دکتر عبدالرحیم حقدادی

دکتر عبدالرحیم حقدادی استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر عبدالرحیم حقدادی

Dr. Abdolrahim Haghdadi

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جستاری دربارۀ بده بستان برخی واژه ها در زبان فارسی و عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 10، شماره: 19
2 رویکرد حماسی به واقعه عاشورا درشعر عاشورایی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 1، شماره: 2
3 مقایسه ساختار فعل و انواع آن در زبان فارسی و عربی (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی چهره ی ابلیس در آیات و روایات اسلامی و آثار منثورعرفای ایرانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
2 بررسی تطبیقی عناصر داستان (شخصیتپردازی) در مقامه هایهمدانی و حمیدی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
3 تحلیل روایت شناسی رمان اهل غرق براساس الگوی کنشگر گریماس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
4 مقایسه ساختار فعل و انواع آن در زبان فارسی و عربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
5 نمادشناسی داستان السنجاب الصغیر کامل کیلانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
6 نمادهای طبیعت در شعر اخوان و بدر شاکر السیاب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای