دکتر علی اصغر کیا

دکتر علی اصغر کیا دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی اصغر کیا

Dr. Ali Asqr Kia

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمایی الگوهای سبک زندگی در سریال های تلویزیونی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 3
2 بررسی تطبیقی اخبار جنایی صفحه حوادث روزنامه های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 35
3 بررسی تطبیقی نحوه انعکاس مطبوعاتی سفر رییس جمهور ایران به نیویورک در روزنامه های ایران و امریکا (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی میزان نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان 64-15 سال شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 15
5 بین المللی سازی بازی های تلفن همراه هوشمند موانع ورود بازی های ایرانی به بازارهای جهانی و راهکارهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
6 تاب آورى سازمان هاى خبرى در بحران هاى طبیعى: استعاره انسان زنده هوشیار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 4
7 جایگاه فضای فیزیکی در شکل گیری حوزه عمومی مطالعه موردی بوستان نشاط در شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
8 دیپلماسی شهروندی و فعالیت دیپلماتیک شهروندان تهرانی در فضای مجازی مطالعه دانشجویان و دانش آموختگان تهرانی در اینترنت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 22، شماره: 69
9 سینمای ایران، مخاطب و نیازها ی فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 21، شماره: 64
10 عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه اجتماعی فیس بوک بررسی تطبیقی دانشجویان ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 13، شماره: 17
11 عوامل موثر بر بهره مندی روزنامه نگاران تهران از اینترنت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 32
12 عوامل موثر در پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در اتاق خبر و نقش آن در ارتقای عملکرد شبکه های تلویزیونی خبری از نگاه دبیران و سردبیران خبر سازمان صداوسیما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 93
13 مقایسه مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه های کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال 1386 - 1385 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 45
14 مقایسه مطالب مربوط به زنان در خبرگزاری جمهورى اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 29
15 نظام درجه بندی برنامه های تلویزیونی در امریکا، فرانسه، مالزی و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 24، شماره: 90
16 نقش آموزش الکترونیک در ارتقای سطح آگاهی کاربران جوان اینترنتی از سلامت (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 5
17 نقش بازی های رایانه ای درآموزش زبان بیگانه (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 29، شماره: 1
18 نقش رسانه های جمعی در مدیریت شهری مطالعه موردی مناطق 22گانه شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 16
19 نیازسنجی برنامه آموزش سوادرسانه ای درمدارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 15، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات روزنامه نگاری الکترونیکی بر روابط عمومی ها (دریافت مقاله) نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک
2 بینالمللی سازی بازیهای تلفن همراه هوشمند موانع ورود بازیسازان ایرانی به بازارهای جهانی و راهکارهای آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها
3 شهر آینده،شهر الکترونیک : شهرداری الکترونیک ضرورتی انکار ناپذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
4 شهر آینده: شهر الکترونیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
5 مطالعه میزان سواد رسانه ای و نقش آن در جامعه ایرانی (مطالعه موردی:دانشجویان شهرستان محمودآباد) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده
6 موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیکی در ایران از دیدگاه کارشناسان حوزه ارتباطات و فنآوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک