دکتر محمدصادق بصیری

دکتر محمدصادق بصیری استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمدصادق بصیری

Dr. Mohammad Sadegh Basiri

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «بررسی برجستگی ھای لفظی و ساختاری شعر دفاع مقدس استان کرمان» (علمی-پژوھشی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 7، شماره: 13
2 «ترکیب» و «اشتقاق» در دستور زبان فارسی و عربی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 10، شماره: 2
3 آفات زبان از نظر لفظ و معنا در مثنوی مولوی و احیاءعلوم الدین غزالی (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 14
4 استعمار ستیزی در اشعار ملک الشعراء بهار و جمیل صدقی الزهاوی (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 3، شماره: 6
5 التزامی نو در شعر میرزا کاظم طبیب یزدی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 10، شماره: 1
6 الفتی ساوجی و آثار او (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 12، شماره: 2
7 انواع ادبی در حماسه های ملی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 4
8 برجستگی‌های زبانی و زیبایی‌شناسی شعر انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی تطبیقی رمان حاجی بابای اصفهانی و یکی بود یکی نبود با تکیه برشرق شناسی ادوارد سعید علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 18
10 بررسی روشمند ترجمه ابوالمعالی نصرالله منشی از کلیله و دمنه علمی - پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 10
11 بررسی سرعت روایت در حکایت های گلستان سعدی بر اساس نظریه ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 8، شماره: 4
12 بررسی سیر ترجمه عربی به فارسی از آغاز تا قرن ششم(علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 12
13 بررسی شیوه های ارتباط اقناعی (استنباط از متون اسلامی و متون ادبیات پایداری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 42
14 بررسی عناصر موسیقیایی شعر اعتراض در دوره انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 67، شماره: 229
15 بررسی گونه‌های شعر پایداری در ادبیات معاصر ایران (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 12، شماره: 22
16 بررسی محتوا و ساختار «ترسّل اسفزاری» (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 4، شماره: 3
17 بررسی مضامین اشعار انتظار در شعر بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 9، شماره: 17
18 بررسی مضامین اشعار کارگری در دوره مشروطه (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 10، شماره: 19
19 بررسی مضامین شعر اعتراض در ادبیات انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 6، شماره: 11
20 بررسی نوع روایی هفت پیکر (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 15
21 بررسی ویژگی های ساختاری و محتوایی در نامه های آزادگان جنگ تحمیلی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 11، شماره: 20
22 تحقیقی در احوال شمس کاشی و شهنامه چنگیزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 7، شماره: 1
23 تحلیل برشتی از داستان خانه های شهر ری غلامحسین ساعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 23، شماره: 78
24 تحلیل تطبیقی اثرپذیری اشعار پارسی سرایان متقدم از کتاب شایست ناشایست و آثار امام محمد غزالی(با تکیه بر احیاءعلوم الدین و کیمیای سعادت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 14، شماره: 27
25 تحلیل تطبیقی مفاهیم اسطوره ای نماد انگشتری و بررسی بازتاب آن در حکایتی از اقبال نامه نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 56
26 تحلیل تطبیقی مقوله عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 8، شماره: 14
27 تحلیل تطبیقی نمایشنامه های معناباخته «جشن تولد» پینتر و «ماه عسل» ساعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 21، شماره: 32
28 تحلیل حکایت‌های گلستان و بوستان بر اساس نظریة تودوروف (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 3
29 تحلیل ساختاری غزل- روایت های سعدی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 19، شماره: 39
30 تحلیل و مقایسه دو منظومه ویس و رامین و خسرو و شیرین براساس الگوی کنشگری شخصیت ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 13، شماره: 1
31 تصویر برتر در چگامه ی «نشید الارض و الخلود» (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 1، شماره: 2
32 تصویرآب در رجز آیینه داران کربلا (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 8، شماره: 15
33 تعامل فرانقش ها در گفتمان جزیره سرگردانی و شاهنامه فردوسی ابراهیم سلطان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 47
34 جادوی اندیشه و زبان ادبی رودکی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 2
35 جدال خیر و شر؛ درونمایه شاهنامه فردوسی و کهن الگوی روایت (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 40، شماره: 3
36 حکمت علمی، بن مایه ادبیات پایداری ایران (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 6، شماره: 10
37 رمزنویسی ادبی در مکاتبات آزادگان دفاع مقدس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 14، شماره: 27
38 زندگانی و احوال و آثار شاه جهانگیر هاشمی کرمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 11، شماره: 2
39 شیوه های کاربرد حسن تعلیل در قصاید انوری (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 16
40 عناصر بینامتنیت در روایات پیکارسک و مقامات (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 4، شماره: 2
41 مبانی نظری ادبیات مقاومت در آثار غسان کنفانی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 6، شماره: 10
42 معانی ثانویه امر در اشعار اقبال لاهوری (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 14، شماره: 3
43 مقایسه و تحلیل مضامین اشعار اعتراض در ادبیات معاصر ایران (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 13، شماره: 24
44 مقایسه ی ساختار و اسلوب مقامات با روایات پیکارسک (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 44، شماره: 90
45 مکاشفه در اندیشه ابن عربی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 23
46 نشانهشناسی تخیل و استعاره در داستان «نشانی» احمدرضا احمدی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 1
47 نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیات داستانی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 3، شماره: 1
48 واکاوی نمودهای مبارزه و پایداری در نفثهالمصدور (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 11، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل رمان نیمه غایب براساس نقد فمینیستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی
2 تحلیل نقش و شخصیت پردازی زنان در داستان ویران می آیی ، اثر حسین سناپور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی
3 خیال از منظر مولانا درکلیات شمس و مقایسه ی آن با نظریات ابن عربی (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
4 عناصر داستانی مؤثر بر ایجاد پالایش روحی (کاتارسیس ) در ویس و رامین (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
5 فلسفه و خیال آفرینش گر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات