حسن حدادزاده

 حسن حدادزاده دانشگاه صنعتی اصفهان

حسن حدادزاده

Hassan Hadadzadeh

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 a new precursor for preparation of magnetite (Fe3O4) nanoparticles (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری ذرات دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سولفور بر برعملکرد کاتالیست های آهن - منگنز برای تبدیل گاز سنتز به اولفینها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
2 اندازه گیری گلوتاتیون درمقادیر ناچیز با استفاده ازالکترود اصلاح شده با نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
3 Crystal structure of [Cu(terpy)(phen-dione)](PF6)2 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
4 Crystal Structure of cis,cis-p-2,3,5,6-Tetra-2-pyridylpyrazine k3, N1, N2,N6: k3 N3, N4, N5- bis [dishloro (dimethylsulfoxide-kS) ruthenium (II)] dihydrate acetone disolvate , [{Ru (DMSO) Cl2}2 (m-tppz].2Me2CO.2H2O (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
5 Crystal Structure of Cyclometalated Rhodium(III) complex with phendione ligand [Rh(η2- phpy)2(phen-dione)]PF6 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
6 Hexa Coordinated of Zn(II) with 1,10-phenanthroline- 5,6-dione (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
7 Synthesis and Crystal Structure of [Ni(phen) (dipic)H2O].4H2O (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
8 Synthesis and structure of CuII polypyridine complex with phenylcyanamide ligand (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
9 Synthesis and structure of novel bipyridine type ligand.L L= N,Ń-bis-pyridin-2-ylmethylene-naphthalene-1,5-diamine (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
10 بررسی ترمودینامیکی و طیف سنجی برهمکنش کمپلکس مس - پیروکسیکام و ct-DNA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
11 سنتز پیگمنت های فسفرسانس هولمیوم (Ho)، اربیوم (Er)، دیسپرسیوم (Dy) وایتربیوم (Yb) از پیش ماده Na[M(edta)(H2O)n] تثبیت شده روی Al2O3 /B2O3 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
12 سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت TiO2/C3N4 و کاربرد آن در کاهش فوتوکاتالیستی آلاینده -4نیتروفنول (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
13 مطالعه ساختاربلوری کمپلکس (Ni(tppz)(2)](PF(6))(2] (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران