دکتر محمدرضا اکبری

دکتر محمدرضا اکبری استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدرضا اکبری

Dr. Mohammadreza Akbari

استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر افزودن اسید استیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
2 اثر افزودن پودر سیر و سیر تازه به جیره بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 13
3 اثر افزودن سطوح مختلف ویتامین A به جیره های بر پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 3
4 اثر سطوح مختلف اسیدآمینه تریونین در جیره های آغازین بر پایه گندم بر عملکرد، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
5 ارزیابی بهره‌وری آب فیزیکی و اقتصادی محصولات زراعی در دشت مغان و تحلیل رابطه بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 2
6 ارزیابی عملکرد، سیستم ایمنی و خصوصیات آنتی اکسیدانی سرم در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم حاوی سطوح مختلف نانو اکسید روی از ۱ تا ۲۱ روزگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 1
7 بررسی عملکرد تخم گذاری و خصوصیات کیفی تخم مرغ مرغان بومی ایستگاه اصلاح نژادی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 3
8 همسانه سازی و بیان آنزیم نوترکیب زایلاناز (xynA) در باکتری E. coli (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آناتومی و روند تکاملی مطالعات آسیب پذیری کشاورزان از تغییراقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
2 اثر آنزیم و سطوح مختلف ویتامین A و روی در جیره های بر پایه گندم بر عملکرد جوجه های گوشتی از یک تا 21 روزگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
3 اثر آنزیم و سطوح مختلف ویتامین A و روی در جیره های بر پایه گندم بر مورفولوژی روده باریک جوجه های گوشتی از یک تا 21 روزگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
4 اثر سطوح مختلف آنزیم و تریونین در جیره های بر پایه گندم بر مورفولوژی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 الزامات بهبود و استقرار حکمرانی آب کشاورزی؛ تعیین گلوگاه های تغییر و تحلیل شبکه ای راهبردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
6 بررسی حاشیه بازاریابی انار؛ مطالعه موردی: استان فارس (دریافت مقاله) همایش ملی انار
7 تاثیر سطوح مختلف تریونین و آنزیم در جیره های بر پایه گندم بر عملکرد جوجه های گوشتی در دوره آغازین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
8 جمع آوری و ارزیابی نهایی ژنوتیپهای عناب ایران بر اساس صفات کمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
9 سازگاری کشاورزان با تغییراقلیم با ارایه مدلهای مطرح شده در سطح بینالمللی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
10 مقایسه اثر مکمل آنتی بیوتیک وترکیبات فیتوبیوتیک پودر زردچوبه و فلفل قرمز بر ایمنی و عملکرد جوجه گوشتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره