حجت رحمانی

 حجت رحمانی استادیار

حجت رحمانی

Hojat Rahmani

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از پردازش تصویر در اندازه بندی خرمای پیارم (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
2 امکان سنجی استفاده از پردازش تصویر جهت شناسایی خرابیهای ظاهری خرمای مضافتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
3 بررسی ارتباط بین خواب آلودگی روزانه با شکست های شغلی شناختی و خطاهای پرستاری در پرستاران یک بیمارستان منتخب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
4 بررسی بار اختلالات افسردگی در جهان از سال 1990-2016؛ یک مطالعه طولی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
5 بررسی رابطه ی بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی بین معاونت های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
6 بررسی وضعیت عملکرد پرستاران در زمینه ایمنی بیمار در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1396 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
7 تحلیلی بر طرح تحول نظام سلامت؛ بزر گترین طرح درمانی کشور ایران در دولت یازدهم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
8 عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران 1396 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور