پدرام علمی

 پدرام علمی دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

پدرام علمی

Pedram Elmi

دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.