دکتر غلام جوان دولوئی

دکتر غلام جوان دولوئی استادیار؛ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر غلام جوان دولوئی

Dr. Gholam Doloei Javan

استادیار؛ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Automatic Detection and Picking of Local and Regional S-Waves (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 14، شماره: 3
2 بررسی پوسته در منطقه غرب ایران با استفاده از منحنی های زمان-مسافت زمین لرزه های محلی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 1
3 بهبود روش تعیین پارامترهای ناهمسانگردی با استفاده از جدایش فاز برشی Ps: مطالعه موردی ایستگاه های لرزه نگاری باندپهن منطقه کرمان و بندرعباس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 7، شماره: 1
4 ویژگی های لرزه خیزی دشت سیلاخور بروجرد بر اساس داده زمین لرزه های ثبت شده در یک شبکه لرزه نگاری موقت (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز و بررسی امواج انفجاری در معادن بوسیله نرم افزار Herrmann (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
2 ON THE SHALLOW DEPTH QUALITY FACTORS (QP, QS, QC) IN FARIMAN AREA USING AFTERSHOCKS OF MW6.0 EARTHQUAKE ON APRIL 05, 2017 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 SITE AMPLIFICATION EFFECTS ON INVERSION RESULTS (CASE STUDY: ZAGROS AND ALBORZ REGIONS) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 SOURCE PARAMETERS OF THE APRIL, 16, 2013, SARAVAN IRAN GREAT EARTHQUAKE USING SPECTRA OF PAND SWAVES (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 بررسی تاثیر مدل سرعتی ساختار پوسته برروی شکل توابع گرین و مدل سازی امواج لرزه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 بررسی داده های ژئوفیزیکی شبکه لرزه نگاری اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
7 بررسی ساختگاه سد سیمره به روش توموگرافی لرزه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 بررسی سرعت انتشار موج Pn و عمق ناپیوستگی موهودر منطقه دشت خوزستان، جنوب عراق و کویت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
9 بررسی کاهندگی امواج دنباله درناحیه شرق ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 بررسی و محاسبه گشتاور لرزه ای در زونهای لرزه خیز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 تعیین ساختار سرعت لرز های پوسته در شمال غرب ایران به کمک فازهای لرزه ای Pg و Pn (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 تعیین ویژگیهای زمین ساختی جبه بالایی گستره البرز براساس جدایش فاز SKS امواج زلزله (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
13 سرعت انتشار موج Pn در زیرپوسته درمناطق بندرعباس و کرمان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
14 شناسایی گسلهای پوشیده با استفاده از روش ژئوالکتریک دوبعدی، مطالعه موردی گسل رازک در نزدیکی بندر مقام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 کاربرد تابع انتقال گیرنده در مطالعه ناهمسانگردی (مطالعه موردی تعیین ناهمسانگردی پوسته البرز مرکزی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
16 کاربرد مدلسازی داده مقاومت سنجی در شناسائی ساختارهای زمین شناسی (مطالعه موردی، ناحیه شمال غرب دماوند) (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
17 مدلسازی همزمان امواج حجمی و تابع گیرنده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک