دکتر محسن عارفی

دکتر محسن عارفی دانشیار دانشگاه بیرجند

دکتر محسن عارفی

Dr. Mohsen Arefi

دانشیار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد بیز فازی بر اساس داده های فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 3، شماره: 1
2 برآورد بیزی بر اساس توزیع پسین امکانی با داده های فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون فرضیه های فازی براساس نسبت درستنمایی تعمیم یافته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
2 الگوی بیز امکانی با داده های فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
3 برآورد بیز فازی بر اساس داده های فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
4 برآورد ضرایب رگرسیونی براساس داده های فازی شهودی و با استفاده از فاصله علامت دار یائو - ویو (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
5 تاثیر خانواده درمانی ستیر بر صمیمیت زوج ها: رویکرد آزمون فرضیه های فازی مبتنی بر پاسخ های کلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
6 رگرسیون خطی ساده خوشه بندی در محیط شهودی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
7 رگرسیون خوشه بندی فازی بر اساس تابع زیان چندکی (دریافت مقاله) کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
8 رگرسیون کمترین مربعات براساس داده های ورودی و خروجی مبهم و ضرایب مبهم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
9 یک دیدگاه جدید برای اندازه مشابهت بین اعداد فازی شهودی و کاربردآن در تشخیص الگو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران