دکتر احمد بخشی

دکتر احمد بخشی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

دکتر احمد بخشی

Dr. Ahmad Bakhshi

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of the Conceptual Context of China’s Economic Rise (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
2 The Relationship between Geotourism & Geoculturism: A Survey (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
3 Tourism and Green Economics (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
4 Tourism in the Lut Desert and Regional sustainable development (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
5 بررسی تاثیرات دولت های شکننده بر امنیت منطقه ای و بین الملل مطالعه موردی افغانستان و امنیت غرب آسیا (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
6 بررسی رابطه آب، سیاست و امنیت (بررسی چالش ها و ارائه راهکارها) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
7 بررسی نقش و رابطه توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
8 پسا برجام و لزوم بازخوانی پارادایم "نه شرقی نه غربی" (دریافت مقاله) سومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم)
9 تأثیر همگرایی منطقه ای بر توسعه و امنیت مناطق مرزی(مورد مطالعه : بوکو حرام در نیجریه و کامرون) (دریافت مقاله) همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی
10 تحریم های پسابرجامی و لزوم گسترش فرهنگ دانشگاهی با تاکید بر جایگزینی فضای مجازی بجای کاغذ در تحقیقات درسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
11 جستاری در رابطه دو سویه ژئو توریسم و ژئو کالچریسم؛ مطالعه موردی: کویر لوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
12 گردشگری بیابان لوت و توسعه پایدارمنطقه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
13 گردشگری و اقتصاد سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
14 مدرسه شوکتیه؛ خاستگاه تکوینی فرهنگ دانشگاهی بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
15 نواحی مرزی توسعه و پدافندغیرعامل مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
16 وقف در قرآن و سنت و نقش آن درتوسعه علمی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی