دکتر بهرام بیات

دکتر بهرام بیات استاد تمام-دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر بهرام بیات

Dr. Bahram Bayat

استاد تمام-دانشگاه عالی دفاع ملی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی پیش‌بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 1
2 Provide a native model of cyber monitoring,monitoring and alerting based on the ooda cycle (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 37
3 تاثیر فرهنگ ایرانی بر توسعه سیاسی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 43
4 تبیین ابعاد و مولفه های تاب آوری در مدیریت بحران آب (مورد مطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 44
5 تبیین تاثیر تهدیدات تروریستی بر احساس امنیت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 8، شماره: 29
6 تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی پلیس و امنیت عمومی (میزان بروز جرایم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 12، شماره: 2
7 تبیین عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در هوشمند سازی شهرتهران (موردی مناطق ۷و۸) (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 11، شماره: 40
8 تحلیل جامعه شناختی نقش و کارکرد اجتماعی نخبگان سیاسی (قدرت) در ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 31
9 سیر تکوین و تحول الگوهای مفهومی تاب آوری در مدیریت بحران جوامع (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 11، شماره: 39
10 شناسایی عوامل حیاتی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز۱۴۰۴ و ارائه الگوی مدیریت راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 2
11 فراتحلیل بررسی عوامل موثر بر ترس از جرم در بین شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 19، شماره: 3
12 مبانی فرانظری امنیت مردم پایه در اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 11، شماره: 42
13 محیط شناسی تهدیدهای تروریستی در سطح جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 46
14 محیطشناسی نقش مشارکت مردمی در امنیت عمومی کشور (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 9، شماره: 33
15 مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 4
16 مقاله پژوهشی: طراحی الگوی جامعه امن جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری( مد ظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 32
17 موانع توسعه سیاسی در ایران معاصر با تاکید بر هویت سیاسی و فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 50
18 نقش و جایگاه منطق استدلال استرجاعی در علوم راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتصاد دانشبنیان در منظومه فکری مقام معظم رهبری با تاکید بر الزامات اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
2 جامعه شناسی فضا هایی بی دفاع شهری (مفهوم، شاخص ها و راهکارها) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
3 مفهوم شناسی اقتصاد دانش بنیان و ابعاد تاثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان