دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر مجتبی بنیادیان استاد گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

دکتر مجتبی بنیادیان

Dr. Mojtaba Boniadian

استاد گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.