دکتر حسن پهلوانزاده

دکتر حسن پهلوانزاده استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن پهلوانزاده

Dr. Hasan Pahlevanzadeh

استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی عملکرد جاذب مایع برمیدلیتیم در فرایند رطوبت زدایی هوای مرطوب با نرم افزار طراحی آزمایش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 7، شماره: 2
2 بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی ترمودینامیکی تشکیل هیدرات پروپان در حضور بهبود دهنده های ترمودینامیکی نامحلول (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 8، شماره: 1
3 بررسی پخت نان از طریق موج کوتاه و مقایسه آن با پخت معمولی (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 5، شماره: 1
4 تحلیلی بر درس موازنه ماده و انرزی و نحوه تدریس آن (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 21
5 تعیین سینتیک خشک شدن لایه نازک قارچ خوراکی به روش تابش فروسرخ (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 1
6 حذف آلاینده دی اکسید گوگرد از گازهای احتراق از طریق واکنش کاتالیستی و تبدیل آن به گوگرد (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 11، شماره: 3
7 مدلسازی ریاضی دو بعدی غیر پایای یک کانال رطوبت زدایی جاذب جامد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 5، شماره: 2
8 مطالعه تئوری و آزمایشگاهی سیستم رطوبت زدای دسیکنت مایع (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 3، شماره: 1
9 مقایسه کاتالیست اکسید نیکل روی پایه های آلومینا و کربن فعال جهت جداسازی آلاینده دی اکسید گوگرد از طریق احیا به گوگرد در واکنش با متان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر گرافن اکساید احیا شده بر سرعت تشکیل هیدرات پروپان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
2 اثر گرافن اکساید بر سرعت تشکیل هیدرات متان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
3 اثر نانوذرات مثلثی نقره بر سرعت تشکیل هیدرات متان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
4 ارزیابی توان آلودگیزدایی فلز روی از پساب با استفاده از نانوجاذب گرافن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
5 اندازه گیری حلالیت دی اکسید کربن در محلول آبی آمونیاک در درجه حرارتهای پایین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 اندازه گیری و بررسی ترمودینامیکی تشکیل هیدرات در سیستم حاوی اب سیکلوپنتان و 1،4 دی اکسان و گاز کربن دی اکسید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
7 اندازه گیری و بررسی ترمودینامیکی تشکیل هیدرات در سیستم حاوی اب و گاز کربن دی اکسید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
8 اندازه گیری و مدلسازی تعادل فازی سیستم سه جزئی نفتالین - تولوئن - دی اکسید کربن درفشارهای بالا به روش gas جهت تولید ریزذرات (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 اندازه گیری و مدلسازی حلالیت دی اکسید کربن در حلال آلی تولوئن درفشارهای بالا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
10 اندازهگیری و بررسی ترمودینامیکی تشکیل هیدرات در سیستم حاوی آب سیکلوپنتان و 1.4 دی اکسان و گاز دی اکسید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
11 انرژی مصرفی بهینه در خشک کن های پاششی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
12 بررسی آزمایشگاهی اثر تعداد سینی های توزیع کننده برضرایب انتقال جرم و حرارت در خشک کن های بستر سیال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 بررسی آزمایشگاهی رطوبت زدایی هوای مرطوب در سیستم ستون پرشده جریان غیر همسو با استفاده از جاذب مایع برمید لیتیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
14 بررسی اثر دما بر عملکرد محصولات پیرولیز حرارتی پسماند دانه بزرک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 بررسی اثر دمای احیاء بر راندمان چرخ دسیکنت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 بررسی اکسرژی در خشک کن های مداوم با در نظر گرفتن اتلاف حرارتی (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
17 بررسی تاثیر شدت ضربه بر ضرایب کلی حجمی انتقال جرم و بازده ستون پر شده ضربه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 بررسی تاثیر غلظت کاتالیست و حلال یوتکتیک عمیق بر خلوص بیودیزل تولیدی از روغن بزرک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
19 بررسی تاثیرات نانوذرات مغناطیسی و بهبود دهنده ها در تشکیل هیدرات (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
20 بررسی تأثیر دمای احتراق برمیزان بنزو آلفاپایرن و پیرازین در فرآیند تولید طعم دود طبیعی توسط دستگاه GC-MS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
21 بررسی ترمودینامیکی تشکیل هیدرات گازی کربن دی اکسید در حضور بهبود دهنده 1و3و5-تری اکسان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
22 بررسی ترمودینامیکی تشکیل هیدرات گازی کربن دی اکسید در حضور بهبوددهنده آدامانتین C10H16 ومتیل ترشری بوتیل اتر MTBE (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
23 بررسی سیستم‌های سرمایش هیبرید بر پایه دسیکنت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
24 بررسی شرایط بهینه ومدلسازی تعادلی و سینیتیکی جذب بیولوژیکی استرونسیوم ازمحلولهای آبی توسط قارچ (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش
25 بررسی شرایط ترموینامیکی تشکیل هیدرات کربن دی اکسید در حضور بهبود دهنده نمکی TBAC در غلظت بالا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
26 بررسی شرایط تشکیل هیدرات گاز کربن دی اکسید در حضور (TBPB+THF) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدارت گازی ایران
27 بررسی شرایط تشکیل هیدرات گاز متان در حضور بهبود دهنده های ترمودینامیکی TBAB و سیکلوپنتان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدارت گازی ایران
28 بررسی عملکرد چرخ دسیکنت جهت جذب رطوبت در شرایط آب و هوایی مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 بررسی عملکرد کاتالیست هیدروژناسیون اسید ترفتالیک خام با استفاده از داده های صنعتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 بررسی فرآیند حذف مس از محیط آبی با استفاده از خاکستر بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
31 بررسی مدلسازی ایزوترم جذب فلز سرب توسط جاذب زیولیت مصنوعی Y (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
32 بکارگیری توربولیترها در کاهش رسوبگذاری آب سردکننده با بررسی دو پارامتر موثر دمای سطح داخلی و میزان تنش برشی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
33 بهینه سازی در انرژی به منظور کاهش آلودگی محیط زیست در واحد انحلال مجتمع آلومینای ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
34 بهینه سازی در انرژی به منظور کاهشآلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
35 بهینه سازی شرایط عملیاتی تفکیک ترکیبات سبک به دو برش پنتان پلاسو گازمایع به کمک نرم افزار هایسیس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
36 بهینه سازی عملکرد رطوبت زدای دیسکنت Desiccant دوار قابل استفاده در سیستم های تهویه مطبوع (دریافت مقاله) اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
37 بهینه سازی و تولید هیدروژن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
38 پتانسیل کاربرد سیستم های سرمایش جذبی خورشیدی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
39 پتانسیلهای صرفه جوئی مصرف انرژی در فرآیند های خشک کردن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی
40 پیرولیز پسماند دانه بزرک در یک راکتور لوله ای بستر ثابت: اثر پارامترهای عملیاتی دما، سایز ذرات و نرخ جریان نیتروژن بر بازده و ساختار زغال زیستی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
41 پیش بینی تشکیل رسوب و بررسی تجانس آبها به همراه تغییر شرایط ترمودینامیکی با استفاده از مدل های پیشنهادی در فرایند تزریق آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
42 تجزیه و تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه رانکین آلی (ORC) برای تولید برق از منبع زمین گرمایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
43 تحلیل اکسرژی فرآیند تبدیل گاز طبیعی به مایعات هیدروکربنی جی . تی . ال به منظور تعیین دماهای مطلوب و کاهش هدر رفت انرژی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی
44 تحلیل اگزرژی آبگرمکن های خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
45 تحلیل اگزرژی مبدل پیش گرمکن و برج احیای حلال واحد شیرین سازی گاز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
46 تشکیل هیدرات گازی کربن دی اکسید همراه با ۰/۰۲۵ گرم نانوذرات مغناطیسی Fe۲O۳ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی
47 تعیین اثر پارامترهای عملیاتی بر میزان انرژی مصرفی در خشککنهای بستر سیال ( در مرحله خشکشدن با نرخ تبخیر نزولی ) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
48 تعیین پارامتر های سینتیکی واکنش انتقال آب – گاز بر روی کاتالیست CuO/ZnO/Al2O3 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
49 تعیین ضریب نفوذ رطوبت در فرایند خشک کردن نخود سبز با استفاده از خشک کنهای بستر سیال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
50 تعیین منحنی بهینه دما در رآکتور جفت شدن اکسایشی متان به منظور بیشینهسازی تولید اتیلن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 تعیین منحنیهای همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 تولید دیزل زیستی از دانه ی بزرگ به روش ترنس استریفیکاسیون مستقیم در حضور حلال کمکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
53 جذب فلز سنگین روی از محلول های آبی با استفاده از زیست توده جلبک سبز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
54 چگونگی روندبهبود تشکیل هیدرات گازمتان باافزایش غلظت TBAF (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
55 حذف نیکل از محلول آبی با استفاده از جاذب زئولیت Na-Y اصلاح شده با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
56 حذف یون های Pb2+ از محلول آبی توسط زیولیت NaY اصلاح شده با نانو ذرات صفر ظرفیتی آهن nZVI (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
57 حل عددی معادله انتقال حرارت دو بعدی ناپایا با استفاده از روش حجم محدود (Finite Volume) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
58 خشک کردن گرانول های پلاستیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
59 زمان القا کریستالیزاسیون واکنشی نانو ذرات مس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
60 ساخت نانوکاتالیست سریم -لانتانوم - نیکل برای حذف دی اکسید گوگرد از طریق احیا آن به گوگرد در واکنش کاتالیستی با متان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
61 سیکل سرمایش با استفاده محیط متخلخل دوار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
62 شبیه سازی تفکیک ترکیبات سبک به دو برش پنتان پلاس و گازمایع بهکمک نرم افزار هایسیس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
63 شبیه سازی عددی راکتور کاتالیستی برای فرایند اکسیداسیون زوجی متان توسط کاتالیست La2O3/CaO در شرایط همدما (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
64 شناسایی و مقایسه ترکیبات موجود در دود طبیعی و طعم دود طبیعی تولید شده در داخل کشور به وسیله دستگاه GC-MS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
65 کاربرد دیسکنت در سیستم های سرمایش و تهویه مطبوع (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
66 کاربرد کربن اکتیو برای حذف فلز سنگین روی از پسابها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
67 متدولوژی فرمولاسیون و الگوریتم انتخاب معادلات حالت در مدلسازی ترمودینامیکی تعادل فازی سامانه های هیدرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدارت گازی ایران
68 مدل MINLP برای تحلیل شبکه مبدل های حرارتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
69 مدلسازی تصفیه فاضلاب شهری از طریق فرآیند نیتریفیکاسیون جزئی هوازی وفرآیند انوماکس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
70 مدلسازی حذف بیولوژیکی نیتروژن از فاضلاب به روش راکتورهای ناپیوسته متوالی (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
71 مروری بر اثر بازدارندگی نمک های آب دریا در تشکیل هیدرات های گازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
72 مطالعه آزمایشگاهی تشکیل هیدرات نیمه کلاتریت برای سیستم آب +گازمتان +تتراان بوتیل آمونیوم فلوراید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
73 مطالعه آزمایشگاهی هیدرات گازی اتان در سامانه H۲O+MEG+TMAB (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شیمی، نانو مواد پلیمر-چالش ها و کاربردها
74 مطالعه خواص جذب بیولوژیکی نیکل به کمک جلبک های قهوه ای دریایی عمان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
75 مطالعة تعادل فازی مایع – مایع سیستم سه تایی آب – پروپیونیک اسید – دی اتیل کتون در دماهای 25، 35 و 45 درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
76 معادلات حاکم در یک چرخه جاذب جامد در شرایط پایدار (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
77 مقایسه عملکرد سیستم سرمایش دسیکنتی و سرمایش تراکم بخار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی