دکتر اکبر عالم تبریز

دکتر اکبر عالم تبریز استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اکبر عالم تبریز

Dr. Akbar AlemTabriz

استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A system Dynamics Approach to Designing a Crowdfunding Model in Technological Entrepreneurship Ecosystem with a Focus on Technology Incubator Centers (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 13، شماره: 1
2 ارائه الگوی عوامل عملکردی تاب آوری پایدارزنجیره تامین صنعت قطعه سازی خودروایران با رویکرد توسعه صادرات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 7، شماره: 1
3 ارائه الگوی کارآفرینی استراتژیک در نهادهای عمومی (موردمطالعه: شهرداری های استان قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 34
4 ارائه الگوی مطلوب برای انتخاب اعضای هیات علمی در دانشگاه های ایران (در راستای بهره وری منابع انسانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 2
5 ارائه الگوی مفهومی آینده نگاری برای توسعه کارآفرینی سازمانی در بنگاه های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
6 ارائه الگویی برای تعیین عوامل موثر بر عملکرد صادراتی براساس راهبرد رقابتی تمایز در صنعت کانی غیر فلزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 6
7 ارائه الگویی برای سنجش میزان بلوغ فرآیند یادگیری و بهبود عملکرد (مورد مطالعه: یک سازمان صنعتی- دفاعی) (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 2، شماره: 19
8 ارائه مدل ارزش آفرینی در شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران : عوامل راهبردی درمحیط درونی و بیرونی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 6، شماره: 23
9 ارائه مدل اقدامات پارادایم ترکیبی ناب چابک و تاثیر آن بر عملکرد زنجیره تامین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 11، شماره: 4
10 ارائه مدل بومی رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
11 ارائه مدل بهینهسازی شبکه توزیع پایدار دارو و استفاده از الگوریتمهای تکاملی چندهدفه برای حل آن (مورد مطالعه: شرکت توزیع داروپخش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 10، شماره: 1
12 ارائه مدل ریاضی به منظور طراحی شبکه سلسله مراتبی تسهیلات اضطراری موقت در شرایط بحران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 2
13 ارائه مدل ریاضی چند هدفه برای مسئله مکان یابی - مسیریابی - موجودی مواد خطرناک با در نظر گرفتن مفهوم تقاضای کشسان و سیستم صف (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 2
14 ارائه مدل زنجیره تامین ناب درصنایع دفاعی ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 56
15 ارائه مدل ساختاری تفسیری زنجیره تامین تاب آور درصنایع دفاعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 71
16 ارائه مدلی برای پیش بینی هزینه و زمان نهایی پروژه ها با رویکرد فراابتکاری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 1
17 ارائه و حل یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای زنجیره تامین حلقه بسته تاب آور پایدار با در نظر گرفتن معیار پاسخگویی و اثرات غیر قطعی کووید ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 25، شماره: 79
18 ارائه یک روش حل دقیق برای بهینه سازی مسئله دوهدفه قابلیت اطمینان و هزینه تخصیص افزونگی در سیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 2
19 ارائه یک مدل برای برنامه ریزی اصلی زنجیره تامین پایدار با ملاحظه یکپارچگی جریان مالی و فیزیکی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 1
20 ارائه یک مدل برنامه ریزی دوسطحی برای زنجیره تامین چند مرحله ای با تاکید بر قابلیت اطمینان در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
21 ارایه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 42
22 ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 3
23 ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی متوازن تحلیل سلسله مراتبی BSC-AHP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 28
24 ارزیابی تاثیر به کارگیری نظریه ی محدودیت ها بر شاخص های عملکردی خط تولید با رویکرد شبیه سازی مورد مطالعه: خط تولید دینام خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 35
25 ارزیابی ریسک پروژه های تعمیرات اساسی در صنایع فرایندی بالادستی نفت با استفاده از یک روش تصمیم گیری چندشاخصه فازی ترکیبی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 2
26 ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 8، شماره: 0
27 ارزیابی عوامل کلیدی پیاده سازی موفق تولید در کلاس جهانی با استفاده از رویکرد یکپارچه مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)، تئوری گراف و رویکرد ماتریسی (GTMA) (مطالعه موردی:گروه ایران خودرو و سایپا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 1
28 ارزیابی کارایی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و مدل برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 19
29 ارزیابی میزان آمادگی جهت پیاده سازی TPM بررسی موردی در شرکت شاسی ساز ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 13
30 ارزیابی و تحلیل ریسک های پروژه با استفاده ازرویکرد تلفیقی مدیریت ریسک استاندارد PMBOK و تکنیک AEMFR (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 23
31 الگوریتم شبیه سازی تبرید مبتنی بر ابر برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته: نمایش جواب درخت پوشا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 59
32 الگوگرایی در بهبود روابط سازمان با مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 30
33 الگوی برند بنیادین مبتنی بر ارزش پیشنهادی برند به مشتریان و کارکنان در سازمان‎های چابک ایرانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 25
34 الگوی طراحی توانمندسازهای گرایش به شناسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 17
35 الگوی مناسب بودجه ریزی برای افزایش بهره وری در نظام بودجه ریزی کشور مطابق استاندارد ۲۰۱۴ صندوق بین المللی پول (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 1
36 انتخاب مکان احداث شعب بانک با رویکرد تئوری مجموعه های راف- برنامه ریزی آرمانی چند انتخابه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 1
37 اندازه گیری کارایی نسبی خدمات درمانی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (Data Envelopment Analysis) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 3
38 ایجاد حدود کنترلی در شاخص‌های عملکرد زمانی برنامه پروژه با شبیه‌سازی مونت کارلو و روش طول زمان کسب‌شده (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 1
39 Designing and explaining the teamwork assignment model for new product development with a focus on improving the level of productivity (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 11
40 Designing and validating a dynamic, responsive and competitive structure model for the railways of the Islamic Republic of Iran (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 15، شماره: 4
41 Identifying factors affecting the optimal management of justice shares to increase social welfare (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 15، شماره: 2
42 Modelling Crowdfunding Ensemble Learning Prediction (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 3
43 Performance Evaluation of Banking Organizations Using the New Proposed Integrated DEA-BSC Model (دریافت مقاله) فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید دوره: 8، شماره: 1
44 Providing a Model for Supply Chain Agility of Ground-Based Military Products and Its Impact on Supply Chain Performance (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 30، شماره: 3
45 Stock Price Forecasting with Support Vector Regression Based on Social Network Sentiment Analysis and Technicl Analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 8، شماره: 29
46 Sustainability in the Electrical and Electronic Equipment Industry: Leveraging Twitter Data Analytics for Effective End-of-Life Product Management (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 15، شماره: 1
47 برآورد میزان مصرف سوخت و آلودگی هوای ناشی از تردد سامانه اتوبوس های تندرو شهری با استفاده از مدل سازی عامل بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 6
48 بررسی تعیین استراتژی مرسوم در نظام بودجه ریزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 41
49 بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بااستفاده ازمتغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 4
50 بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک ها با استفاده از تکنیک DEA (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 3
51 بررسی میزان تاثیر بکارگیری متدولوژی مهندسی ارزش در بهبود عملکرد تولیدی شرکت پویا گستر خراسان بر اساس مدل .SAVE Int (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 10
52 برندسازی جهت خلق ارزش مصرف کننده در نظام بانکی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 1
53 به کارگیری رویکردهای مدیریتی ناب، چابک و تاب آور در زنجیره تامین صنایع دفاعی، راهبردی جدید و موثر در ارتقای بازدارندگی دفاعی و امنیت ملی (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 17، شماره: 86
54 به‎کارگیری مهندسی ارزش با رویکرد MADM فازی در بهبود عملکرد پروژه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 1
55 بهینه سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک ها با استفاده از برنامه ریزی خطی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 12
56 پیش‎بینی زمان پروژه از طریق طول زمان کسب‎شده و مدیریت ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 2
57 تاثیر ادراک از عدالت بر تعهد عاطفی، با لحاظ اثر میان سطحی رهبری ملاحظه ای (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 1
58 تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی از طریق ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 17
59 تاثیر یکپارچگی بالادستی و پایین دستی زنجیره تامین بر عملکرد و برنامه کیفیت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 4
60 تبیین استراتژی های تولیدی - مطالعه موردی در صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 1
61 تبیین الگوی برند فردی کارآفرین بر برند شرکت های کوچک و متوسط کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 18
62 تبیین الگوی قصد پذیرش نوآوری در تعامل عناصر بازار و ادراکات پذیرندگان نوآوری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 6
63 تبیین الگوی یکپارچه راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 25
64 تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 13
65 تبیین مهارت های کارآفرینی سازمان در نیل به موقعیت برتر راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 17
66 تبیین و تحلیل اهمیت-عملکرد راهبردهای کیفیت خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 40
67 تحلیل ابعاد کلیدی رفتارسازمانی در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 95
68 تحلیل توانمندسازهای سیستم تولید انعطاف پذیر با رویکردهای مدل سازی ساختاری تفسیری و فرایند رتبه بندی تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 44
69 تعاملات اجتماعی مشتریان در رسانه های دیجیتال و تاثیر آن بر کشف فرصت های کارآفرینانه سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 48
70 تناقض رشد و شکست؛ نوع شناسی شکست SME ها در مرحله رشد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 4
71 توانمندی شبکه سازی، ساختار شبکه های کسب وکار و عملکرد تجاری سازی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 4
72 توسعه مدل پیش بینی دستکاری سود با روش ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم های کیهان شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 28، شماره: 21
73 حل مدل ریاضی چندهدفه تعادل بار آنلاین در خط تولید با روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شیر مورچه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 15، شماره: 52
74 رویکرد راهبردی به برند با محوریت ارزش پیشنهادی در سازمان های چابک ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 26
75 رویکردی نرم در تصمیم گیری چندشاخصه گروهی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 16
76 رویه ی جامع تجزیه و تحلیل و پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 2
77 شبیه سازی سرمایه گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 37
78 شبیه سازی عامل بنیان حرکت ناوگان اتوبوس های تندرو شهری(BRT) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 14، شماره: 2
79 شناسایی ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی به روش تحلیل خوشه ای توافقی سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 38
80 شناسایی سطح هوش سازمانی با رویکرد رفتاری و عاطفی/ اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 35
81 شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 11
82 شناسایی موانع اجرای خط مشی های کارآفرینی و نوآوری در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
83 شناسایی مولفه های ویژگی محور و مهارت محور رهبری کارآفرینانه: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 3
84 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رهبری کارآفرینانه در کسب و کارهای نوپای فین تک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 7، شماره: 13
85 طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی: رویکرد نظریه مبنایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 4
86 طراحی شبکه زنجیره تامین پت با تقاضای وابسته به قیمت: الگوریتم فراابتکاری با روش نمایش تطبیق یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 1
87 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته همراه با تصمیم های مالی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 1
88 طراحی شبکه سلسله مراتبی مراکز درمان موقت شهری در شرایط بحران با رویکرد تلفیقی مدل ریاضی - شبیه سازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
89 طراحی مدل تاثیریکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد در کلاس جهانی با میانجیگری رقابت پذیری در صنعت داروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 3
90 طراحی مدل جامع برندسازی رابطه مند در صنعت بانکداری در ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 39
91 طراحی مدل ریاضی توانمندسازی قابلیت های زیست محیطی زنجیره تامین حلقه بسته (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 7، شماره: 28
92 طراحی مدل ریاضی دو سطحی برای مسئله مکانیابی رقابتی با در نظر گرفتن تقاضای کشش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 4
93 طراحی مدل ریاضی زنجیره تامین حلقه بسته با تاکید برتوانمندسازی قابلیت های زیست محیطی و افزایش سود آوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 50
94 طراحی مدل ریاضی مکان یابی تسهیلات رقابتی چند محصول چند رقیب (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 4
95 طراحی مدل زمان بندی کامیون ها در سیستم انبار عبوری موقت چند دربه با رویکرد توقف عملیات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 4
96 طراحی مدل کسب و پایدار در بانک های توسعه ای با محوریت اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 21، شماره: 50
97 طراحی مدل نظارت هوشمند بر تجهیزات صنعتی با رویکرد بهینه سازی تاخیر انتقال و سرعت پردازش داده ها(مطالعه موردی: توربین های بادی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 21، شماره: 71
98 طراحی و اعتبار سنجی مدل کارآفرینی استراتژیک در نهادهای عمومی با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 48
99 طراحی و اعتبارسنجی یک مدل تبلیغات الکترونیک (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 12
100 طراحی و بهینه سازی شبکه لجستیک معکوس در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 2
101 طراحی و تبیین الگوی زنجیره تامین تاب آور در صنایع داروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 51
102 طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر بر عملکرد در بازارگرایی در دانشگاه فنی و حرفه ای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
103 طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها، تحلیل عاملی و اوزان مشترک (مورد مطالعه: صنعت بیمه) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 1
104 طراحی و تبیین مدل تخصیص منبع افزونه و بافر برای بهبود پایایی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت زمان و هزینه (مورد مطالعه: صنعت نفت و گاز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 4
105 طراحی و تبیین مدل ترکیبی اینترنت اشیا و پهپادهای غیرنظامی برای نظارت هوشمند بر عملکرد تجهیزات صنعتی با رویکرد رایانش لبه (مورد مطالعه: توربین های بادی) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 4
106 عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی فناورانه: با رویکرد کسب و کارهای الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 3
107 عوامل درون و برون سازمانی تاثیرگذار بر بدبینی سازمانی: مطالعه ای در بین اعضای هیات علمی دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 43
108 عوامل موثر در رشد بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 8
109 عوامل موثر در رشد بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 3، شماره: 9
110 فرآیند محوری با رویکرد تعالی جویی در بنگاه های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 14
111 قابلیت مشتری محوری و مزیت رقابتی با نوآوری ارائه خدمات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 24
112 کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای جهت رتبه بندی تامین کنندگان و عوامل مرتبط با تصمیم گیری در زنجیره تامین (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 3
113 گونه شناسی دیدگاه های عاملین توسعه خوشه های صنعتی با محوریت عوامل موثر بر عملکرد (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 2
114 مدل تصمیمگیری فرآیند تحلیل شبکهای فازی برای گزینش تامینکننده راهبردی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 54
115 مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی کشور (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 2
116 مدل سازی و حل مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار برای محصولات پتروشیمی تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 4
117 مدلی میان سطحی برای تبیین ارتباط ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری با تعهد سازمانی؛ مطالعه موردی: اعضای هییت علمی دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
118 مسیر تحول توانمندیهای هوش کسب و کار و رسانه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 12، شماره: 45
119 مسیولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 4
120 مکان سنجی بهینه احداث شعب جدید بانک با استفاده از متدلوژی ترکیبی (DEMATEL و ANP) مورد واکاوی شعب جدید احداث بانک مهر اقتصاد تهران بزرگ (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی مالی و بانکی دوره: 1، شماره: 3
121 نقد و تبارشناسی شکست در مراحل مختلف چرخه عمر سازمان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 3
122 نوآوریها و تحولات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 4
123 واکاوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 30، شماره: 114
124 هوش سازمانی: شناسایی مولفه ها با رویکرد رفتاری و عاطفی و رتبه بندی به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
125 هوش سازمانی: شناسایی مولفه ها با رویکرد رفتاری و عاطفی و رتبه بندی به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
126 یک مدل ترکیبی برای رتبه بندی اعدادفازی غیرنرمال (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Novel Model for Inverse Data Envelopment Analysis in Multi-Stage Network (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
2 An Approach Based on Binary Multiple Criteria Programming for Supplier Selection Problem under Uncertainty (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارایه مقیاسی برای ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی در بانکداری ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
4 ارایه و تبیین مدل ریاضی مسیله زمانبندی پروژه چند مهارته همزمان با برنامه ریزی تولید منابع مصرفی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
5 ارزیابی بهره وری نیروی انسانی با محوریت آسیب شناسی با استفاده از مدل (Achieve)مورد مطالعه: صنایع کشاورزی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
6 ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری در صنعت توریسم استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
7 ارزیابی تاثیر کیفیت زندگی کاری کارگران برعملکرد واحدهای تولیدی (مطالعه موردی شرکت های مستقر در شهرک صنعتی مشگین شهر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
8 ارزیابی تاثیرات عوامل کلیدی موفقیت مدیریت زنجیره تامین سبز بر اقدامات سبز و نتایج عملکردی پایدارمطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران
9 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک با استفاده از AHP فازی و تاپسیس مطالعه موردی: صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه
10 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک ملت با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
11 ارزیابی مدیریت ریسک پروژه با رویکرد مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی شهری مطالعه موردی: پروژه خط هفت متروی تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
12 ارزیابی و رتبه بندی کارایی با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA/BSC و کارایی متقاطع (مطالعه موردی شعب بیمه پاسارگاد اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
13 استخراج میزان تاثیر قابلیت نوآوری تکنولوژیک بر عملکرد نوآوری در صنعت لبنیات ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
14 الگوی ارزیابی کارائی و خود ارزیابی نظام پیشنهادها با استفاده از تکنیک IDEA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
15 انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی – مصنوعی، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
16 اولویت بندی اقدامات استراتژیک سازمان های مشتری گرا با رویکرد QFD-ANP فازی مطالعه موردی: یک دانشگاه غیردولتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
17 Evaluation and Prioritization of Outsourcing of Taxation Processes In Iranian National Tax Administration via Fuzzy TPSIS Approach (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
18 Exploring Effects of Emotional Intelligence in the Workplace: Case Study in Export Import Companies (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 Integrating AHP, DEMATEL and QFD Techniques in Fuzzy Environment to Evaluate Factors Affecting job Satisfaction (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 Performance Evaluation of Banking Organizations Using the New Proposed Integrated DEA-BSC Model (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
21 Presentation of a New Model in Multi-Stage Network DEA with Consideration of Weight Restriction (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
22 VMI benefits in a multi-products two-echelon system with space restrictions under GA approach (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 بررسی اختصاص اعتبارات بودجه با استفاده از رویکرد مدل برنامه ریزی آرمانی مطالعه موردی: استان قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
24 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلق مزیت رقابتی با میانجی گری نوآوری مطالعه موردی : شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری تهران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
25 بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد بانک ها با محوریت BSC مطالعه موردی: صنعت بانکداری استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
26 بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال (مورد مطالعه: صنعت هتل داری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
27 بررسی تأثیر پدیدار شدن اصول ناب و چابک در یکپارچگی زنجیره تأمین شرکت های هولدینگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
28 بررسی روشهای عملیاتی برای کاهش ضایعات و افزایش بهره وری (مورد مطالعه: واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بهارستان کرج) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
29 بررسی سنجش کارایی شعب بانکها با تکنیک های ناپارامتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
30 بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه کار آفرینی روستایی در استان همدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
31 بررسی نقش عوامل محیطی، ساختاری و رفتاری بر فرآیند جانشین پروری سازمان از طریق تاثیر بر توانمندسازی عملکرد منابع انسانی به عنوان متغیر میانجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
32 بررسی نقش میانجی فرهنگ کارآفرینی سازمانی در تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کسب و کار (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
33 بررسی و بهبود TTM در توسعه محصول جدیدبه کمک پویایی های سیستم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
34 بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک های مدیریت زنجیره تامین پایدار برپایه روش FSWARA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
35 برنامهریزی زمان بندی با رویکرد ریسک محور (موردمطالعه: کارخانه ریخته گری ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
36 بکارگیری رویکرد تلفیقی نظریه مجموعه ناهموار و روش TOPSIS در پیاده سازی FMEA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
37 بهینه سازی شبکه حلقه بسته ی زنجیرتامین الکترونیک با بهینه سازی استوار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
38 تبیین جایگاه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر تشخیص فرصت از طریق هوشیاری کارآفرینانه در مراکزرشد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
39 تدوین استراتژی با استفاده از رویکرد جدید Swot درمحیط فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
40 تعیین و رتبه بندی پروژه سبد انتخاب با استفاده از مدل حداقل مربعات لگاریتمی و SAW( مورد مطالعه: پروژه های آالایندگی هوا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
41 رتبه بندی پروژه های آلایندگی با استفاده از یک روش تلفیقی پروموتی و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
42 سنجش ساختار سیستم های کنترل کیفیت با استفاده از مدل پیوندی (فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ـ برنامه ریزی آرمانی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
43 شبیه ساز شاخصهای عملکرد زمانی پروژه از طریق روش طول زمان کسب شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
44 شناسایی و استخراج میزان تاثیر ریسکهای مشارکت مشتریان در توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
45 شناسایی و نگاشت عوامل موثر بر اجرای مدیریت زنجیرهتامین پایدار: مطالعه موردی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
46 طراحی و توسعه مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای فروشگاههای زنجیره ای ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
47 فرآیند محوری با رویکرد تعالی جویی در بنگاه های تولیدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
48 فرایند محوری با رویکرد اقدام پژوهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
49 قابلیت اطمینان سیستم های ریلی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
50 کاربرد تکنیک فرایند تحلیل سلسه مراتبی در رتبه بندی شاخص های کلیدی انتخاب سیستم مناسب برنامه ریزی منابع سازمان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
51 گزینش استراتژیک های مدیریت دانش با بکارگیری فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
52 محافظه کاری مشروط و غیرمشروط و ریسک قیمت سهام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
53 مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی- برنامه ریزی آرمانی برای سنجش ساختار سیستم های کنترل کیفیت در سازمان های خدماتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
54 مدل چندهدفه برای انتخاب تامین کنندگان در سیستم های لجستیک معکوس تحت شرایط اطمینان با الگوریتم های NSGA II و MOPSO (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع