دکتر حجت ایزدخواستی

دکتر حجت ایزدخواستی استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حجت ایزدخواستی

Dr. Hijjat Izadkhasti

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Applying Political Business Cycle to Explain Macroeconomic Policies in Iran: A Public Choice Perspective (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 1، شماره: 2
2 اثرات تلاطم های نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران در شرایط تحریم های یک جانبه و چندجانبه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 1
3 اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تاکید بر تعدیل رجحان زمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 11، شماره: 22
4 ارزیابی اثر مالیات بر سود سپرده های بانکی بر متغیرهای اقتصادی در ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 14، شماره: 27
5 اطلاعات نامتقارن (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
6 اقتصاد رفتاری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
7 Investigating the Factors Affecting Housing rent in Urban Areas of Iran with Emphasis on Urban Grouping (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 12، شماره: 45
8 بانکداری محدود (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
9 بررسی اثر تبدیل ساختاری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 82
10 بررسی اثر شوک ماندگار مالیات بر سود سپرده های بانکی در اقتصاد ایران: الگوی تعادل عمومی پویای توام با قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 4
11 بررسی تاثیر معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ (ق.م.م) بر تعداد و ارزش افزوده واحد های صنعتی ایجاد شده در مناطق مشمول معافیت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 2
12 بررسی تاثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی کشورهای منتخب منا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 18، شماره: 4
13 بررسی ساختار درآمدهای پایدار شهری و محاسبه شکاف مالیات بر ارزش افزوده شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 4
14 بررسی عوامل اثرگذار بر تورم با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 3
15 بررسی عوامل اقتصادی و رفتاری اثرگذار بر رشد شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 29، شماره: 23
16 بررسی عوامل موثر بر سهم هزینه خوراک خانوارهای شهری و روستایی: با تاکید بر رویکرد اسلام به بعد خانوار (مطالعه مورد استان اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 14، شماره: 1
17 بررسی نابرابری در تخصیص اعتبارات بودجه استانی و تاثیر آن بر نابرابری درآمدهای منطقه‌ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 19، شماره: 75
18 برنامه ریزی بهینه پاسخگویی تقاضای برق بر اساس مدل سازی اقتصادی تابع تقاضای با کشش انعطاف پذیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 11
19 پول درونی و بیرونی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
20 تابع هامیلتونی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
21 تاثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون زا: با تاکید بر ابداع در فرآیند تولید (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 7، شماره: 27
22 تاثیر تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو گروه D۸ با رویکرد داده های پانل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 11، شماره: 44
23 تاثیر تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 15، شماره: 30
24 تاثیر کیفیت حکمرانی خوب و درآمد بر شادی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 44
25 تبیین و نقد ماهیت و ضرورت بهره در نظریات برخی اندیشه وران اقتصادی غرب (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 7
26 تحلیل اثرات اصلاح سیاست مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران: رویکرد خرید پیشاپیش نقد CIA (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
27 تحلیل اثرات اصلاح مالیات های زیست محیطی و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه: رویکرد الگوی تعادل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 4
28 تحلیل اثرات کلان مالیات بهینه بر بازدهی سرمایه مسکن در چارچوب الگوی بهینه‌یابی پویا: مطالعه موردی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
29 تحلیل اثرات نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه بر متغیرهای کلان اقتصادی: در قالب مدل نسل های همپوشان ، رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 29، شماره: 99
30 تحلیل الگوی تخصیص اعتبارات سرمایه‌ای استانی در ایران: رویکرد کارایی محور و برابری محور (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 6، شماره: 1
31 تحلیل تاثیر خلق اعتبار در نظام بانکداری ذخیره جزیی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 14، شماره: 27
32 تحلیل تاثیر سیاست های پولی در الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه: رویکرد پول در تابع مطلوبیت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
33 تحلیل تاثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 4، شماره: 1
34 تحلیل تاثیر کیفیت حکمرانی و ترکیب مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رشد درون زا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 15، شماره: 4
35 تحلیل تاثیر مالیات بر نقل و انتقال املاک و مسکن بر کاهش تلاطم های بازار مسکن در مناطق شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 27، شماره: 91
36 تحلیل تاثیر مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه در اقتصاد ایران: ارائه یک الگوی رشد درون زای نئوکلاسیکی با لحاظ کردن فراغت و اثرات جانبی تولید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 2
37 تحلیل تاثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 29
38 تحلیل رابطه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده با تورم، توزیع درآمد و تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 29، شماره: 100
39 تحلیل عملکرد زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 2
40 تحلیل عوامل کلان اقتصادی موثر بر بیکاری در استان های ایران: با تاکید بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 32
41 تحلیل غیر‌خنثایی اثرات سیاست‌های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم‌یافته در اقتصاد ایران: رویکرد کنترل بهینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 26، شماره: 17
42 تحلیل مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی: رویکرد تعادل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 3
43 تحلیل مقایسه ای هزینه رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل جریی و تعادل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
44 تحولات پول (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
45 توهم پولی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
46 توهم تهاتری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
47 خصوصی سازی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
48 خلق پول اعتباری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
49 رجحان نقدینگی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
50 شناسایی عوامل موثر بر نرخ مالیات بر مسکن های خالی در اقتصاد ایران: رویکرد مدل سازی تشریحی ساختاری (ISM) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 5، شماره: 2
51 عوامل موثر بر کیفیت حکمرانی در کشورهای دارای رانت منابع طبیعی: رویکرد معادلات همزمان داده های تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 11، شماره: 1
52 مالیات بر ارزش افزوده (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
53 مالیات بر عایدی سرمایه (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
54 مالیات بر مسکن (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
55 ماهیت پول (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
56 معمای امنیت، هزینه های دفاعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بدهی خارجی در کشورهای منا: رویکرد پانل دیتای همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 16، شماره: 1
57 مفهوم و انواع پول (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
58 نقطه زین اسبی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
59 وظایف پول (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الزامات و چالش های مولفه های نظام اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در حوزه مسکن با تاکید بر عملکرد بخشمسکن در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
2 بررسی و آسیب شناسی عملکرد و نقش مالیات بر ارزش افزوده در پایدارسازی درآمد شهرداری ها و محاسبه شکاف مالیاتی: مطالعه موردی شهرداری تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
3 تحلیل اثرات مالیات در بخش املاک و مسکن و برآورد ظرفیت بالقوه آن در ایران: با تاکید بر راهبردها و چالش ها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
4 تحلیل نقش نهادینه شدن نظام پولی مطلوب در جامعه اسلامی بر رفاه اجتماعی: مطالعه موردی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
5 مزایا، معایب، الزام ها، چالش ها، اختیارها و اجبارهای وارد شدن بیمه گران ایرانی به بازی بین المللی دیجیتالی شدن (دریافت مقاله) بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه