آرش امینی

 آرش امینی استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان

آرش امینی

Arash Amini

استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ژئومتریک ترک‌های گلی در شکل‌گیری یکی از رخساره‌های رسوبی رسوبات ریزدانه عهد حاضر (مطالعه موردی: رسوبات مخازن سد وشمگیر گرگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 9، شماره: 1
2 برازش الگوی فصلی سری زمانی به میزان آب دهی رودخانه ها در دامنه زمان (مطالعه موردی: رودخانه اترک) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
3 بررسی تاثیر ساختارها بر الگوی برخاستگی – فرونشست کپه داغ غربی با استفاده از روش تداخل‌سنجی تفاضلی راداری (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 3، شماره: 11
4 بررسی میزان آزادسازی پتاسیم و امکان استفاده از ماسه سنگ گلاکونیتی به عنوان کود پتاسه در کلزا و گندم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 2
5 رابطه مورفولوژی تپه‎های ماسه‎ای با شاخص‎های مورفومتری در شرق بابلسر، شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 2
6 رهیافت های جدید در بررسی تطبیقی نتایج دانه بندی لیزری و هیدرومتری رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی: لس های استان گلستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 16
7 ساخت و بافت های دیاژنزی و پس از دیاژنز در معدن فلویوریت کمرپشت (شرق استان مازندران): تبیین و تفسیرهای زایشی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
8 کانی شناسی رس و تکامل خاک ها در یک کاتنا در منطقه بهشهر، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 3
9 مقایسه کارایی جذب آهن از آب آشامیدنی با استفاده از جاذب های طبیعی گلاکونیتی (مطالعه موردی: ماسه سنگ های گلاکونیت دار سرخس و مراوه تپه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آلودگی و ریسک اکولوژیک فلزات سنگین و بالقوه سمناک در غبارهای خیابانی شهر گرگان (دریافت مقاله) ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو
2 ارزیابی آلودگی و ریسک اکولوژیک فلزات سنگین و بالقوه سمی در غبار خیابانی شهر گرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 انتخاب موجک بهینه در امواج ماهواره ارتفاع سنج SENTINEL-3A SRALبه منظور بهبود پایش حوزه های آبی بسته مورد مطالعاتی: دریاچه ونرن (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
4 بازنگری چینه نگاری اردویسین در کوه های البرز شرقی، ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
5 بایدها و نبایدها در استفاده از رسوبات مخزن سدها به عنوان کودهای ماکرو و میکرو در کشاورزی ایران ( تاکید بر بومی سازی تجربیات کشورهای برزیل و پرتقال ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
6 بررسی آزمایشگایه تاثیرسنگچین برابعادآبشستگی پایین دست سرریزشوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
7 بررسی ابعادحفره آبشستگی ناشی ازجت افقی مستغرق درپایین دست سرریزشوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
8 بررسی تحولات ژئومتریک تالاب اینچه استان گلستان و مسائل زیست محیطی آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
9 بررسی تغییرات کربن آلی و ذخیره کربن آلی خاک ها متأثر از توپوگرافی و عمق آب زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
10 بررسی خواص فیزیکی مکانیکی نانو کامپوزیت های اپوکسی فنول نوولاک حامل پلی استر غیر اشباع ونانو اکسید سیلیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی
11 بررسی رابطه سنگ شناسی با شکل دانه ها در گراول های رودخانه زیارت گرگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسی رابطه مالکیت نهادی و اجزای محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
13 تاثیر باکتری های سیلیکاتی بر میزان آزادسازی پتاسیم از کانی های مختلف در شرایط شوری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 تأثیر توسعه شهری مناطق مجاور رودخانه ها در افزایش دبی پیک سیلاب ها مطالعه موردی: حوضه آبریز امامه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
15 تبیین کانهزاییهای وابسته به زایش و تکامل اقیانوسهای کهن تتیسی در گسترهی البرز بزرگ (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
16 تدوین سند توسعه فناوری استان گلستان در افق 1404 ، پیشران توسعه صنایع پیشرفته استان گلستان مطالعه تطبیقی : هندوستان و ایالت های آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنایع پیشرفته استان گلستان
17 تعیین شاخصهای زیست محیطی و منشا فلزات سنگین در غبارهای ته نشین شده خیابانی شهرگرگان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
18 تعیین میزان فرونشست زمین با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری در دشت گرگان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
19 جایگاه بررسی های ژئوشیمیایی در تحلیل الگوی کانی شناسی و نحوه تشکیل تپه های ماسه ای شرق بابلسر (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
20 رابطه بین نرخ بازده و نرخ گردش معاملات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
21 رخدادهای فلززایی وابسته به تکامل زمین ساختی و ماگمایی کوهزاد البرز در گذر مزوزوئیک به سنوزوئیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
22 زمین شیمی افقهای فسفاتی سازند جیرود در منطقه پاقلعه، جنوب قائمشهر (البرز مرکزی) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
23 زمین شیمی عناصر اصلی کانه ساز در سنگ های میزبان کانسارهای فلوریت شرق مازندران و کاربردهای منشئی آن (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
24 ساخت و بافت کانی سازی فلورًیت در معدن کمرپشت مطالعه موردی: جنوب شرقی دوآب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
25 سنتز و تعیین مشخصات جاذب گلوکونیت جهت حذف آهن از آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 سنگ نگاری وسنگ شناسی افق های فسفاتی سازندجیرود دربرش پاقلعه، منطقه خطیرکوه جنوب قائم شهرالبرزمرکزی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 شبکه های چند جزیی اپوکسی کرزول نوولاک، پلی استرغیر اشباع و استفاده از نانو ذرات تیتانیوم دی اکسیدبرای بهبود خواص کاربردی آن در قالبگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی
28 فرسایش و رسوب زایی لس های شمال خراسان (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 کانی شناسی و تکامل دیاژنزی فسفریت و سنگهای فسفات دار سازند جیرود در برش پاقلعه، منطقه خطیرکوه، جنوب قائمشهر، البرزمرکزی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
30 نخستین گزارش از تپه های ماسه ای خطی در شرق ایران، شهرستان زیرکوه، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
31 نقش مطالعات زمین شناسی و هیدروشیمی آبهای زیر زمینی در انتخاب عرصه پخش سیلاب (مطالعه موردی طرح بهره وری از سیلابهای بهاریه کاشمر) (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران