سید ضیاءالدین شافعی

 سید ضیاءالدین شافعی دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

سید ضیاءالدین شافعی

Seid Ziadin Shahfaei

دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.