دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی professor, Department of English Language ,Shahid Bahonar University of Kerman.Iran

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

Dr. Ali Asghar Rostami Abousaidi

professor, Department of English Language ,Shahid Bahonar University of Kerman.Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اختلالات نوایی در بیماران زبان پریش بروکای فارسی زبان: تولید (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 6
2 L۱-Based Elicitation as a Valid Measure of L۲ Classroom Performance Assessment: Multi-Method Mono-Trait Model of Validation (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 1
3 Learner Engagement with Structuring and Problematizing in Scaffolded Writing Tasks: A Mixed-MethodsMultiple Case Study (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 10، شماره: 1
4 بررسی استفاده از استعاره جان بخشی به اشیا (تشخیص) در ضرب المثل های دزفولی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بختیاری شناسی و اقوام ایرانی دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی جایگاه ابزار جنگ در کلیله و دمنه و مقامات حمیدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 21، شماره: 42
6 بررسی عاشقانه ها در شعر زهرا صالحی دومشهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 12، شماره: 53
7 تحلیل میزان آشنایی و کاربرد واژگان گویش کرمانی در دو گروه سنی و جنسیتی از گویشوران بومی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
8 توصیف واژنحوی فعل در گویش ملکی بشاگردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 15، شماره: 30
9 جایگاه مکتب‌های فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش زبان انگلیسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 5، شماره: 2
10 درک منحنی های آهنگ در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی بروکا- رستمی/ آهنگر/ ساسان نژاد/میکده (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 22
11 مقوله‌های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 4، شماره: 2
12 میزان اثر بخشی روش آموزشی تکلیف محور بر بهبود مهارت خواندن زبان آموزان ایرانی: بررسی دیدگاه مدرسان (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی دستور زبان داستان در کودکان دبستانی 7و 8 ساله از دیدگاهروانشناسی زبان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
2 مذهب در ویس و رامین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای