیلابزنی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
39 تاثیر امواج فراصوت و نانوکاتالیست ها بر گرانروی نفت میدان مارون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
40 تاثیر PH بر استخراج مس از کانسنگ کم عیار سولفیدی و اکسیدی مجتمع مس سرچشمه با استفاده از طرح ازمایشی مرکب مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
41 تاثیر دما بر استخراج مس و آهن با استفاده از طرح آزمایشی تاگوچی در راکتورهای ستونی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
42 تاثیر فرکانس و توان امواج فراصوت بر گرانروی نفت میدان مارون (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
43 تاثیر نانو کاتالیست ها بر رئولوژی نفت خام در ازدیاد برداشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
44 تاثیرات تراوایی نسبی وابسته به سرعت بر بهره دهی مخازن گاز میعانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
45 تاثیرفناوری چاه افقی درکنترل پدیده انسداد میعانی درمخازن گاز میعانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
46 تأثیر نانو ذرات بر کشش بین سطحی آب و نفت در احتراق زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
47 تأثیر نانو سیلیکای آبگریز در پایداری امولسیون آب در نفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
48 تأثیر نانوذرات بر ویسکوزیته نانوسیال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
49 تخریب رسوبات آسفالتین به روش تجزیه زیستی با استفاده ازمیکروارگانیسمهای جداسازی شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
50 تخمین تراوایی نسبی مخزن در تزریق گاز دی اکسید کربن با استفاده از مدل سازی شبکه حفره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
51 تزریق نیتروژن در کلاهک گازی و ناحیه نفتی برای افزایش بازده نهایی مخزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
52 تشخیص انسدادمیعانی درمخازن گاز میعانی بااستفاده ازچاه آزمایی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
53 تعیین حداقل وزن مجاز گل در حفاری تحت تعادل به روش تحلیلی در یکی از میادین جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
54 تعیین واحدهای جریانی با کمک روش خوشه بندی سلسله مراتبی در مخزن کربناته گازی در خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
55 تفسیر داده های چاه آزمایی با استفاده از شبکه های عصبی و رگرسیون غیرخطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
56 تکنیک مدیریت فشار حفاری MPD کاندیدای مناسب برای حفاری مخازن شکافدار کربناته مخازن تخلیه شده و سازندهای متراکم (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
57 تولید فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم از کنسانتره ایلمنیت کهنوج با استفاده از روش تجزیه قلیایی/ فروشویی اسیدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
58 تولید نانوذرات پیریت توسط آسیاب گلوله ای سیارهای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
59 تولید و خصوصیت سنجی تیتانات پتاسیم از کنسانتره ایلمنیت مجتمع تیتانیوم کهنوج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
60 شبیه سازی فرایند تزریق آب با شوری کم در یکی از مخازن جنوب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
61 شبیه سازی فرایند سیلابزنی با بخار در مخازن نفت سنگین برای تعیین اثر پارامترهای عملیاتی در تولید از مخزن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
62 شناسایی باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans به روش PCR به منظور ارزیابی کمی میکروارکانیسم ها در بیولیچینگ کانیهای سولفیدی (دریافت مقاله) اولین همایش صنایع معدنی
63 طراحی بهینه چاه های افقی و جهت دار با استفاده از الگوریتم های هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
64 طراحی شبکه عصبی مصنوعی بهینه برای پیش بینی شاخص تخلخل (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
65 طراحی، بهینه سازی و بررسی عملکرد انواع سیستمهای فازی در پیشبینی لزجت مخلوط گازهای هیدروکربنی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
66 عملیات بیوهیپ لیچینگ کانسنگ کم عیار کالکوپیریتی در ستون هوشمند: شبیه سازی عملیاتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
67 کاربرد روشهای نوین هیدرومتالورژیکی در استحصال مس از منابع کالکوپیریتی کم عیار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
68 کانیزدایی شیمیایی زغالسنگ به منظور تهیه ماده اولیه مناسب برای تولیدکربن فعال (دریافت مقاله) اولین همایش صنایع معدنی
69 مطالعه آزمایشگاهی رسوب آسفالتین در تزریق امتزاجی گاز دی اکسید کربن (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
70 مطالعه سینتیکی رشدمصرف گلوکز و تولید پروتئین توسط قارچ فوساریوم به منظور تولید نانوذرات فلزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
71 مطالعه ی شبیه سازی تاثیر تراوایی مغزه بر روی میزان بازیافت نهایی در ازدیاد برداشت شیمیایی نفت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
72 مقایسه شبیه سازهای ترکیبی و نفت سیاه برای سیال یکی از مخازن گاز میعانی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
73 مقایسه عملکرد شبیه سازی بیوهیپ لیچینگ کانسنگ کالکوپیریتی با استفاده از سیستم های خبره در مقایسه با شبیه سازی آماری رگرسیون چندگانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
74 مقایسه کارایی روش های سیلابزنی و ازدیاد برداشت میکروبی نفت در محیط های متخلخل ناهمگن با بهره گیری از میکرومدل Glass bead (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران