دکتر مسعود رحیمی

دکتر مسعود رحیمی استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی

دکتر مسعود رحیمی

Dr. Masoud Rahimi

استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استخراج پروپیونیک اسید از آب در میکروکانالهای T شکل: اثر طول کانال اختلاط و دبی جریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 9، شماره: 2
2 Exploring the Professional Identity Construction of ELT Researchers in Higher Education (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 1
3 بررسی آزمایشگاهی بهسازی جریان درهم آب در لوله ها با استفاده از محلول های پلیمری (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 4
4 بررسی تغییرات مجرای رودخانه ارس با استفاده از روش ترانسکت در طی بازه زمانی 1987 تا 2014 و تاثیر سازه های احداثی در اصلاح مسیر رودخانه ( از اصلاندوز تا پارس آباد ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 20
5 تنوع هاپلوتایپی QTL مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم شماره 2 برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 7، شماره: 2
6 کاهش حجم و شیرابه زباله ازطریق طراحی و ساخت دستگاه ابتکاری فشرده ساز مکانیکی زباله خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A CFD study on the convective heat transfer of Al2O3/Water nanofluids under laminar flow regime (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
2 A New Moving Boundary Model for Simulation of the Ultrasonic Horn Reactors (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
3 Application of High Frequency Ultrasound Technique for Enhance Lipid Extraction by Green Microalgae Chlorella sp. (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از روش های شبکه عصبی و الگوریتم ماشین بردار (مطالعه موردی: گردنه ی حیران- استان اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
5 القاء موتاسیون جهت کنترل خوابیدگی و زودرسی در گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 انتخاب الگوی جدید پالایشی در یک پالایشگاه با ظرفیت بالا (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 انتخاب الگوی جدید پالایشی در یک پالایشگاه با ظرفیت بالا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
8 ایجاد تنوع ژنتیکی از طریق پرتوتابی در رقم کایزر به منظور بهبود صفت رنگ گوشت غده (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
9 Biological Photovoltaic Technology in an Algal- Solar Energy Panel Using Green Microalgae Chlorella sp. (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
10 CFD investigation of vertical two-phase flow regimes (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
11 CFD modeling of a gas-liquid system for formation of tragacanth droplets (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
12 CFD modeling of heat transfer from a radiant heater (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
13 CFD modeling of the effect of microchannel geometry on mixing performance (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
14 CFD مدلسازی بستر پر شده جذب آب توسط (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 Computational Fluid Dynamics and Artificial Neural Network Modeling of Air Forced Convection on Mini Fins (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 Design and Implementation of SPI Display Controller Interface on FPGA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
17 Experimental and CFD studies on heat transfer enhancement using high frequency ultrasound waves (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
18 Experimental and CFD studies on the effect of the jet’s position on mixing (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
19 Experimental and CFD study on thermal and fluid flow characteristics in helically coiled tubes (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 Experimental study and adaptive neuro-fuzzy modeling of heat transfer in coiled tubes (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 Formaldehyde degradation by Ralstonia eutropha using ArtificialNeural Network technique (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
22 Genetic algorithm modeling of a shell-and-coiled-tube heat exchanger (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 Investigation of the effect of the parameters of flow rate, chemical oxygen demand, and the type of microorganism on the performance of microfluidic microbial fuel cell (μMFC) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
24 Modeling of Heat Transfer Characteristic of Serpentine Microchannels Using Artificial Neural Network and Genetic Algorithm Analysis (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 Nanofluids Heat Conduction Modeling Based on Nanolayer Thickness (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
26 Numerical Analysis on Flow Behavior and Energy Separation in a Vortex Tube (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
27 Numerical study of the effect of divergent hot tube on the energy separation in a vortex tube (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
28 Prevention and Removal of Gas Hydrates in Pipelines Using Ultrasonic Waves (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
29 Recent Design Techniques for Ducting Systems in the Air Conditioning of the Building (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
30 Stability Analysis of Two Dynamic Subgrid ScaleModels in Large Eddy Simulation Part A: Flow Field Study (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
31 Study of 1.7 MHz Ultrasound Assistant Extraction on Chlorophylls of Green Microalgae Chlorella sp. (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 Study of the mixing progress in stirred vessel using ERT (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
33 The effect of the heat loads on the partial-vacuum thermosyphon performance (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
34 The effect of vibration on PEM fuel cell performance (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
35 Using T- shaped microreactor for decolorization of an Azo dye (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 بررسی آزمایشگاهی اثر فشار دینامیکی بر شار عبوری از غشاء میکروفیلتراسیون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 بررسی آزمایشگاهی اثر قطر و طول میکرو و میلی کانال ها در عاری سازی سرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
38 بررسی آزمایشگاهی اثر میدان مغناطیسی بر روی جریان آب درون میکروکانال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
39 بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی CFD اثر حرکت پروانه بر شار عبوری از غشاء (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک جریان سیال درمیکروکانالهای مارپیچی و مدلسازی توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
41 بررسی اثر پرتوتابی بذر با اشعة گاما و پیش تیمار سرمایی سنبله ها بر روی پاسخ به کشت بساک گندم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
42 بررسی اثر توان مصرفی همزن بر روی زمان اختلاط در مخازن همزده توسط CFD (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
43 بررسی اثر زاویة نازل و ساکشن بر روی زمان اختلاط توسطCFD (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 بررسی اثر ژنوتیپ محیط کشت باک پیش تیمار پرتودهی و تیمار حرارتی بر روی کالوس زایی و گیاهی زایی در نتیجه کشت باک گیاهان M3 انتخابی از ارقام گندم پرتوتایی شده بوسیله اشعه گاما (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 بررسی اثر مانع بر اغتشاش و تنش های برشی وارده بر سطح غشاءبا استفاده از محاسبات دینامیکی سیال (CFD) (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
46 بررسی اثر نحوه قرار گرفتن پره ها بر روی یک پروانه دریایی جهت اختلاط CFD مخازن همزده توسط (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 بررسی احتراق و پدیده های انتقال در بویلر نیروگاه بیستون توسط روش محاسبات دینامیکی سیال (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
48 بررسی CFD اثر موقعیت نازل بر روی خنثی سازی پساب حوضچه نهایی تصفیه نیروگاه بیستون (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
49 بررسی CFD اختلاط در ظروف بهم زن مجهز به سه پروانه دریایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی
50 بررسی CFD و آزمایشگاهی گرفتگی غشاء میکروفیلتراسیون در سرعت های جریان متقاطع مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 بررسی CFD و توموگرافی ماندگی مایع در جریان گاز - مایع داخل لوله ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 بررسی CFDامکان افزایش ظرفیت اختلاط در مخازن ذخیره بنزین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
53 بررسی پاسخ چند ژنوتیپ گندم به تولید هاپلوئیدی به روش کشت باک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 بررسی پدیده کاهش درگ در میکروتیوب با استفاده کربوکسی متیل سلولز خوراکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
55 بررسی تاثیر نسبت پر شدن بر عملکرد و ضریب انتقال حرارت در تبخیر کننده و چگالنده ترموسیفون (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
56 بررسی تاثیر وجودنوع میکرو میکسر در کاهش زمان و افزایش بازده واکنش ترانس استریفیکاسیون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
57 بررسی تاثیرات پرتوتابی با اشعه گاما و وزن پیاز بر عملکرد زعفران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 بررسی تشکیل رسوب در قسمت های مختلف سطح غشاء میکروفیلتراسیون در اثر گرفتگی در فشارهای عملیاتی مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
59 بررسی تعادل مایع-مایع سیستمهای سهجزئی آب +فنل+حلال آلی در فشار 1اتمسفر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
60 بررسی تنوع ژنتیکی صفات کمی و رنگ گوشت غده در ژنوتیپهای سیبزمینی رقم مارفونا حاصل از پرتوتابی با اشعه گاما (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
61 بررسی جریان دوفازی داخل اجکتور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
62 بررسی روابط ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های موتانت گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ارزیابی های مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
63 بررسی روش های جداسازی آرسنیک از آب تولیدی حاصل از چاه های نفت و گاز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
64 بررسی روش های جداسازی جیوه و آرسنیک از آب تولیدی حاصل از چاه های نفت و گاز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
65 بررسی زاویه تزریق و سرعت ورودی ماده ماسک کننده مواد گوگردی پالایشگاه ایلام با استفاده از مدلسازی CFD (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
66 بررسی صدمه دیدن لوله های سوپرهیتر نیروگاه بیستون توسط مدلسازی CFD (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
67 بررسی صفات مورفولوژیکی در 175 ژنوتیپ سیبزمینی حاصل از پرتوتابی با اشعه گاما (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
68 بررسی هیدرودینامیک جریان در کانال های دندانه دار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
69 بررسی هیدرودینامیک سیال در میکروکانال های پیچشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
70 بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه های ساحلی بد دانه بندی شده بوسیله تسلیح با الیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
71 بهبود سرعت انتقال حرارت درگرمکن های ایستگاه تقلیل فشار با تغییر در سازمان داخلی آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
72 بهینه سازی بیودیزل توسط دستگاه التراسونیک فرکانس بالا و پایین در میکروراتور به وسیله ای روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
73 بهینه سازی پارامترهای عملیاتی در واحد شیرین سازی پالایشگاه گاز ایلام جهت رفع مشکل مرکاپتان گاز شهری (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
74 بهینه سازی واحد جدید شیرین سازی گاز طبیعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
75 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی با استفاده از مدل منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی حوضه رودخانه خیاوچای مشگین شهر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
76 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی با استفاده از مدل منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی حوضه رودخانه خیاوچای مشگین شهر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
77 پیش بینی نسبت عملکرد در میکروراکتورهای مارپیچ با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
78 تاثیر جریان انشعابی در واحد جدید شیرین سازی گاز طبیعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
79 تاثیر سطح بر نوع جوشش و چگالش و افزایش عملکرد ترموسیفون دو فازی بسته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
80 تاثیر فاصله الکترودهای سیستم توموگرافی فرآیندی مقاومتی بر نتایج حاصله (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
81 تاثیر مقادیر مختلف ساکارز و هورمونهای BAP و 2,4-D در انجام پیوند مریستم نارنگی (رقم کلمانتین) بر روی پایة پونسیروس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
82 تأثیر نسبت جریان ها بر محل اختلاط در یک میکروکانال T شکل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
83 تحلیل ایمنی در ایستگاه‌های اتوبوس شهری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
84 تخمین مشخصه هیدرودینامیکی سیال در میکروکانال های مارپیچ توسط معادلات تجربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
85 تعیین دز مناسب اشعه گاما برای القاء جهش ژنتیکی در زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
86 تعیین دوز مناسب اشعه گاما برای ایجاد جهش ژنتیکی در گیاه کنجد (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
87 تعیین شرایط بهینه نحوه تخریب زیستی فرمالدئید توسط رالوستینا ایوتروفا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تجهیزات ومواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران
88 تعیین ضرایب آرچی (a,m) برای سنگهای کربناته یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
89 توسعه مدل k-anonymity به منظور حفظ حریم خصوصی برروی دادههای خرد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
90 تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از رویکرد فازی (مطالعه موردی: جاده خلخال سرچم) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
91 جایگزینی حلال سولفینول- ام با حلال آمین جهت حذف مرکاپتان واحدشیرین سازی پالایشگاه گازایلام (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
92 حذف بوی نامطبوع ترکیبات گوگردی از محصول میعانات گازی پالایشگاه گاز ایلام (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
93 سیستم دوگانه آمینن - غشاء جهت افزایش بازدهی در واحد تصفیه گاز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
94 شبیه سازی CFD چگالش و تبخیر در یک ترموسیفون (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
95 صرفه جویی مصرف آب در کشاورزی با فناوری واترباکس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
96 طراحی ، ساخت و بررسی سیستم فتوولتاییک /گرمایی خورشیدی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
97 طراحی مدل کاهش تغذیه خودپردازها از طریق توسعه شبکه پایانه های فروش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
98 عملکرد نوار پیچیده تعبیه شده در CFD مقایسه آزمایشگاهی و مدلسازی دو نوع مبدل حرارتی متفاوت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
99 کاربرد مدل سلسله مراتبی رزگن در تحلیل مورفولوژی مجرای رودخانه (پایین دست سد سبلان تا تلاقی رودخانه اهر چای) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
100 کاهش حجم و شیرابه زباله از طریق طراحی و ساخت دستگاه ابتکاری فشرده ساز مکانیکی زباله خانگی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
101 کوره های صنعتی عمل کننده با هوای احتراق بسیار داغ و رقیق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
102 مدل سازی CFDسیستم تزریق ماده ماسک کننده مواد گوگردی میعانات گازی پالایشگاه ایلام (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
103 مدلسازی افزایش انتقال حرارت درون لوله مجهز به قطعه نوار پیچیده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
104 مدلسازی CFD احتراق با دمای بالای هوا (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
105 مدلسازی CFD الگوی جریان صوتی یک سونو راکتور فرکانس بالا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی
106 مدلسازی بازده و پروفایل دما د رترموسیفون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
107 مدلسازی تبخیر کنندة فیلم ریزشی توسط CFD (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
108 مدلسازی تصویری یک برج مجهز به سینی شیر دار در سه بعد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
109 مدلسازی تولید بیودیزل به وسیله روغن آفتابگردان در میکروراکتور به روش CFD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تجهیزات ومواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران
110 مدلسازی تولید بیودیزل به وسیله روغن کانولا در میکروراکتور به روش CFD (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
111 مدلسازی سه بعدی اختلاط نفت خام درمخازن ذخیره پالایشگاه کرمانشاه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
112 مدلسازی شار عبوری از غشاء میکروفیلتراسیون با استفاده از روش محاسبات دینامیکی سیال (CFD) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
113 مدلسازی و بهینه سازی گرم کننده تابشی به روش دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
114 مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
115 مذلسازی CFD استفاد از یک میکروراکتور برای فرایند تولید متانول (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
116 مطالعات CFD و آزمایشگاهی انتشار NOx و احتراق با دمای بالای هوا در یک کوره مجهز به سیستم HiTAC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی
117 مطالعه آزمایشگاهی رژیم و افت فشار جریان دو فازی در یک لوله عمودی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
118 مطالعه CFD و آزمایشگاهی اختلاط فاز جامد و سیال با گرانروی بالا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
119 معرفی ارقام برنج پویا و تابش در سطح استان مازندران بصورت ترویجی – میدانی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
120 مقایسه CFD و آزمایشگاهی عملکرد دو نوع قطعه تعبیه شده در لوله بر افزایش انتقال حرارت در مبدل هوا خنک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
121 مقایسه تاثیر آموزش و ارزشیابی بالینی به دو روش متداول و کارپوشه بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
122 مقایسه تاثیر آموزش و ارزشیابی بالینی به دو روش متداول و کارپوشه بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
123 مقایسه تاثیر افزایش گوگرد بر خواص قیرهای نرم و سخت (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
124 مقایسه کاربرد الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی درتخمین میزان انتقال حرارت و افت فشاردرلوله های مارپیچ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
125 نگرشی جدید برای حذف ترکیبات سولفوردار به همراه تولید انرژی الکتریکی از فاضلاب‌های صنعتی با استفاده از پیل های سوختی میکروبی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست