شیما محمد زاده دوکاهه

 شیما محمد زاده دوکاهه دکترای تخصصی ( مهندسی صنایع - صنایع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

شیما محمد زاده دوکاهه

Shima Mohamadzadeh

دکترای تخصصی ( مهندسی صنایع - صنایع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.