سید عبدالطیف هاشمی فرد

 سید عبدالطیف هاشمی فرد استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

سید عبدالطیف هاشمی فرد

Abdollatif Hashemifard

استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.