دکتر حسن هاشمی زرج آباد

دکتر حسن هاشمی زرج آباد دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند

دکتر حسن هاشمی زرج آباد

Dr. Hasan Hashemi zarjabad

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بادگیر؛ شاهکار مهندسی معماری سنتی ایران در حاشیه کویر تحلیلی بر گونهشناسی معماری بادگیر در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 6، شماره: 4
2 بازشناسی الگوی معماری و ساختار فضایی خانه باغ های اسلامیه (شهرستان فردوس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 8، شماره: 4
3 بازشناسی تناسبات طلایی در نگار ه های کمال الدین بهزاد(مطالعه موردی: نگاره ساخت مسجد جامع سمرقند) (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 3، شماره: 10
4 باستان شناسی معادن و فلزگری کهن در حاشیه کویر لوت مطالعه موردی: بخش دیهوک شهرستان طبس (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 6، شماره: 1
5 بررسی سیر تحول ایوان در خانه های نهبندان از قاجار تا پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 11، شماره: 4
6 بررسی نقش مایه های سنگ نگاره آسو در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 9، شماره: 4
7 پژوهش های باستان شناسی معادن کهن در خراسان جنوبی (مطالعه موردی: نویافته های مراکز کهن ذوب فلز شوسف نهبندان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 7، شماره: 1
8 پژوهشی تحلیلی بر کتیبه نگاری آیه الکرسی در آثار هنری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 1، شماره: 3
9 تاثیر نهاد وقف در پایداری حسینیه های عصر قاجار بیرجند (مطالعه موردی حسینیه : بی بی عروس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 11، شماره: 3
10 تحلیل ترکیب بندی و فضای بصری نقوش هندسی و کتیبه ها در دو برج مقبره چهل دختران و پیر علمدار دامغان (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 23
11 چهارتاقی خانه دیو، آتشکده ای نو یافته از دوره ساسانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 15
12 درون گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانی - اسلامی نمونه پژوهش میدانی: خانه های تاریخی بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 9، شماره: 2
13 مطالعه فرم وموقعیت های کاربرد اژدها در قالی های صفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 2، شماره: 5
14 مطالعه گچبری های مکشوفه از محوطه اسلامی شاه نشین فریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 5، شماره: 2
15 معرفی باستان شناسی کارگاه های صنعتی کهن ذوب فلز زیرکوه خراسان جنوبی با تکیه بر مطالعات پتروگرافی و XRF (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 4، شماره: 1
16 معرفی و تحلیل نقوش سنگ نگاره های نویافته بخش شوسف نهبندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 8، شماره: 2
17 معرفی و خوانش کتیبه های آثار فلزی عصر صفوی مطالعه موردی: نمونه های موجود در موزه آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 5، شماره: 15
18 مفاهیم مشترک باغسازی در دوره تیموری و صفوی، با تاکید بر نگاره های باغ دو مکتب هرات و مکتب دوم تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 21
19 نقش قرآن کریم در آفرینش هنری و شیو ه های مختلف کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 1، شماره: 1
20 نقوش انسانی در کنده نگاره های شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط فرهنگی بلوچستان با حوزه خراسان در دوران اسلامی (با استناد به نمونه های سفالین مکشوفه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 ارزیابی شاخص انعطاف پذیری در ساختار فضایی خانه های تاریخی بشرویه در عصر قاجار بر اساس رویکرد نحو فضا (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
3 ارزیابی و شناخت هندسه کاربردی عصر تیموری در طراحی بقعه مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
4 ارزیابی هندسه کاربردی در پلان سه بنای بقعه ابوبکر تایبادی، مسجد گوهرشاد و مدرسه غیاثیه خرگرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
5 بازخوانی سیستم تناسبات و هندسه کاربردی در معماری عصر تیموری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
6 بازشناسی الگوهای معماری مسکونی شهر سبزوار در دوره پهلوی اول (مطالعه موردی خانه پارسی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
7 بازشناسی تناسبات طلایی در معماری عصر تیموری با تاکید بر نگاره سایلی بر در مسجد از کمال الدین بهزاد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
8 بازنمایی باغ ایرانی در 3 نگاره منتخب از آثار کمال الدین بهزاد لیلی و مجنون در مکتب، اسکندر و هفت برگزیده، رسیدن ایلچیان اروپایی به خدمت تیمور) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
9 بررسی اصول و روشهای طراحی باغهای ایرانی – اسلامی نمونه پژوهش میدانی: باغهای بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
10 بررسی اقلیم در پیدایش فرم، ساختار بافت شهری و آثار معماری در شهر بشرویه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
11 بررسی باستان شناسی بخش شوسف نهبندان معرفی مراکز ذوب فلز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
12 بررسی تطبیقی زیبایی شناسی نگاره های حیوانی در صخره نگاره های شرق و غرب ایران (مطالعه ی موردی: سنگ نگاره آسو و ارگس B) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
13 بررسی عناصر معماری باغ ایرانی در نگاره های مکتب هرات 3( نگاره از آثار بهزاد ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
14 بررسی مؤلفه های ایجاد و توسعه كاروانسراهای عصر صفوی با تاكید بر شاهراه شمال به جنوب دوره شاه عباس كبیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران
15 بررسی مقدماتی محوطه های باستان شناختی منطقه شاهدژ در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
16 بررسی نمادهای ملی و مذهبی نقوش سقانفارهای شهرستان بابل (مطالعه موردی شیاده و کبودکلا) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
17 بررسی و تحلیل نقش سنگ نگاره ها در توسعه ی گردشگری فرهنگی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
18 بررسی و مطالعه نگاره اسب و سوارکاران بر روی سنگ نگاره های استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
19 پژوهش های آرکئومتالورژی و معدنکاری کهن در خراسان جنوبی (با تکیه بر بررسی های باستان شناسی و آزمایشات پتروگرافی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
20 تاثیر جهان ایرانی جهان اسلامی بر روند انتشار و انتقال علوم و فنون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
21 تاثیر قنات بر شکل گیری معماری دستکند(مطالعه موردی برآسیاب ریگاره محمدیه نایین) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
22 تبیین سازمان فضایی محلات بافت تاریخی - فرهنگی بشرویه در عصر قاجار با نگرش نحو فضا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
23 تبیین عملکرد اقتصادی شهرهای ایران در عصر صفوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
24 تحلیل باستان شناسی تغییرات فرهنگی - زیست محیطی دشت جنوبی سرایان در دوران اسلامی با تاکید بر مدل های استقراری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
25 تحلیل تطبیقی ساختار اصلی شهر بشرویه از آغاز تا سال ۱۳۳۵ ه.ش با استفاده از تکنیک چیدمان فضا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
26 تناسبات طلایی و تحلیل هندسی بناهای تاریخی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
27 جلوه های بصری نماز جماعت در کالبد فضاهای معماری اسلامی خراسان (مطالعه موردی مسجد جامع قاین) (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی
28 حسینیه آراسته، بنایی وقفی از دوره قاجاریه در بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
29 ژئوتوریسم و میراث معدنکاری در دیهوک طبس براساس پژوهش های باستان شناختی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم، ژئوتوریسم و حفاظت از میراث طبیعی
30 شناخت الگوهای معماری خانه های تاریخی نهبندان مطالعه موردی: خانه تقوی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
31 شناختی بر موقوفه غلامرضا حسین جعفر در شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
32 شواهدی از نفوذ فرهنگ فلات مرکزی در دامنه های شمالی البرزمرکزی مطالعه موردی: تپه سفید منطقه کجور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
33 معرفی کارگاه های صنعتی کهن ذوب فلز درخراسان جنوبی باتکیه بربررسی های باستان شناسی مطالعه موردی منطقه زیرکوه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
34 معرفی محوطه معدنی و باستانی نخلک- انارک با تکیه بر بررسی های باستان شناختی مطالعه موردی (محدوده قلعه بزرگ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
35 مقایسه تطبیقی جهت تعیین قدمت پل خشتی لنگرود شهرستان لنگرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
36 مقایسه تطبیقی هنر کاشیکاری عصر صفوی در آثار معماری و نگاره های مینیاتور این دوره (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران
37 نفار (بنایی بومی و مذهبی مازندران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
38 نفار (بنایی بومی و ملی و مذهبی مازندران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
39 نقش جزیره كیش در تجارت كرانه شمالی خلیج فارس با تاكید بر قرون میانه اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران
40 نگرشی بر شهر نشینی دوران اسلامی مطالعه موردی شهر تاریخی جرجان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
41 نمادشناسی نگاره چلیپا بر روی صخره نگاره های شرق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
42 نمودهای معماری سنتی و اسلامی درخانه های قاجاری نهبندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
43 واکاوی ساختار اجتماعی در پیکرهبندی فضایی خانه های تاریخی بشرویه در عصر قاجار بر پایه رویکرد نحو فضا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
44 واکاوی و مطالعه هندسه کاربردی در مساجد ایلخانی خراسان (مطالعه موردی : (جامع سبزوار، مساجد آق قلعه ، کرمانی ها و جامع قائن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی