محسن سعیدی

 محسن سعیدی کارشناس شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای کشور

محسن سعیدی

Mohsen Saeidi

کارشناس شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کمآبی پس از گردهافشانی بر عملکرد دانه و تبادلات گازی ارقام مختلف جو (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
2 ارزیابی تحمل به تنش خشکی لاین های امید بخش نخود (Cicer arietinum L.) با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
3 ارزیابی ژنوتیپ های گندم نان برای تحمل به خشکی با استفاده از روش ترکیبی مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 2
4 ارزیابی کاربرد فیتوهورمون های رشدی و غلظت های مختلف دودآب بر ویژگی های رشدی و عملکرد بیولوژیک گیاهان دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) و ریحان (Ocimum basilicam) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 22، شماره: 1
5 Effect of Urea Fertilizer and Poultry Manure on Nitrate Reductase Activity of Potato and some Tuber Composition (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 6، شماره: 4
6 Human chorionic gonadotropin attenuates amyloid-β plaques induced by streptozotocin in the rat brain by affecting cytochrome c-ir neuron density (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 22، شماره: 2
7 برآورد میزان شیرابه مراکز دفن زباله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
8 بررسی امکان پیش بینی وضعیت ظاهر شدن و استقرار گیاهچه جو دیم در مزرعه با آزمون جوانه زنی استاندارد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 1
9 بررسی تحمل به سرما در برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 2، شماره: 1
10 پیش بینی غلظت آمونیوم و مواد آلی فاضلاب دفنگاه زباله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 74
11 تاثیر شکل کانال در تخلیه سطحی جریان چگال از دو مقطع مستطیلی و ذوزنقه ای در محیط های ساکن و همگن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 114
12 تاثیر شکل منبع تخلیه بر مشخصات جریان در تخلیه سطحی پساب های با شناوری منفی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 30، شماره: 2
13 تاثیر مدیریت کودی و تنش خشکی بر وضعیت تغذیه ای انگور بیدانه قرمز در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 1
14 تجزیه آلاینده ارگانوفسفره تری اتیل فسفات با استفاده از نانو فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 83
15 تجزیه ارتباط برای شاخص های تحمل به خشکی در گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 1
16 تهیه الگوریتم بهره برداری بهینه از آبخوان به منظور تعدیل غلظت آلاینده ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
17 جذب کادمیم محلول از آب توسط زغال ساخته شده از پوست گردو و بادام و مقایسه آن با کربن فعال گرانولی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 70
18 خصوصیات جریان در تخلیه سطحی فاضلابهای سنگین در پیکره های آبی ساکن و لایه بندی نشده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
19 طراحی بهینه چندهدفه سیستم احیای بیولوژیکی آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم چندجامعه مورچه ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
20 کاهش COD پساب خروجی پالایشگاه گازی پارس جنوبی به روش انعقاد الکتریکی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
21 مشخصات جبهه آلودگی، اختلاط و ترقیق نهایی در تخلیه سطحی فاضلابهای سنگین به آبهای ساکن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study of Combined Effect of Cement Fineness on Mortar and Concrete (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
2 آلودگی فلزات سنگین در غبارات خیابانی شهر تهران و ارزیابی ریسک اکولوژیکی آن ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
3 اثر آلی بر جذب همزمان فلزات سنگین روی و نیکل در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
4 اثر تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد برخصوصیات کیفی تعدادی از ارقام گندم نان در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر تنش کم آبی پس از گرده افشانی بر روی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با آن در ارقام مختلف گندم نان استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
6 اثر حضور ماده ی آلی بر جذب فلزات سنگین در خاک رسی حاوی کائولن و مونت موریلونیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
7 اثر ریزگردها بر کارایی علفکشهای مختلف در کنترل علف های هرز سوروف و تاج خروس در مزرعه ذرت (Zea mays L.) در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 اثر ریزگردها و علفکشهای مختلف بر عملکرد دانه و همچنین فلورسانس کلروفیل در مزرعه ذرت (Zea mays L) در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 اثر مدیریت های شیمیایی، آلی و تلفیقی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک باغ سیب (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
10 اثرمحدودیت منبع و مخزن برعملکرددانه ارقام پیشرفته گندم نان غرب ایران درشرایط تنش کم آبی پس ازگرده افشانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه بابلرود با استفاده از شاخص های آلودگی رسوب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات لایروبی شده از تالاب انزلی با استفاده از شاخص های آلودگی رسوب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
13 ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث وبهره برداری ازاد راه تهران -شمال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
14 ارزیابی ارقام گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 ارزیابی پودر آهن صفر ظرفیتی در تصفیه آبهای آلوده به کروم(VI)و نیترات (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 ارزیابی تحمل به خشکی لاین های گندم نان براساس شاخصهای مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 ارزیابی تراکم ماشک گل خوشه ایVicia villosa L. درتک کشتی و کشت مخلوط با جو Hordeum vulgare L برعملکردکمی و کیفی علوفه درشرایط دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم ایرانی با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 ارزیابی ژرم پلاسم های بین المللی خلردارای نوروتوکسین کم درکشت پاییزه درشرایط دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 ارزیابی سیستم سرپوش مراکز دفن زباله در مناطق مرطوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
21 ارزیابی شاخص های کیفیت آب در رودخانه جاجرود تحت تأثیر منابع آلاینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
22 ارزیابی کاربرد پودر آهن صفر ظرفیتی در پاکسازی آب‌های آلوده به کروم (VI) و نیترات (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
23 ارزیابی مقاومت به تنش خشکی پس ازگرده افشانی درارقام گندم نان رایج درغرب کشورایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 استفاده از تکنولوژی دیواره واکنش دهنده نفوذپذیر در تصفیه کروم شش ظرفیتی و نیترات از آب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 استفاده از سیستم آنالیز تصویری جهت تعیین کاربوتیپ بعضی از گونه های اسپرس بومی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 انتخاب محل و بهره برداری ایمن و زیست محیطی واحدهای تولید و توزیع گاز طبیعی مایع شده (LNG) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
27 انتقال مجدد کربوهیدرات از ساقه گندم نان در پاسخ به تنش خشکی طی پر شدن دانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
28 انواع مدل های بررسی رفتار جریانات خروجی از تخلیه کننده ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
29 اولویت بندی سایتهای دفع نهایی زائدات صنعتی نیروگاه حرارتی شهید رجایی قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
30 Modified seeding method of hierarchical Fe-ZSM-5 SCR catalysts (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران
31 Qualitative control on welding forging and qualitative study on work pieces undergone welding forging (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
32 Reinforced Concrete Structure Resistant against Blast byusing controlled Soft story with Rocking Columns (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
33 Staircase effects on the behavior of concrete and steel structures and its earthquake load analysis (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
34 برآورد مقدار غلظت NO2 موجود در هوا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
35 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکاف و پره های هدایت کننده جریان بر میزان کاهش عمق آبشستگی اطراف تکیه گاه های پل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
36 بررسی آزمایشگاهی رژیم های محتمل در تخلیه سطحی فاضلاب سنگین و مقایسه با پیش بینی های مدل CORMIX (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
37 بررسی آلودگی فلزات سنگین سرب، نیکل، روی، مس و کادمیوم در رسوبات جنوبی دریای خزر در استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
38 بررسی آلودگی هوا و عملکرد سیستم اسکرابر تر در کنترل آلاینده های خروجی ازکارخانه ریخته گری برنج و تولید شیرآلات بهداشتی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
39 بررسی ارتباط پلی مورفیسم های Taq1 ، Bsm1, و Fok1 ژن گیرنده ویتامین D با سطح سرمی سایتوکاین های TGF-β ،IL-17 و IFN-γ در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)
40 بررسی اکسیداسیون فتوکاتالیستی تری اتیل فسفات (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
41 بررسی انتشار و توزیع ذرات معلق ناشی از دود صنایع تولید فروآلیاژ ، مطالعه موردی کارخانه فروآلیاژ ازنا (دریافت مقاله) ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
42 بررسی برخی ازصفات فیزیولوژیکی هیبریدهای مختلف ذرت درشرایط تنش خشکی درمراحل رویشی و زایشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 بررسی پاکسازی فلزات سنگین سرب، نیکل، روی با استفاده از شستشوی ستونی از خاک طبیعی آلوده شده (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
44 بررسی تاثیر اختلاف پتانسیل الکتریکی و زمان در تصفیه خاک رس آلوده به روش الکتروکینتیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
45 بررسی تاثیر استفاده از ذرات نانو آهن در حذف فلزات سنگین از خاک رس به روش الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
46 بررسی تاثیر درصد رطوبت بر روی مقاومت فشاری رسوبات تثبیت شده رسوبات رودخانه پسیخان در دهانه ورودی به تالاب انزلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 بررسی تأثیر ریزگردها بر کنترل شیمیایی علف هرز قیاق (Sorghum halepense L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
48 بررسی تأثیر ریزگردها در کنترل شیمیایی علف های هرز گندم (Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
49 بررسی توامان تغییرات نرمی سیمان در ملات و بتن (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
50 بررسی خواص حشرهکشی عصارهی گال درختان بلوط روی سوسک چهار نقطهایحبوبات (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
51 بررسی رفتار نشت و ساکن سازی نیکل،کروم،روی،وانادیم از محصولات جامد و تثبیت شده زائدات نیروگاهی توسط همبندکننده های غیر آلی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
52 بررسی قابلیت پیش بینی تغذه گرایی پیکره های آبی با استفاده از روابط تجربی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
53 بررسی مسایل زیست محیطی عملیات لایروبی در بندر امام (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
54 بررسی مقاومت به خشکی 20لاین گندم با استفاده ازپلی اتیلن گلایکول 6000 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 بررسی میزان نشت فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای از مصالح خرده آسفالت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 بررسی واجذب همزمان فنانترن و نیکل در حضور عوامل بهبود دهنده مختلف (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
57 بهبود پاکسازی همزمان کروم و فنل از خاک رس به روش الکتروکینتیک با استفاده از محلول کمپلکس ساز EDTA (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
58 بهینه سازی مصرف آب و تولید پساب در واحدهای صنعتی با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
59 پیش بینی روزانه غلظت دی اکسید گوگرد دریک ناحیه شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
60 تاثیر کم آبیاری با فاضلاب بر طول و وزن خوشه یولاف زراعی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
61 تاثیر مقدار ماده ی آلی بر جذب فلز سنگین سرب در خاک های رسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
62 تاثیر هوادهی بر آزاد سازی فلزات مس و روی از رسوبات تالاب انزلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
63 تاثیرپذیری فلورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل ازتنش خشکی و ارتباط آن با عملکرددانه درارقام عدس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 تأثیر کم آبیاری با فاضلاب بر ارتفاع بوته و طول پدانکل یولاف زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
65 تثبیت بی خطرسازی مواد زاید خطرناک حاصل از نیروگاههای حرارتی استفاده آن در بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
66 تثبیت و بی خطرسازی مواد زائد خطرناک حاصل از نیروگاههای حرارتی و استفاده آن در بتن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
67 تثبیت وجامدسازی رسوبات لایروبی شده تالاب انزلی به منظور کاهش آلودگی محیط زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
68 تجزیه همبستگی، تجزیه رگرسیون و تجزیه علیت درشرایط تنش خشکی و غیرتنش درگیاه نخود زراعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 تحلیل و بررسی حرکت سیال در محیط متخلخل مطابق با قانون دارسی و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
70 تعیین ارتفاع بهینه زیست محیطی برای دودکش نیروگاه سهند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
71 تعیین ایزوتِرمهای جذب در فرایند جذب نیکل از فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
72 تعیین شرایط بهینه حذف فنل از آب با استفاده از نانو کاتالیست تیتانیوم بروش طراحی آزمایش تاگوچی (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
73 تعیین شرایط بهینه حذف کروم و نیترات از آب با استفاده از پودر آهن صفر ظرفیت به روش طراحی آزمایش تاگوچی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
74 تعیین ظرفیت جذب فلزات(Cr و Cd) توسط رسوبات رودخانه ای در مقیاس آزمایشگاهی - مطالعه موردی: رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
75 تغییرات pH و اثر آن بر حذف فنل از آبهای آلوده به کمک جاذبهای کربنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 تغییرات محتوی آمینواسیدهای برگ پرچم دورقم مقاوم و حساس گندم نان به تنش خشکی پس ازگرده افشانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
77 تغییرات محتوی پلی آمین ها درمراحل مختلف رشددانه های دورقم مقاوم و حساس به تنش خشکی پس ازگرده افشانی گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 تهیه برنامه ی بهره برداری بهینه از چاههای یک حوزه آبکشی بمنظور تعدیل تراکم آلاینده در سطح آبخان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
79 جامد سازی و تثبیت کرم و نیکل با استفاده از سیمان پورتلند (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
80 جذب سطحی فنل موجود در فاضلاب صنعتی به کمک کربن فعال و کربن پوست بادام و گردو (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
81 جذب فلزات سرب، نیکل و کروم توسط رسوبات و مواد معلق رودخانه جاجرود و مقایسه با معادلات همدمای جذب (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
82 حذف آلاینده اکسید نیتروژن به روش احیای کاتالیستی انتخابی در حضور اکسیژن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار
83 حذف COD از پساب یک واحد رختشویخانه با استفاده از روش انعقاد الکتریکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
84 حذف COD از پساب یک واحد رختشویخانه با استفاده ازروش انعقاد الکتریکی و الکترودهای آهنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
85 حذف نیکل از خاک رس کائولن با استفاده از روش الکتروکینتیک (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
86 روشی جدید در طراحی لندفیل، جهت کاهش هزینه های پالایش گاز لندفیل (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
87 روندتغییرات غلظت های قندهای محلول میانگره های مختلف گندم نان تحت تنش رطوبتی درمرحله پرشدن دانه ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
88 سازه ی بتنی مقاوم در مقابل موج انفجار به کمک طبقه نرم کنترل شده و ستون های گهواره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
89 سازه ی مقاوم در مقابل موج انفجار به کمک طبقه نرم کنترل شده وستون های با عملکرد گهواره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
90 سیر تحول روش انعقاد الکتریکی در حذف آلاینده ها از ابتدا تا زمان کنونی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
91 شبیه سازی انتشار ذرات از کارخانه فرو سیلیس ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
92 شبیه سازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد از دودکش نیروگاه شهید مفتح همدان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
93 شبیه سازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد از دودکش نیروگاه شهید مفتح همدان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
94 شبیه سازی بارگذاری انفجار بر روی تیر فولادی به کمک نرم افزارAUTODYNو مقایسه آن با نتایج واقعی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
95 شبیه سازی خطر آلودگی ناشی از نشت و انفجار مخزن اتانول آمین مجتمع گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
96 شبیه سازی خطر آلودگی ناشی از نشت و انفجار مخزن اتانول آمین مجتمع گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
97 شبیه سازی کیفی آبخان هابمنظور دستیابی به مقادیر نیترات با استفاده از مدل شبیه سازPMWIN و کریجینگ - مطالعه موردی: آبخان دشت تهران-شهریار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
98 شبیهسازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد از دودکش نیروگاه حرارتی شهید رجایی قزوین در فصل زمستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست
99 طراحی بهینه سیستم احیای بیولوژیکی آبهای زیرزمینیِ آلوده به هیدروکربنهای محلول (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
100 طراحی و بهینه سازی مکانیزم تبدیل فرز 3 محور به 5 محور (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
101 عملکرد رودخانه های تالابی در فصول سرد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
102 عنوان مقاله : بررسی فناوری اطلاعات و رابطه آن با مسیولیت پذیری کارکنان شعب بانک سپه شهر کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
103 کارآیی نشانگرهای ISSR در ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم ایرانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
104 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان ترقیق فاضلاب حرارتی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
105 کاربرد مفهوم تکنولوژی دیواره واکنش دهنده نفوذپذیر درتصفیه آب های آلوده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
106 کمینه سازی مصرف آب و تولید پساب با استفاده از روش برنامه¬ریزی خطی و غیرخطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
107 محدودیت منبع و سهم انتقال مجدد در پر شدن دانه ارقام گندم در شرایط نرمال رطوبتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
108 مدل سازی عددی دوبعدی جریان دوفازی بر روی پرتاب کننده های جامی شکل (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
109 مدلسازی انتشار اکسیدهای نیتروژن خروجی از دودکش های پالایشگاه گازی پارسیان با استفاده از نرم افزارSCREEN3 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
110 مدلسازی نیترات و اکسیژن خواهی بیوشیمیایی و بررسی سناریوهایی جهت بهبود یافتن شاخص کیفیت آب ایران در رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
111 مدیریت رسوبات لایروبی شده از تالاب انزلی با هدف کاربرد مجدد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس
112 مدیریت رسوبات لایروبی شده ازتالاب انزلی بارویکرددفع در دریا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس
113 مسیریابی طوفان های گرد وغبار با استفاده از نرم افزار HYSPLIT (مطالعه موردی: اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
114 مشخصات آلودگی در تخلیه سطحی پساب های چگال از کانال ذوزنقه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
115 مشخصات جریان در تخلیه ی سطحی پسابهای شور از کانال ذوزنقه ای به آب ساکن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
116 معرفی نرم افزارهای انتشار آلاینده های خطرناک و نفتی در محیط آبی و بررسی قابلیت های هریک جهت بهره گیری در شرایط آب های کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
117 مقایسه رفتار فوتوکاتالیستی پوشش تیتانیای حاصل از سلهای بدست آمده ازپایدارساز دیاتانولآمین و کاتالیست اسید نیتریک بر روی پایهی شیشهای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
118 مقایسه عملکرد مدل هیدرولیکی PMWIN و شبیه سازی کریجینگ در پیش بینی مقادیر افت سطح آبخان - مطالعه موردی : آبخان دشت تهران - شهریار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
119 مقایسه کارائی شبکه های عصبی و رگرسیون خطی در پیش بینی غلظت آلاینده های هوا (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
120 مقایسه مشخصات هندسی جریان تخلیه سطحی پسابهای با شناوری منفی از کانال های مستطیلی و ذوزنقه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
121 مکان یابی محل دفن زایدات صنعتی نیروگاه شهید رجایی قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
122 مکان یابی و اولویت بندی سایت های دفن زائدات صنعتی نیروگاه شهیدرجایی قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
123 میزان تاثیر سرپوش، بر نرخ تولید آلاینده در مراکز دفن زباله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
124 نقش آبیاری تکمیلی و تیمار محدودیت منبع بر بهبود روند انتقال مجدد ماده خشک از ساقه به دانه های در حال رشد در ژنوتیپ های جدید گندم نان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
125 نقش رسوبات و مواد معلق رودخانه ای در جذب فلزات مس، روی و کادمیم در مقیاس آزمایشگاهی - مطالعه موردی : رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
126 نقش فتوسنتز جاری در مرحله پر شدن دانه در شکل گیری عملکرد دانه ارقام مختلف گندم نان در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
127 نقش هورمونهای ایندول استیک اسید IAA و آبسیزیک اسید ABA دررشد دانه دورقم مقاوم و حساس به تنش خشکی پس ازگرده افشانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران