اسد اسدی

 اسد اسدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

اسد اسدی

Asad Asadi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ژنتیکی صفات میزان تولید وسلول های سوماتیک شیر براساس رکوردهای 305 روز گاوهای هشتاین ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثر عصاره های هیدروالکی برگ سبز گندم بر گلوکز خون در موش سوری دیابتی شده با آلوکسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
3 اثر عصاره ی هیدروالکی برگ سبز گندم بر گلوکز خون در موش سوری دیابتی شده با آلوکسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
4 اثر غلظتهای مختلف اسانس بومادران بر سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس Candida lbiance (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
5 اثرات ضد انعقادی متیلن بلو در خرگوش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 ارزیابی مدل های مختلف منحنی رشد برای پیش بینی وزن بدن گوسفندان نژاد مغانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
7 بررسی اثر بازداردگی اسانس زنیان Trachyspermum ammi بر رشد باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس، اشریشیاکلی و استرپتوکوکوس موتانس در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
8 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره ابی و اتانولی گیاه چای کوهی Stachys lavandulifolia Vahl بر روی تعدادی از پاتوژن های بیماری زا در شرایط in vitro (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
9 بررسی خاصیت ضدباکتریایی اسانس اویشین Thymus vulgaris L بر روی استافیلوکوکوس اوریوس، اشریشیاکلی و استرپتوکوکوس موتانس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
10 بررسی غلظت جیوه دربافت عضله میگوی سفید هندی PenaeusIndicus درخورجعفری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
11 بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره ابی و اتانولی گیاه سیم اوتی Scrophularia variegata بر روی استافیلوکوکوس اوریوس، اشریشیاکلی و استرپتوکوکوس موتانس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
12 بررسی میزان شیوع آلودگی اکینوکوکوس گرانولوزوس در سگهای ولگرد شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
13 تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر روی کاندیدا آلبیکنس (Candida Albiance) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
14 تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات رشد در گوسفند کبوده(قرهگل) فارس با استفاده از آنالیزهای چند متغیره (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی