حکمت امیری

 حکمت امیری عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

حکمت امیری

Hekmat Amiri

عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وضعیت کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 11
2 ارزیابی اثرات وقف در پایداری اجتماعی مناطق شهری (مورد: شهر گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی پایداری محلات شهری با استفاده از مدلهای کمی مطالعه موردی: خلیل شهر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 13
4 ارزیابی توان اکوتوریسم استان لرستان با استفاده از AHP فازی در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 14
5 ارزیابی رضایتمندی ساکنان بافت های فرسوده از شاخص های کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 6
6 ارزیابی رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی در فضاهای شهری (نمونه موردی: پیاده راه رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 3، شماره: 2
7 ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری بر مبنای شاخص های حکمرانی خوب شهری نمونه موردی: منطقه دو و سه کلانشهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 17
8 ارزیابی و رتبه بندی توزیع فضایی شاخص های خدمات شهری در سطح شهرستان های استان گیلان (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی تاثیر ساختار فضایی شهر بر میزان رضایت از کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 15 ،کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 1
10 بهسازی بافت فرسوده با رویکرد حفظ هویت شهری؛ نمونه موردی: محله نعمت آباد تهران (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 1
11 رویکرد تحلیلی بر مناسب سازی فضاهای شهری دوستدار کودک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 10
12 سنجش میزان توسعهیافتگی شهرستانهای استان مازندران از لحاظ شاخصهای بهداشتی- درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 10
13 سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱۰ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 8
14 شهر های میانی و سیستم حمل و نقل کارا (نمونه موردی : شهرشیروان) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 6
15 نگاه تحلیلی بر توسعه کالبدی- فضایی شهر علی آباد کتول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد زیست محیطی توسعه پایدار در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
2 ارزیابی میزان تحقق پذیری کاربریها در طرح های توسعه شهری مورد: شهر بروجرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
3 ارزیابی نقش شاخص های توانایی مالی و فنی در اجرای پروژه های عمرانی شهری مطالعه موردی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
4 بررسی مولفه های مناسب سازی در فضاهای عمومی شهر بروجرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
5 بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه فضایی شهر با تاکید بر طرح های عمرانی مطالعه موردی: شهر بناب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
6 بهسازی بافت فرسوده با رویکرد حفظ هویت شهری؛ نمونه موردی: محله نعمت آباد تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
7 رویکرد تحلیلی به مقوله اوقات فراغت در فضاهای گردشگری شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
8 رویکرد عدالت فضایی در سکونتگاه های انسانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
9 شاخص های شهر اسلامی با تأکید بر متون اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
10 نقش شوراهای اسلامی در توسعه و مدیریت شهری با تأکید بر شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
11 نقش شهرسازی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
12 نوسازی و بهسازی بافت فرسوده با تاکید بر تجمیع قطعات در جهت احیاء و رونق اقتصادی نمونه موردی: (محله نعمت آباد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری