دکتر عیسی شوش پاشا

دکتر عیسی شوش پاشا عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر عیسی شوش پاشا

Dr. Eisa Shoshpasha

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مقاومت اصطکاکی شمع و پارامترهای موثر بر آن در خاک ماسه ای با استفاده از آزمایش بارگذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 84
2 ارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک ماسه سیمانی مسلح به الیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 4
3 ارزیابی ظرفیت باربری شمع های بتنی درجا در ماسه با کمک نتایج آزمایش بارگذاری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 3
4 استفاده ازروش اعتمادپذیری و توصیه های NCEER درارزیابی احتمال وقوع روانگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 4
5 بررسی آزمایشگاهی اثر توامان تسلیح و تثبیت بر رفتار برشی ماسه بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 97
6 بررسی اثر تثبیت خاک رس با خرده لاستیک بر عملکرد فونداسیون های رادیه- شمع (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 93
7 بررسی اثر زئولیت بر مقاومت برشی خاک ماسه ای بابلسر، تثبیت شده با سیمان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 94
8 بررسی اثر زیولیت و سیمان بر تراکم خاک ماسه ای بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 28، شماره: 1
9 بررسی اثر زیولیت و سیمان بر تراکم خاک ماسه ای بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 29، شماره: 1
10 بررسی تاثیر اسلامپ بتن در ظرفیت باربری فشاری ریز شمع بتنی درجا مطالعه موردی ساختگاه سرخرود (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
11 بررسی تاثیر اسلامپ بتن در ظرفیت کششی شمع بتنی درجا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 1
12 بررسی تاثیر کاربرد درصد های مختلف نانورس بر هدایت هیدرولیکی خاک های رسی و ماسه ای تحت سه تراکم مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 4
13 بررسی عملکرد الیاف بازیافتی پلی پروپیلن گونی بر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه ای بابلسر با درصدهای مختلف سیمان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
14 بررسی مسلح سازی خاک براساس تغییرات چسبندگی در حضور ریشه درختان ممرز (.Carpinus betulus L) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 3
15 مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای تعیین کننده ی ظرفیت باربری کششی شمع فولادی در ماسه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 26، شماره: 1
16 مطالعه آزمایشگاهی رفتار پی های گسترده بر روی شمع در ماسه تحت بارگذاری قائم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 104
17 مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی نشست شمعهای بتنی درجا در ماسه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 73
18 یک روش جدید برای اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی غیر اشباع با استفاده از رطوبت سنج چهارالکترودی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 4، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز عددی رفتار اصطکاکی شمع در خاک ماسهای تحت بار محوری فشاری - مطالعه موردی، ماسه سرخرود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 آنالیز عددی رفتار دینامیکی شمع ها درفرایندکوبش در خاک ماسه ای (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
3 اثر مقیاس بر نتایج آزمایش برش مستقیم در خاک های درشت دانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی پتانسیل روانگرایی به کمک عدد نفوذ استاندارد و سرعت موج برشی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه­ای با استفاده از روش اعتمادپذیری بر اساس توصیه­های (NCEER (1998 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارزیابی تأثیر لایه غیرقابل روانگرا روی کاهش پتانسیل روانگرایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی تغییرات طول بحرانی شمع در شیروانی خاکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 ارزیابی رابطه تجربی مایرهوف جهت تعیین ظرفیت باربری خاک های ریزدانه بر پایه نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
9 ارزیابی رفتار زهکشی نشده ی خاک ماسه ای بهسازی شده با الیاف وسیمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
10 ارزیابی روابط تجربی موجود جهت تعیین ظرفیت باربری شمع با استفاده ازSPT مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
11 ارزیابی ظرفیت باربری قائم شمع تحت بار جانبی در خاک ماسه ای بابلسر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
12 ارزیابی کاربرد عملی آزمایش نفوذ استاندارد SPT) و رابطه ی آن با زاویه ی اصطکاک داخلی خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
13 ارزیابی یک مدل رفتاری برای شبیهسازی رفتار مکانیکی خاکهای رسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
14 استفاده از الیاف ماسک بازیافتی در بهبود چسبندگی ماسه بابلسر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
15 اندازه‌گیری ضریب هدایت هیدرولیکی غیراشباع با استفاده از رطوبت‌سنج چهارالکترودی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
16 برآورد ظرفیت باربری خاکهای دانه ای براساس نتایج آزمون نفوذ استاندارد مطالعه موردی خاک بابلسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
17 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فایبرهای پلی پرو پیلن بر روی مقاومت برشی مخلوط ماسه سست با خاک های رسی در آزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
18 بررسی اثر اسلامپ بتن بر ظرفیت باربری شمع های بتنی، مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
19 بررسی اثر تسلیح و تثبیت بر رفتار زهکشی نشده ی خاک ماسه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
20 بررسی اثر توام میکروسیلیس و الیاف پلی اتیلن ترفتالات بر مقاومت برشی ماسه سیمانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بررسی اثر زئولیت بر نسبت تخلخل خاک ماسه ای بابلسر تثبیت شده با سیمان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
22 بررسی اثر ستونهای سنگی با پوشش ژئوسنتتیکی در مقاوم سازی خاک رس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
23 بررسی اثر سیمان بر مقاومت فشاری خاک سواحل دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
24 بررسی اثر عمق و ضخامت لایه روانگرا بر ظرفیت باربری پی های سطحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
25 بررسی اثر میکروسیلیس بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ماسه سیمانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
26 بررسی اثرابعاد صفحه بر ظرفیت باربری پیهای مسلح شده با ژئوتکستایل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
27 بررسی اثرنانوکلوئید سیلیکا برکاهش روانگرایی خاک به صورت عددی (دریافت مقاله) اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه
28 بررسی ارتباط بین احتمال وقوع روانگرایی، عدد نفوذ استاندارد و تنش برشی سیکلی در خاکهای ماسهای با استفاده از روش اعتمادپذیری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
29 بررسی اندرکنش پی ساختمانهای با طبقات غیر یکسان مجاورهم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی پارامترهای مؤثر بر ظرفیت باربری شالوده های بر روی خاکهای چند لایه دانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
31 بررسی پارامترهای موثر بر ظرفیت باربری شالوده های سطحی بر روی خاک های چندلایه دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
32 بررسی پاسخ لرزه ای شیروانی های خاکی در حضور تونل های نعل اسبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
33 بررسی پایداری شیروانی خاکی مسلح شده با شمع به روش کاهش مقاومت برشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 بررسی پدیده روانگرایی در حاشیه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
35 بررسی تاثیر افزودن آهک و نانو آهک بر بهبود خواص خمیری رس لاغر(Lean Clay) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
36 بررسی تاثیر اندازه نمونه و طول رشته های پلاستیک ضایعاتی پلی اتیلن ترفتالات بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
37 بررسی تاثیر ساختمان جدید بر روی ساختمان قدیمی و روش های کاهش اثرات آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
38 بررسی تاثیر طول رشته های پلاستیک ضایعاتی پلی اتیلن ترفتالات برروی پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
39 بررسی تاثیر طول و قطر شمع ها بر ظرفیت باربری در سیستم پی-شمع در اثر بارگذاری قایم استاتیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
40 بررسی تاثیر عوامل هزینه و ریسک بر انتخاب سازه پایدارساز تونل ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 بررسی تاثیر قطر،طول و فاصله ستونهای سنگی برحداکثرعمق انبساط جانبی ستون سنگی در خاک رس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
42 بررسی تاثیر ماسه بر روی نتایج آزمایش CBR در مخلوط خاک رس با ماسه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
43 بررسی تاثیر مشخصات هندسی پی شمع بر سهم باربری کلاهک مستقر بر رس نرم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بررسی تاثیرنفوذشیرابه برروی خواص فیزیکی وشیمیایی خاک محل دفن زباله (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 بررسی تأثیر افزودن ژل نانوسیلیس بر رفتار استاتیکی ماسه بابلسر با استفاده از آزمایش سه محوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
46 بررسی تأثیر افزودن ژل نانوسیلیس بر سختی و پارامترهای مقاومت برشی ماسه بابلسر با استفاده از آزمایش سه محوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
47 بررسی تأثیر سیمان گوگردی بر خصوصیات فیزیکی مکانیکی خاک دانهای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 بررسی تراکم خاک اطراف شمع تراکمی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
49 بررسی تراکم خاک اطراف شمع­های تراکمی و تأثیر آن در کاهش استعداد روانگرایی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
50 بررسی حساسیت و تیکسوتروپی خاک رس سیلت دار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
51 بررسی رفتار پی ها واقع بر خاکریزماسه ی مسلح به ژئوسنتتیک بر بستر رس نرم تحت بار استاتیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
52 بررسی رفتار ماسه بهسازی شده با سیمان گوگردی با دستگاه برش مستقیم و روابط تجربی بدست آمده از آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
53 بررسی رفتارماسه بهسازی شده باسیمان گوگردی بادستگاه برش مستقیم وروابط تجربی بدست آمده ازآن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
54 بررسی روابط تجربیبین عدد نفوذ استاندارد و زاویه ی اصطکاک داخلی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
55 بررسی ضرایب ظرفیت باربری خاک برای پی‌های مجاور سطح شیب‌دار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
56 بررسی ظرفیت باربری شالوده نواری بر روی دامنه شیب دار با استفاده از روش های عددی و کلاسیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 بررسی ظرفیت باربری شمع انرژی در خاک غیراشباع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
58 بررسی ظرفیت باربری شمع در خاک لایه ای متشکل از روانگرا و غیر روانگرا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 بررسی ظرفیت باربری شمع­های فلزی لوله­ای کوبشی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
60 بررسی ظرفیت باربری نوک شمع های درجاریز در خاک ماسه ای:مطالعه موردی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 بررسی عددی اثر تونل زیرزمینی برروی شتاب سطح زمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
62 بررسی عددی بهبود ظرفیت باربری پیهای مسلح شده با خرده لاستیک روی ماسه بابلسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
63 بررسی علت کاهش خاصیت خمیری خاک در اثر افزودن آهک و نانو آهک به خاک رس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
64 بررسی عمق خاک تاثیر گذار برظرفیت باربری خاکهای لایه بندی شده (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
65 بررسی عمق خاک تاثیرگذار بر ظرفیت باربری خاک های لایه بندی شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 بررسی عملکرد شمع های تراکمی در کاهش استعداد روانگرایی بسترهای ماسه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
67 بررسی عوامل موثر بر ناپایداری شیروانی های منطقه سوادکوه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
68 بررسی مدل انتشار هیدروکربن های سبک در خاک ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
69 بررسی مقاومت اصطکاکی شمع های بتنی درجا تحت بارگذاری محوری فشاری در خاک ماسه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
70 بررسی مقاومت برشی مخلوط ماسه و خرده لاستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
71 بررسی مقاومت فشاری خاک ماسهای بهسازی شده با سیمان گوگردی بادستگاه تک محوری و روابط تجربی بدست آمده از آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
72 بررسی نرم افزاری اثر ارتفاع گروه ستونهای اختلاط عمیق خاک بر روی ظرفیت باربری خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
73 بررسی نفوذپذیری خاک سیلت یرسی تحت تراکم مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
74 بررسی نقش تغییرطول و قطر شمع ها در ظرفیت باربری جانبی سیستم پی شمع در اثر بارگذاری جانبی استاتیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
75 بررسی و تعیین میزان تاثیر عوامل مختلف بر بروز سیلاب در شمال کشور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
76 بررسی و مقایسه رفتار سیمان گوگردی و سیمان پرتلند آهکی بر تثبیت خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 بررسی و مقایسه شاخصه های تراوش حاصل از تحلیل دو و سه بعدی در سدهای خاکی با هسته قائم و مایل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
78 بهبود مشخصات مکانیکی و فیزیکی خاک رس با استفاده از الیاف پلیمری و خرده لاستیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
79 پایداری خاک مسلح با ژئوتکستایل واقع بر یک حفره زیر زمینی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
80 تاثیر آهک و باطله ذغال سنگ بر مشخصه های تراکمی و مقاومتی خاک رس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
81 تاثیر ارتفاع ستون اختلاط عمیق (deep soil mixing) بر روی ظرفیت باربری خاک ماسه بابلسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
82 تاثیر قطر اختلاط عمیق (deep soil mixing) بر روی ظرفیت باربری خاک ماسه بابلسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
83 تاثیر نفوذ شیرابه بر روی خاک های محل دفن زباله (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
84 تاثیرافزودن زئولیت برمقاومت برشی خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان بابلسر (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
85 تثبیت خاک رس با استفاده از آهک و باطله ذغال سنگ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
86 تحلیل پایداری با استفاده از داده های ابزاردقیق در تونل اکتشافی تالون واقع در آزاد راه تهران- شمال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
87 تحلیل دینامیکی سدهای خاکی با توجه به ویژگیهای لرزه زمین ساخت استان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
88 تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی خاکی مسلح شده با شمع تحت شرایط سر آزاد به روش کاهش مقاومت برشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
89 تحلیل عددی ظرف یت کششی انکرهای پی چوار واقع در شیروانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
90 تخمین شاخص فشردگی رس به کمک شبکه ی عصبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
91 تخمین ظرفیت باربری شالوده های نواری سطحی متکی برخاکهای چند لایه دانه ای به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
92 تعیین ظرفیت باربری نوک شمع های در جاریز در خاک های رسی به روش عددی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
93 تعیین ظرفیت باربری نوک شمع های درجاریز در خاک ماسه ای با استفاده از روش عددی:مطالعه موردی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
94 رفتار حرارتی- مکانیکی شمع انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
95 شمعهای تراکمی و تأثیر آن در کاهش استعداد روانگرایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
96 عملکرد مسلح سازی در روش اختلاط عمیق خاک (DSM) و تاثیرآن بر روی ظرفیت باربری قائم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
97 فرکانسهای طبیعی و مودهای ارتعاشی خط لوله زیرزمینی در آنالیز دینامیکی با استفاده از Matlab (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
98 کاربرد کشیدگی سنج به عنوان یک سیستم رفتارسنجی مطالعه موردی تونل اکتشافی تالون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
99 محاسبه ظرفیت باربری خاکهای لایه ای بر اساس میانگین وزنی خطوط گسیختگی لایه ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
100 مدلهای آزمایشگاهی در مطالعه لرزه ای خط لوله زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
101 مطالعه تاثیرآرایش ژئوتکستایل تراکم نسبی و اثراندازه برظرفیت باربری ماسه بابلسر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
102 مطالعه تأثیر آرایش ژئوتکستایل بر ظرفیت باربری خاک دانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
103 مطالعه و بررسی اثر سربار بر مقاومت روانگرایی خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
104 معرفی مدل آزمایشگاهی ارزیابی رفتار دینامیکی خط لوله زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
105 مقایسه اثر تراکم نسبی بر رفتار خاک های درشت دانه در آزمایش های برش مستقیم بزرگ و کوچک مقیاس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
106 مقایسه نتایج آزمایشگاهی مقاومت برشی مخلوط ماسه سست با خاک رسی مسلح شده با فیبر پلی پروپیلن در حالت خشک و رطوبت بهینه در آزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
107 مقایسه و ارزیابی پارامتریکروش های تحلیلی موجود جهت محاسبه ظرفیت باربری فشاری شمع های بتنی درجا در ماسه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک