بنفشه احمدی لاری

 بنفشه احمدی لاری دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

بنفشه احمدی لاری

Banafsheh Ahmadi Lari

دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.