دکتر محمدتقی آشوری

دکتر محمدتقی آشوری گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر

دکتر محمدتقی آشوری

Dr. Mohammad ali Ashoori

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انعکاس مضامین شاهنامه بر سفالینه های دوران سلجوقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 12، شماره: 24
2 بررسی تاثیر نشانه ها و نمودهای انسان بر اقبال بنای تاج محل نزد مخاطبان (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 7، شماره: 2
3 بررسی تصاویر مرتبط با جنگ تحمیلی در کتاب های درسی از دیدگاه نشانه شناسی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 3، شماره: 4
4 بررسی تکنیک بافت دست بافتهای عشایر فارس بافته های منسوخ شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 2، شماره: 5
5 تاثیر جایگاه غرب بر قالی های دوره قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 13، شماره: 31
6 تحلیل نگاره «ازدواج همای و همایون» (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات هنرهای تجسمی دوره: 0، شماره: 1
7 تلاش های دوران قاجار برای تولید شیشه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 3، شماره: 12
8 جایگاه طرح و اصالت در نمکدان های افشاری کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 6، شماره: 16
9 درخت در فرش بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 7
10 زیبایی شناسی نقوش ذهنی خورجین های عشایری منطقه بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 16، شماره: 38
11 شیوه های تولید در فرشبافی قشقایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 7
12 گفتمان باغ در فرش صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 28
13 گل سلولزی؛ بررسی و شناخت ماده، قابلیت ها و کاربردهای آن از منظر هنری (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 4، شماره: 48
14 مبانی اجتماعی- فرهنگی طراحی اشیاء در دوران اولیه اسلامی (نموه پژوهش: ظروف خانگی اول تا پنجم هجری ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 2، شماره: 2
15 نقش هراتی ماهی درهم در جغرافیای فرش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 9، شماره: 23
16 نماد و نشانه در نقش پردازی زیلوهای تاریخی طرح محرابی (صف) میبد (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 1، شماره: 1
17 واردات شیشه در دوره قاجار (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 میزان علاقمندی شهروندان اصفهانی در بکارگیری عناصر هنرهای سنتی در بدنه سازی های شهری با رویکرد تقویت حس مکان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری