بختیار بهرامی

 بختیار بهرامی عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان

بختیار بهرامی

bakhtiyar Bahrami

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه ی مدل مفهومی برای طراحی یادمان ها، بر اساس مدل جیمز یونگ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارتقاء تعاملات اجتماعی در محلات، از طریق چیدمان مىاسب فضاها (نمونه موردی: مسکن مهر بهاران سنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
3 ارتقای کیفیت فضای خیابان با تقویت پیاده روی و اجتماع پذیری کاربران؛نمونه موردی: خیابان کاشیکاری و گاراژ در کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
4 الگوهای مناسب طراحی محیط، در راستای پاسخگویی به نیازهای متنوع کودکان و ایجاد بستری مناسب برای بازی و سرگرمی آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
5 بازشناخت نشانه های کالبدی و خصوصیات بناهای معماری دردوران اسلامی با تمرکز بربناهای مذهبی مسجد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
6 بررسی تاثیر نقش نشانه ها و ارتباط آن با نقشه های ادراکی کاربران در محیط های انسان ساخت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 بررسی تاثیروجود کاربری هاوعوامل جذاب بررفتارافراد درمراکز خرید شهری مطالعه موردی: مجتمع تجاری کردستان ـ سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
8 بررسی تأثیر ارتقای کیفیت فضایی- کالبدی فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی در تقویت تعاملات اجتماعی ساکنان آنها (نمونه موردی: مجتمع مسکونی پاوان سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
9 بررسی تأثیر معماری داخلی مراکز خرید بر روی تمایل افراد به ماندن در فضا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
10 بررسی عوامل موثر بر افزایش اجتماع پذیری در خیابانهای تجاری شهری؛ نمونه موردی: خیابان مدرس کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
11 بررسی عوامل موثردرایجادوتحول قرارگاه های رفتاری درفضای عمومی؛نمونه موردی پارک حاشیه ای بلوارچمران درشیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12 بهینه سازی خیابان رویکردی در راستای ارتقا حس مکان و امنیت عابران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
13 پیوند بین کودک و طبیعت: نقش معماری در تشویق کودکان به انجام رفتار حامی محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 تاثیر چیدمان واحدهای همسایگی بر ارتقای روابط اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
15 تاثیر طراحی و سازمان دهی محیط فیزیکی کودکان در رشد مهارت های اجتماعی آنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
16 تأثیر فضای سبز عمومی مجتمع های مسکونی بر ارتقاء زندگی اجتماعی کاربران آن (نمون موردی: مسکن مهر بهاران سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
17 تأثیر نمای بیرونی مراکز خرید نواری بر کیفیت منظر شهری (مطالعه موردی: مجتمع تجاری کردستان، سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
18 تعریف فضای مهدکودک برمبنای ارزیابی وتحلیل نیازهای کودکان رویکرد ارتقاء مهارت های اجتماعی آنان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 تفاوتهای رفتاری و استفاده از حیاط مدرسه توسط کودکان دختر و پسرنمونه موردی: مدارس ابتدایی هیئت امنایی 13 آبان و شهید غزه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
20 شناسایی پارامترهای محیطی موثر در افزایش قابلیت پیاده مداری و معرفی الگوهای جدید در طراحی پیاده راه (نمونه موردی: بلوار طاقبستان در استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
21 شناسایی پارامترهای موثر در ارتقای پیاده مداری خیابانهای شهری و معرفی الگوهای جدید درطراحی پیادهراه نمونه موردی : خیابان تجاری مدرس در کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
22 لایه های فضایی ترکیبی، خوانشی نو برای آفرینش های درون زا (قرائت الفبای ساختاری از متن شهر سنندج برای طراحی مکان های معماری درون شهری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس
23 مطالعه سیر تحول ماهیت بازار در شهر شیراز؛ از بازارهای سنتی تا مراکز خرید مدرن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
24 مطالعه ی فاکتورهای تاثیرگذار بر جذابیت تسهیلات جانبی مجتمع های تجاری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
25 نقش دل بستگی به مکان در ارتقای روابط اجتماعی در محله ها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
26 نقش سازمان دهی فضایی در خارج از بلوک ها در ارتقای روابط اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
27 نقش سازمان دهی فضایی در داخل ساختمان های مسکونی در ارتقای روابط اجتماعی ساکنان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
28 واکاوی دلایل کم رونق شدن مراکز تجاری با مطالعه سیر تحول پیکره بندی فضایی و عناصر کالبدی آنها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر