دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر مجتبی بنیادیان استاد تمام بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر مجتبی بنیادیان

Dr. Mojtaba Boniadian

استاد تمام بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلودگی گوشت گوسفندان شهرستان شهرکرد به باکتری E.coli و سروتیپ های O26 ، O157 و E.coli O128 به روش PCR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 25، شماره: 4
2 اثر ضد باکتریایی عسل بر اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 1، شماره: 2
3 اثر ضد باکتریایی عسل بر باسیلوس سریوس و سودوموناس آیروژنوزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 2، شماره: 1
4 اثر ضد لیستریایی عصاره اتانولی و آبی گیاه خوشاریزه (Echinophora platyloba DC.) در محیط کشت و شیر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 3
5 اثر ضد لیشمانیایی اسانس گیاه اسطوخودوس علیه لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 3
6 اثرات ضد لیستریایی عصاره روغنی نعناع (Mentha spicata L.) در یک مدل غذایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 3
7 ارزیابی وضعیت آلودگی پنیرهای سنتی به سروتیپ های اشریشیاکلی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 5
8 Identification and Characterizations of Shiga Toxin-producing E.coli Isolated from Meat-contact Surfaces (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 9، شماره: 36
9 بررسی خصوصیات ضد باکتریایی اسانس های گیاه کاکوتی کوهی ( Ziziphora (clinopodioides و آویشن دنایی (Thymus daenensis) علیه باکتری های بیماری زای غذازاد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 3
10 بررسی سرولوژی و مولکولی بروسلوز در بین افراد با مخاطره بالا در شهرستان شهرکرد در سال ۱۴۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان دوره: 3، شماره: 1
11 بررسی میزان آلودگی گوشت گوسفندان شهرستان شهرکرد به لیستریا ایوانووی و تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی آن (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 1
12 تاثیر عصاره آبی و اتانولی موسیر بر استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس در محیط آبگوشت TSB و ماست (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 9، شماره: 1
13 تعیین میزان تازگی شیر فرادما با تعیین شاخص های رنگی *L* a* b توسط پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 2
14 تولید آب سیب پروبیوتیک با استفاده از دو نوع سیب قرمز و زرد (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 3، شماره: 2
15 ساخت و پیاده سازی یک زیست حسگر به منظور ارزیابی سلامت در شیر خام (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 8، شماره: 4
16 ساخت و توسعه یک سامانه ی ماشین بویایی در ترکیب با روش های شناسایی الگو برای تشخیص تقلب فرمالین در شیر خام (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 4
17 شناسایی باکتری ‏های اشریشیا کلی وروتوکسیژن جداشده از ماهیان سرد آبی به‏ وسیله واکنش زنجیره‌ای پلیمراز چندگانه در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 3، شماره: 12
18 فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا تیفی موریوم در شیرهای خام و پنیرهای سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 10، شماره: 2
19 فراوانی و الگوی مقاومت آنتی‎بیوتیکی جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین در شیرینی‎های خامه‎ای. (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 8، شماره: 2
20 کاربرد روش طیف نگارى توان دى الکتریک با یک حسگر صفحه موازى براى تشخیص تازگى شیر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 3
21 گزارش لیومیوسارکوم مهبل در یک گاو شیری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 24، شماره: 3
22 مطالعه اپیدمیولوژی کریپتوسپوریدیوز در کودکان مبتلا به اسهال در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 11، شماره: 44
23 مطالعه اثر آسکوربیک اسید بر باکتری های استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه جداشده از ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 3
24 مطالعه اثر ضد باکتریایی لیزوزیم روی باکتری های استرپتوکوکوس.اینیایی و لاکتوکوکوس.گارویه جداشده از ماهیان قزل آلای رنگین کمان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 4، شماره: 4
25 مطالعه برهمکنش پوشش خوراکی نشاسته سیب زمینی با اسانس آویشن دنایی وکاکوتی کوهی بر خصوصیات شیمیایی و ارگانولپتیک سینه مرغ نگه داری شده در دمای یخچال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 74، شماره: 4
26 مطالعه تأثیر روغنهای فرار برخی گیاهان (پونه، نعناع، ترخان، زیره و آویشن) بر روی باکتریهای E.coli و S.aureus در محیط کشت مایع (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 4
27 مطالعه ژن های حدت سویه های وروتوکسین زای باکتری اشریشیاکلی جدا شده از شیرهای خام و چنیرهای غیر پاستوریزه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 3
28 مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای وروتوکسیژن باکتری اشریشیا کلی جدا شده از سبزیجات (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 5، شماره: 20
29 مقایسه دو روش واکنش زنجیرهای پلیمراز و کشت استاندارد برای تشخیص سالمونلا در شیر خام (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 12، شماره: 3
30 وروتوکسیژنیک اشریشیاکلی و اهمیت آن در بهداشت مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 3، شماره: 4
31 وقوع سویههای وروتوکسیژن باکتری اشریشیا کلی در مدفوع گاو و مقاومت آنتیبیوتیکی آنها در گاوداریهای اطراف شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسانس رزماری بر باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در عصاره گوشت بوقلمون (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
2 مطالعه اثر ضد میکروبی روغن های فرار گیاهان نعناع و زیره بر روی باکتری E.coli O 157 H 7 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران