دکتر اصغر جوانی

دکتر اصغر جوانی دانشیار گروه نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر اصغر جوانی

Dr. Asghar Javani

دانشیار گروه نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیکونوگرافی پیکره ی سفالین سلطان طغرل سلجوقی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 23، شماره: 3
2 امکان سنجی تعمیم روش ژیلبر دوران درتحلیل آثار رضا عباسی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
3 Rainbow of Translation: A semiotic approach to intercultural transfer of colors in children's picture books (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 3، شماره: 9
4 بازتاب قلندران صفوی در نگاره ی "شتر ترکیبی همراه با ساربان" (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 10، شماره: 1
5 بازتاب مولفه های «فلسفی ملاصدرا» در زیبایی های محتوایی و صوری آثار نقاشی «مکتب اصفهان» (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 12، شماره: 33
6 بررسی تزیینات فلزکاری مذهبی عصرصفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات هنرهای تجسمی دوره: 0، شماره: 3
7 تحلیل پدیدارشناختی واقعیت افزوده به مثابه رسانه در هنر معاصر (هنر واقعیت افزوده در دوسالانه ونیز و استانبول ۲۰۱۱) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 22، شماره: 2
8 تحلیل مهرهای دوره اسلامی با رویکرد بصری (با تاکید بر مهرهای مدور پادشاهان صفوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 10، شماره: 21
9 تطبیق نشانه- معناشناسی تصاویر دوزخ (در نگاره های معراج نامه شاهرخی و آثار دره از کمدی الهی دانته) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 29
10 تفسیری بر شکل پذیرش پرسپکتیو خطی در نقاشی متاخر صفوی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 23، شماره: 1
11 چیستی هویت بصری ایرانی از منظر گرافیک (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 40
12 رویکردهای بازنمایانه در طراحی گرافیک (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 50
13 زنان مسلط بر اجتماع در نقاشی های ترکیبی صفوی مطالعه موردی: "زن سوار بر شتر ترکیبی" اواخر سده۱۰ ه.ق/ ۱۶م (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 5، شماره: 5
14 زیبایی شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 13، شماره: 26
15 شاهنامه بزرگ، سندی بر گفتمان ایرانی گرایی ایلخانان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 54
16 شناخت هنر اسلامی در نظام اندیشگانی موزه های غرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 4
17 عوامل موثر بر آفرینش نقوش انتزاعی و تجریدی در دست بافته های قشقایی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 45
18 مطالعه تطبیقی نشانه های بصری در آینه کاری ایرانی و هنر فتوکلاژ* (مورد مطالعاتی فتوکلاژهای دیوید هاکنی) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 19، شماره: 4
19 مطالعه نظام/همسازه نسخه مصور پندنامه لقمان حکیم بر اساس نظریات رولان بارت (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 4، شماره: 1
20 مقایسه ماهیت کارکرد مفید زیبایی در هنر سنتی و مدرن از نگاه کوماراسوامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 30
21 واکاوی تغییرات مفهومی هنر اسلامی در مجموعه های موزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 8، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثربخشی اپلیکیشن سفال درمانی بر اختلال لامسه کودکان بیش فعال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها
2 بررسی تاثیر پاپ آرت بر اقتصاد هنر (۱۹۶۰ - ۲۰۰۰ میلاد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کابردی در هنر (آموزش تا کارآفرینی)
3 بررسی تاثیر پاپ آرت بر اقتصاد هنر (۱۹۶۰-۲۰۰۰ میلادی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کابردی در هنر (آموزش تا کارآفرینی)
4 تبیین مولفه های محتوایی نقش مایه قوچک در فرش ترکمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
5 تحلیل رسانه واقعیت افزوده به مثابه یک رسانه غوطه وری اجتماعی و تن یافتگی کاربر دربازی های مبتنی برآن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
6 حضور رسانه واقعیت افزوده در هنر معاصر و تحلیل چگونگی دریافت آن توسط آگاهی مخاطب بر اساس نظریه ادموند هوسرل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
7 دستاوردمعمارانه قوام الدین شیرازی (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی
8 مطالعه تطبیقی طراحی پوشش طبقات اجتماعی مردم در دوران صفویه و قاجار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
9 معرفی برخی مولفه های زیباشناختی برگرفته از نقش مایه قوچک در قالی ترکمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
10 نگاهی به ماهیت برگزاری حراج آثار هنری (هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی) در تاریخ هنر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
11 هنراسلامی در موزه های غرب: نقدی بر رویکرد شرق شناسی (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی