حمیدرضا اسماعیلی

 حمیدرضا اسماعیلی استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

حمیدرضا اسماعیلی

Hamid Reza Esmaili

استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ریخت شناسی سنگریزه های شنوایی (اتولیت) در برخی از گونه های ماهیان حوضه ی جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل ارزیابی و مدیریت پسماند،جهت به حداقل رساندن چالش های زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 ارتعاشات آزاد تیر دولایه نانوکامپوزیتی با جرم متمرکز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
3 الگوی پراکنش و تهیه نقشه ی پراکنش جنس Alburnus Rafinesque, 1820 در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
4 اولین گزارش ماهی گورخری معمولی (Aphanius dispar (Ruppell, 1829 (شعاع بالگان: کپورماهیان دندان دار) از جنگل های حرا جزیره قشم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
5 بررسی پدیده ی ظهور خانه های سنتی در بافت تاریخی شیراز از منظر انسان شناسی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
6 بررسی تنوع گونه ای ماهیانه پرندگان آبزی و کنار آبچر تالاب دریاچه ای پشت سد سیوند استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
7 بررسی روابط تبارزایشی جنس Barbus Cuvier and Cloquet, 1816 (شعاع بالگان: کپورماهیان) با استفاده از توالی های ژن میتوکندریایی Cyt b (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
8 بررسی روابط تبارزایشی خانواده گربه ماهیان مکنده (Sisoridae) با استفاده از توالی های ژنوم میتوکندریایی سیتوکروم b موجود در بانک ژن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
9 بررسی روابط فیلوژنتیک در گونه های جنس Cyprinodontidae) Aphanius) در جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
10 بررسی شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
11 بررسی نقش مهم و اساسی تحقیق و توسعه در فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
12 بزماهی راندال Upeneus randalli (سوف ماهی شکلان، بزماهیان) در خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
13 بودن یا نبودن: آفانیوس ماهیان یا کپورماهیان دندان دار (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
14 بهبود فرمان پذیری خودرو از طریق بهینه سازی هندسی مکانیزم فرمان به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
15 تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
16 تکامل برگشتی (پس رو) در کپورماهیان دندان دار (Cyprinodontidae) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
17 چالش های تاکسونومیکی لوچ ماهیان بوم زاد (ماهیان استخوانی عالی: کوبیتوئیده) ایران (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
18 رابطه های طول- وزن و طول- طول سیاه ماهی (Cyprinidae: Capoeta gracilis)، دررودخانه سفیدرود از حوضه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
19 روابط فیلوژنتیکی زیرخانواده ها و جنس های خانواده سنگسرماهیان با استفاده از توالی های ژن میتوکندریایی COI (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
20 ریخت شناسی استخوان دم لامه و رابطه ی آن با زیستگاه و تغذیه تعدادی از گونه های ماهیان راسته ی کفشک ماهی شکلان (Pleuronectiformes) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
21 فایلوژنی گاوماهیان زیرخانواده Oxudercinae با تاکید بر موقعیت گل خورک والتونی، Periophthalmus waltoni Koumans, 1941و مقایسه بین جمعیتی آن با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی )Geometric Morphometrics) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
22 کاربرد ابزاربندی و رفتارنگاری در احداث پروژه های مترو مطالعه موردی: ایستگاه میدان سپاه خط6 متروی تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 کاربرد داده کاوی در پیش بینی عیب سطحی فولاد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
24 کاربرد سامانهی اطلاعات جغرافیایی در مطالعه ی عوامل توپوگرافی تأثیرگذار بر پراکنش قوچ ومیش در پارک ملی بمو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
25 ماهیان غیربومی آبهای داخلی ایران: فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
26 ماهیان مهاجم آب شیرین ایران: تنوع، اثرات زیست محیطی و مدیریت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
27 مدلسازی مطلوبیت زیستگاه پاییزه قوچ و میش در پارک ملی بمو بر اساس روش حداکثر آنتروپی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
28 مدیریت تحول، فناوری اطلاعات و فرآیندهای کسب و کار و روابط میان آنها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
29 مطالعات ریخت شناسی و مولکولی انجام گرفته روی گلخورک های خلیج فارس و دریای مکران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
30 مطالعه ریخت شناسی و مولکولی خانواده (Arachnida: Pseudoscorpiones) Atemnidae در غارهای رشته کوه زاگرس در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
31 مناطق اکولوژیکی (Ecoregions) آب های شیرین ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
32 نقش مدل تکاملی و معیار انتخاب مدل در روابط فیلوژنتیک کپورماهیان (ماهیان استخوانی عالی: کپورماهی شکلان) بر اساس توالی ژن میتوکندریاییCOI (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران