دکتر مهران عربی

دکتر مهران عربی دانشیار زیست جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر مهران عربی

Dr. Mehran Arabi

دانشیار زیست جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افق های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت در پیش بینی جریان های نقدی آتی؛ بررسی مقایسه ای توانایی سود و جریان وجه نقد عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 4، شماره: 4
2 اثر القا کنندگی ژل آلوئه ورا بر بیان ژن رسپتور فاکتور رشد اپیتلیالی در زخمهای پوستی موشهای نر Balb/c (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 5، شماره: 1
3 اثرات مقایسهای عصاره بدن کرم خاکی و فنی تویین سدیم بر ترمیم زخم بخیه در ماهی طلایی Carassius auratus (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 5، شماره: 4
4 Evaluation of the effects of earthworm Eisenia fetida-based products on the pathogenicity of root-knot nematode(Meloidogyne javanica) infecting cucumber (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
5 Evaluation the effect of silver nanoparticles on oxidative stress biomarkers in blood serum and liver and kidney tissues (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 3، شماره: 3
6 Subacute dermal toxicity investigation of nanosilver on serum chemical biomarkers in male mice (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 1، شماره: 4
7 تاثیر موسیلاژ آلوئه ورا بر روند ترمیم زخم و القاء بیان ژن فاکتور رشد شبه انسولینی پوست آسیب دیده موش balb/c (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 2
8 مقاله علمی – پژوهشی: بررسی هپاتوتوکسیک ماهیان طلایی (Carassius auratus) در تیمار با دی- اتیل فتالات (DEP) (دریافت مقاله) مجله آبزیان زینتی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of nanosilver toxicity in the blood of goldfish (Carassius auratus L.) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
2 آلودگی ناشی از عصاره ته سیگار و القای استرس اکسیداتیو در بافت آبشش ماهی طلای یمعمولی (C. auratus auratus) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
3 اثر دایوسمتین بر آزمون چرخشی آپومورفین در موشهای صحرایی نر پارکینسونی شده توسط تزریق یک طرفه -6 هیدروکسی دوپامین (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 اثر نانوذرات نقره بر ظرفیت آنتی اکسیدانی مایع سلومی و بافت روده در کرم های خاکی Lumbricus terrestris نابالغ (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
5 اثرات علف کش بوتاکلر بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در کرم خاکی قرمز کالیفرنیایی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 اثرات قارچ کش کلروتالونیل بر استرس اکسیداتیو و آنزیم کاتالاز در کرم خاکی آیزنیا فتیدا (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
7 اثرات قارچ کش کلروتالونیل بر توان آنتی اکسیدانی و گریز از محل در کرم خاکی آیزنیا فتیدا (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
8 اثرات کنه کش آبامکتین بر استرس اکسیداتیو و آنزیم کاتالاز در کرم خاکی آیزنیا فتید (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
9 اثرات کنه کش آبامکتین بر توان آنتی اکسیدانی و گریز از محل در کرم خاکی آیزنیا فتیدا (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
10 ارزیابی سمیت نانوسیلور (AgNPs) در خون ماهی طلایی (Carassius auratus L.) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
11 استرس اکسیداتیو القا شده توسط عصاره فیلتر سیگار در کبد ماهیان طلایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
12 استرس اکسیداتیو ناشی از سمیت دی - اتیل فتالات (DEP) در آبشش ماهی طلایی (Carassius auratus) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
13 Biomarker responses in earthworms to soils contaminated with di-۲-ethylhexyl Phthalate (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
14 Cigarette butt-induced oxidative stress in the liver of goldfish (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
15 Healing properties of aloe vera gel on the cutaneous wounds in male balb/c mice (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
16 Mixorm: A potent skin wound healer derived from whole body extract of earthworm Lumbricus rubella in normal and diabetic mice (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
17 بررسی آزمایشگاهی اثرات ضدقارچی فراورده های مایع دو گونه کرم خاکی Eisenia foetida,Lumbericus luberus برعلیه تعدادی ازقارچهای بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
18 بررسی اثرات سمیت نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر کیفیت ذخایر آب های شیرین شهرهای بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
19 بررسی اثرنانوذرات دی اکسید تیتانیوم بربیومارکرهای استرس اکسیداتیو درکرم خاکی قرمز Lumbricus rubellus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
20 بررسی تغییرات ناشی از سمیت پنکونازول بر توان آنتی اکسیدانی تام مایع سلومیک و تست گریز از محل کرم های خاکی قرمز کالیفرنیایی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی سمیت نانوذرات نقره بر کرم های خاکی Lumbricus rubellus در خاک های کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
22 پاسخ های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی کرم خاکی Eisenia fetida به حشره کش کلرپایریفوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
23 تاثیر آفت کش پنکونازول بر محتوی پراکسیداسیون لیپیدها و فعالیت ویژه کاتالاز در کرم خاکی آیزینا فتیدا (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 تاثیر بوتاکلر بر توان آنتی اکسیدانی تام مایع سلومی و میزان گریز از محل کرم های خاکی آیزنیا فتیدا (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 جایگاه ایمنی در حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
26 ذرات نانو دی اکسید تیتانیوم و القای استرس اکسیداتیو در کرم های خاکی Lumbricus terrestris بالغ (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
27 سمیت قارچ کش تبوکونازول (Tebuconazole)در کرم خاکی Lumbricus rubella (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران